အမှတ်(၆၄၆)၊မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊၂၁လမ်းထိပ်၊ လသာမြို့နယ်။

Housekeeping

အမှတ်(၆၄၆)၊မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊၂၁လမ်းထိပ်၊ လသာမြို့နယ်။
Latha

Job Description


Housekeeping

-

Job Vacancy


1 male & female


Job Requirements


- အသက် ၂၂နှစ်မှ ၃၅နှစ်အတွင်း - နေစားငြိမ်းနေသူကိုဦးစားပေးမည်။ - အတွေ့အကြုံရှိပြီးသင်တန်းဆင်းထားသူဦးစား ပေးမည်။ သို့မဟုတ်လက်တွေ့လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရ မည်။ ဟိုတယ်အခန်းများကိုနိုင်နင်းစွာသန့်ရှင်းရေး လုပ်နိုင်ရမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည်ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ၊ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံ ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းထောက်ခံချက်၊ ဓာတ်ပုံ(၁)ပုံတို့နှင့်အတူ (၁၂-၁-၂၀၂၁) နောက် ဆုံးထား၍လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Employer Contact


-

၅၁၂၈၁၁၀


Address


အမှတ်(၆၄၆)၊မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊၂၁လမ်းထိပ်၊ လသာမြို့နယ်။