09 770078888

Marketing

09 770078888
Yangon

Job Description


Marketing

-

Job Vacancy


5 female


Job Requirements


- ပညာအရည်အချင်း ဘွဲ့ရ/ကျာင်းကိစ္စ ကင်းရှင်းသူ - Age 22 to 30 အထိ - Marketing အပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၁)နှစ်ရှိရမည်။ - ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ရမည်။/ စကားပြောသွက်လက် ရမည်။ - ရဲစခန်း၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာနှင့် မှတ်ပုံတင် မူရင်း၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မူရင်း)ပါရမည်။ - လခ-ညှိနှိုင်း ဝန်ထမ်းဆောင်ပေးမည်။ အဆောင်နေထိုင်နိုင်သူ ကိုဦးစားပေးမည်။ အလုပ်ချိန် -Monday to Saturday Sunday ပိတ်

How To Apply


ရန်ကုန်မြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ၁၉-၁-၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားရန်

Employer Contact


puritystarfamilyinternational@gmail.com

09 770078888


Address


-