Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Company

Junior Staff (စတိုစာရင်းကိုင်)

Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Company
Mayangon

Job Description


Junior Staff (စတိုစာရင်းကိုင်)

-

Job Vacancy


1 male & female


Job Requirements


(တောင်/မြောက်လမ်းစုံဆိုင်ခွဲ) - အသက်(၂၂)နှစ်နှင့် (၃၅)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရ မည်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ - လက်ရေးလက်သားကောင်းမွန်ရမည်။ - ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းအဝင်အထွက်များကို တိကျ သေချာစွာစာရင်းရေးသွင်းနိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကိုယ်တိုင်ရေး CV ၊ ပညာအရည်အချင်းအထောက်အထားမိတ္တူ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထားစာရွက် စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ဧည့်စာရင်းနှင့် နေထိုင်သူဖြစ်ပါက ၎င်းင်းဧည့်စာရင်း မိတ္တူ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက် ထောက်ခံချက်မူရင်း၊ Labor မိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ တို့နှင့်အတူ ၁၉-၁-၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထား၍ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။ မှတ်ချက်။ ။လူတွေ့စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါက အထက်ပါအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း မူရင်းများကို တစ်ပါတည်းယူဆောင်လာရမည်။

Employer Contact


employer-17a8763f@24jobs.com.mm

09 764595995, 09 795510824


Address


အမှတ်(B-16/17/18) နောင်ရိုးလမ်း၊ ရိုးကြီးချောင်း အိမ်ယာစီမံကိန်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။