အမှတ်-၂၅၊ အခန်း(၉၀၁-၉၀၂)၊ ယုဇနစီးပွားရေး တာဝါ၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ မြေနီကုန်း(ဂမုန်းပွင့်)မှတ်တို

HR Manager

အမှတ်-၂၅၊ အခန်း(၉၀၁-၉၀၂)၊ ယုဇနစီးပွားရေး တာဝါ၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ မြေနီကုန်း(ဂမုန်းပွင့်)မှတ်တို
Sanchaung

Job Description


HR Manager

-

Job Vacancy


1 male & female


Job Requirements


- အသက်(၃၀)မှ (၄၅)နှစ်အတွင်းကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သူ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၃)နှစ် - တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိပြီး HR Manager နှင့် ပတ်သက်၍ Diploma (သို့) Certificate ရရှိပြီး အလုပ်သမားဥပဒေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေကို ကျွမ်းကျင်စွာနားလည်သူ - အသင်းအဖွဲ့အားကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အများနှင့်အလုပ် လုပ်နိုင်သူ - Computer (Microsoft word, Excel, Power point internet, Email) နှင့် English 4 skill ကျွမ်းကျင်သူ

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း အပြည့်အစုံ၊ ဓါတ်ပုံ(၁)ပုံ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ (မူရင်း/မိတ္တူ)၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ (မူရင်း/မိတ္တူ)၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(မူရင်း/မိတ္တူ)၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မိတ္တူ)နှင့်အတူ ၁၂-၁-၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ Email ဖြင့်လျှောက်ထားလိုသူများသည် CV Form တွင် မိမိတို့၏ ဓါတ်ပုံထည့်သွင်း၍ လျှောက်ထားကြပါရန်။

Employer Contact


hrmanager@bright.com.mm

01 516989


Address


အမှတ်-၂၅၊ အခန်း(၉၀၁-၉၀၂)၊ ယုဇနစီးပွားရေး တာဝါ၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။မြေနီကုန်း(ဂမုန်းပွင့်)မှတ်တို