၉၀၃၊ တိုက် A1၊ ရွှေဂုစ်သူအိမ်ရာ၊ အောက်ကြည့် မြင်တိုင်လမ်းမ၊ ရွှေပလ္လင် teashop ဘေးကပ်ရပ်ဝန်း

Sales and Marketing Assistant Manager

၉၀၃၊ တိုက် A1၊ ရွှေဂုစ်သူအိမ်ရာ၊ အောက်ကြည့် မြင်တိုင်လမ်းမ၊ ရွှေပလ္လင် teashop ဘေးကပ်ရပ်ဝန်း
Yangon

Job Description


Sales and Marketing Assistant Manager

-

Job Vacancy


1 female


Job Requirements


ရန်ကုန်မြို့ရှိIndia အခြေစိုက်ကလေးသင်တန်း ကျောင်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် - Digital marketing ကိုအထူးစိတ်ဝင်စားပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံအနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည် - Sales နဲ့ marketing သက်ဆိုင်သောဘွဲ့ (သို့) Diploma တစ်ခုခုရရှိထားရမည်။ - Content Planning, Facebook Ads Manager/ Google Ads/ Analytics Tools/ Graphic Design tools/ Digital marketing အတွက် လိုအပ်သော နည်းပညာများကိုကျွမ်းကျင် စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည် - Leadership skills ရှိပြီး Sale and Marketing Team ကိုဦးဆောင်နိုင်ရမည်။ - ညှိနှိုင်းလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ကောင်းမွန်ရမည်။ - အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီးအများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်နိုင်ရမည်။ - Interview လာပါက မိမိဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသော Plan/Campaign/ Portfolio များကိုပြင်ဆင်လာခဲ့ပါရန်...

How To Apply


-

Employer Contact


cloud9educationservice@gmail.com

-


Address


ရုံးလိပ်စာ -၉၀၃၊ တိုက်ဗ၁၊ ရွှေဂုဏ်သူအိမ်ရာ၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမ၊ ရွှေပလ္လင်teashop ဘေးကပ်ရပ်ဝန်း။