Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd

Deputy Purchasing Manager

Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd
Hlaingthaya

Job Description


Deputy Purchasing Manager

-

Job Vacancy


1 female


Job Requirements


- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် Procurement ပိုင်းနှင့် အတွေ့အကြုံ(၅)နှစ် အထက်ရှိရမည်။ -Manager ရာထူးဖြင့် အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃)နှစ်ရှိရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အသုံးပြုနိုင် ရမည်။ - လတ်တလောအဆောင်နေထိုင်နိုင်သူဖြစ်ရ မည်။

How To Apply


ပိတ်ရက် - Sat (Half), Sun, GZ, Position အားလုံးအတွက် နေစားစရိတ်ငြိမ်းစီစဉ်ပေး ပါသည်။ ၁၂-၁-၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရန်။ ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများကိုသာ Interview ချိန်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။

Employer Contact


myjss.recruitment.hr@gmail.com

01 3683471 (8:30 to 5:30) Viber : 09 952554490


Address


အမှတ်ကေ(၃)၊ ကေ(၄)၊ သံလွင်လမ်းနှင့်စံပယ်လမ်းထောင့်၊ အနော်ရထာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။