ရွှေပလ’င်

Waiter/ Waitress

ရွှေပလ’င်
Kamayut

Job Description


Waiter/ Waitress

-

Job Vacancy


5 male & female


Job Requirements


(လစာ 164,000 ကျပ် - 187,000 ကျပ်) - အသက် 18 နှစ်မှ 25 နှစ်အတွင်း - မီးဖိုချောင်လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး၊ အဖွဲ့နှင့်ပေါင်းစပ်၍ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - သင်ကြားပေးသည်များကို တိကျစွာသင်ယူလိုသူဖြစ်ရမည်။ - ပညာအရည်အချင်းအနည်းဆုံး (၈)တန်းအောင်ဖြစ်ရမည်။

How To Apply


အထက်ပါအလုပ်နေရာများအတွက် လျှောက်ထားသူများသည် ဆေးလိပ်၊ ကွမ်း၊ အရက် လုံးဝကင်းရှင်းရမည်။ CV Form အပြည့်အစုံ၊ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ရက်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ လေဘာမိတ္တူ တို့နှင့်အတူ အမှတ်(၃၇)၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ရွှေပလ္လင်ဆိုင်သို့ လျှောက်ထားမည့်သူ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ (ဆင်းရမည့်မှတ်တိုင်များ - ဟံသာဝတီအဝိုင်း ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ ဟံသာဝတီဂိတ်ဟောင်း ၊ ဟံသာဝတီစည်ပင်ရဲဝင်း မည်သည့်မှတ်တိုင်တွင်မဆို ဆင်းနိုင်သည်။)

Employer Contact


employer-8a090ac5@24jobs.com.mm

09 451187779


Address


အမှတ်(၃၇)၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ရန်ကုန်။