Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Company

Security (လုံခြုံရေး)

Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Company
Mayangon

Job Description


Security (လုံခြုံရေး)

-

Job Vacancy


2 male


Job Requirements


- အသက် (၂၀)နှစ်နှင့် (၃၀)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၄၀-နှစ်) နှင့် (၅၀-နှစ်)ကြား ဖြစ်ရမည်။ - အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ရိုးသားကြိုးစားသူ ဖြစ်ရမည်။ - ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး နေ့/ညတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကိုယ်တိုင်ရေး CV ၊ ပညာအရည်အချင်းအထောက်အထားမိတ္တူ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထားစာရွက် စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ဧည့်စာရင်းနှင့် နေထိုင်သူဖြစ်ပါက ၎င်းင်းဧည့်စာရင်း မိတ္တူ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံချက်မူရင်း၊ ရပ်ကွက် ထောက်ခံချက်မူရင်း၊ Labor မိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ တို့နှင့်အတူ ၁၉-၁-၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထား၍ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။ မှတ်ချက်။ ။လူတွေ့စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါက အထက်ပါအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း မူရင်းများကို တစ်ပါတည်းယူဆောင်လာရမည်။

Employer Contact


employer-17a8763f@24jobs.com.mm

09 764595995, 09 795510824


Address


အမှတ်(B-16/17/18) နောင်ရိုးလမ်း၊ ရိုးကြီးချောင်း အိမ်ယာစီမံကိန်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။