MMKGroupOfCompanies

Sale & Marketing Staff/Supervisor

MMKGroupOfCompanies
Pazundaung

Job Description


Sale & Marketing Staff/Supervisor

-

Job Vacancy


4 male & female


Job Requirements


- ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ Certificate,Diploma ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည် -Computer ကျွမ်းကျင်ပြီး Online Marketing အသင့်အတင့်ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - ရုပ်ရည်ပြေပြစ်၍ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ - အသက် (၂၆-၃၀) နှစ် ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - Construction, Steel Structure Material နှင့်ပတ်သတ်၍ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည် CV Form၊ မျှော်မှန်းလစာနှင့်အတူ (၃)လအတွင်း ရိုက်ထားသော လိုင်စင် ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအထောက်အထား၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ ဓါတ်ပုံ(၁)ပုံ၊ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ (၃)လအတွင်း ရယူထားသော ရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းမှ ထောက်ခံစာ၊ သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများနှင့်အတူ ( ၂၈-၂-၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ရုံးချိန်အတွင်း လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ Email ဖြင့်ဖြစ်စေ အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ (အင်တာဗျူး ဖြေဆိုချိန် တွင် မူရင်း စာရွက် စာတမ်း များအား တင်ပြနိုင်ရမည်။)

Employer Contact


mmkhrdepartment@gmail.com

9000302


Address


အမှတ်(၅၂၇/ ၅၂၉)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။