Golden Family အထည်ဆိုင်

Store Keeper (ဂိုထောင်ဝန်ထမ်း)

Golden Family အထည်ဆိုင်
Yangon

Job Description


Store Keeper (ဂိုထောင်ဝန်ထမ်း)

-

Job Vacancy


2 male & female


Job Requirements


- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - ကွန်ပျူတာသုံးတတ်ရမည်။ - ရိုးသားကြိုးစားရမည်။ - အဖွဲ့အစည်းနှင့်တွဲလုပ်နိုင်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံရှိရမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊အောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊မျတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်တို့နှင့်အတူ (၄.၅.၂၀၂၁)နောက်ဆုံးထား၍လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Employer Contact


minminoo17878@gmail.com

796600003


Address


-