MMKGroupOfCompanies

M&E Engineer(မှော်ဘီအုတ်စက်ရုံ)

MMKGroupOfCompanies
Pazundaung

Job Description


M&E Engineer(မှော်ဘီအုတ်စက်ရုံ)

-

Job Vacancy


1 male


Job Requirements


- BE (Mechnical) ဖြစ်ရမည်။ - အုတ်စက်ရုံလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်ရှိရမည်။ - စက်များးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - အသက်(၃၅)နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည် CV Form၊ မျှော်မှန်းလစာနှင့်အတူ (၃)လအတွင်း ရိုက်ထားသော လိုင်စင် ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအထောက်အထား၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ ဓါတ်ပုံ(၁)ပုံ၊ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ (၃)လအတွင်း ရယူထားသော ရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းမှ ထောက်ခံစာ၊ သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများနှင့်အတူ ( ၂၈-၂.၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ရုံးချိန်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ Email ဖြင့်ဖြစ်စေ အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ (အင်တာဗျူး ဖြေဆိုချိန် တွင် မူရင်း စာရွက် စာတမ်း များအား တင်ပြနိုင်ရမည်။)

Employer Contact


mmkhrdepartment@gmail.com

9000302


Address


အမှတ်(၅၂၇/ ၅၂၉)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။