လိပ်စာ- အမှတ် (၈/၁၂) ၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဆင်ရေတွင်းနှင့် ဘူတာရုံမှတ်တိုင်ကြား။

Service Engineer

လိပ်စာ- အမှတ် (၈/၁၂) ၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဆင်ရေတွင်းနှင့် ဘူတာရုံမှတ်တိုင်ကြား။
Hlaing

Job Description


Service Engineer

-

Job Vacancy


2 male


Job Requirements


ပညာအရည်အချင်း -BE(Mech) ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရ မည်။ မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၃) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ အသက်ကန့်သတ်ချက် - အသက် (၂၅-၃၀) နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ ကားမောင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း(၃)နှစ်နှင့် အထက် ရှိရမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည် CV, passport size ဓာတ်ပုံ (၁) ပုံ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊ ရပ်ကွက် ထောက်ခံစာမိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင် စာရင်းမိတ္တူ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ လေဘာကဒ် မိတ္တူတို့နှင့်တကွ ၁၂-၁-၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထား ၍ လာရောက်လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။

Employer Contact


myintmyatmaung246@gmail.com

09-785145313, 09-422205552


Address


လိပ်စာ- အမှတ် (၈/၁၂) ၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဆင်ရေတွင်းနှင့် ဘူတာရုံမှတ်တိုင်ကြား။