Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd

Deputy CFO

Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd
Hlaingthaya

Job Description


Deputy CFO

-

Job Vacancy


1 male & female


Job Requirements


- B.Com, M.Com, CPA ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်သက် (၁၅)နှစ်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး Constru-ction လုပ်ငန်းပိုင်းတွင် အနည်းဆုံး(၅)နှစ်ရှိရမည်။ - Management အပိုင်းနှင့်အတွေ့အကြုံ အနည်း ဆုံး(၅)နှစ်ရှိရမည်။ - Finance ဌာန၏ rule & Policy များအား settle ချနိုင်ရမည်။ - Finance ဌာနရှိ software များကို ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင်အသုံးပြုနိုင်ရမည်။

How To Apply


ပိတ်ရက် - Sat (Half), Sun, GZ, Position အားလုံးအတွက် နေစားစရိတ်ငြိမ်းစီစဉ်ပေး ပါသည်။ ၁၂-၁-၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရန်။ ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများကိုသာ Interview ချိန်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။

Employer Contact


myjss.recruitment.hr@gmail.com

01 3683471 (8:30 to 5:30) Viber : 09 952554490


Address


အမှတ်ကေ(၃)၊ ကေ(၄)၊ သံလွင်လမ်းနှင့်စံပယ်လမ်းထောင့်၊ အနော်ရထာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။