Hotel Grand United

Office Staff

Hotel Grand United
Ahlon

Job Description


Office Staff

-

Job Vacancy


2 male & female


Job Requirements


- စကားပြောဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးစတိုစာရင်း များလုပ်ရမည်။ ရုံးလုပ်ငန်းတွင်ရေရှည်လက်တွဲ လုပ်ကိုင်လိုသူ၊ စာရင်းများကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ် ရမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည် (၁၉-၁-၂၀၂၁) နောက်ဆုံးထား၍သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း မိတ္တူများနှင့်လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံနှင့်အတူလူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ရန်ဖိတ် ခေါ်ပါသည်။

Employer Contact


66c7bf01@24jobs.com.mm

၂၃၁၆၉၈၉၊ ၄၅၃၂၉၉၁၄၀


Address


အမှတ်(၃၅)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်။