Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd

Audit

Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd
Hlaingthaya

Job Description


Audit

-

Job Vacancy


1 female


Job Requirements


- ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၂ မှ ၃၀)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - ACCA Part I အောင်မြင်ပြီးသူ (သို့) ACCI Part II အား တက်ရောက်နေသူဖြစ်ရမည်။ - Audit ပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်း ဆုံး(၂)နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - အဆောင်နေထိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

How To Apply


၁၂-၁-၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရန်။

Employer Contact


myjss.recruitment.hr@gmail.com

01 3683471 (8:30 to 5:30) Viber : 09 952554490


Address


အမှတ်ကေ(၃)၊ ကေ(၄)၊ သံလွင်လမ်းနှင့်စံပယ်လမ်းထောင့်၊ အနော်ရထာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။