Nay Da Na Co.,Ltd

Purchase

Nay Da Na Co.,Ltd
South Okkalapa

Job Description


Purchase

-

Job Vacancy


2 female


Job Requirements


၁။ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ ၂။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၂ နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ၃။ LCCI Level (II) အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ၄။ Construction Site Purchase လုပ်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ ၅။ လိုအပ်ပါက နယ်ရှိ Project များကို သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

How To Apply


-

Employer Contact


naydana.company1142@gmail.com

+959259261148, +959440540075(viber)


Address


တိုက်အမှတ် D ၊ အခန်းအမှတ်(၇၀၃)၊ ၇လွှာ၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်းမ၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ ဘဝမြင့်မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းပါ။