Hotel Grand United

Receptionist

Hotel Grand United
Ahlon

Job Description


Receptionist

-

Job Vacancy


2 male & female


Job Requirements


Certificate in front office course holder ,Good communication in English and Burmese language is more preferable ယဉ်ကျေးပျူငှာတက်ကစွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ပြီး လူအများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းသူဖြစ် ရမည်။Day/Night Shiftအလှည့်ကျတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည် (၁၉-၁-၂၀၂၁) နောက်ဆုံးထား၍သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း မိတ္တူများနှင့်လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံနှင့်အတူလူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ရန်ဖိတ် ခေါ်ပါသည်။

Employer Contact


66c7bf01@24jobs.com.mm

၂၃၁၆၉၈၉၊ ၄၅၃၂၉၉၁၄၀


Address


အမှတ်(၃၅)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်။