ျမန္ေအာင္ မိတၱဴ

Marketing

ျမန္ေအာင္ မိတၱဴ
Sanchaung

Job Description


Marketing

-

Job Vacancy


3 male & female


Job Requirements


- အတွေ့အကြုံရှိ/ဘွဲ့ရ

How To Apply


၁၉-၁-၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရန်။

Employer Contact


-

၀၉ ၅၂၅၀၆၇၂


Address


အမှတ်(၅၃)၊ ကျွန်းတောလမ်း(မြောင်းမြနှင့် ဖျာပုံလမ်းကြား)၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။