(အမှတ် ၈၆ / ၉၆ D) မြမာလာလမ်း နှင့် မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းထောင့်

Senior Accountant

(အမှတ် ၈၆ / ၉၆ D) မြမာလာလမ်း နှင့် မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းထောင့်
Thaketa

Job Description


Senior Accountant

-

Job Vacancy


1 female


Job Requirements


B.Com ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ Software ဖြင့်လချုပ် ၊ နှစ်ချူပ်စာရင်း ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အ ကြုံ အနည်းဆုံး(၂)နှစ်အထက် ရှိသူဦးစားပေးမည်။

How To Apply


-

Employer Contact


royalmart.hr@gmail.com

01 9410261


Address


(အမှတ် ၈၆ / ၉၆ D) မြမာလာလမ်း နှင့် မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းထောင့်