Choice Yangon Co.,Ltd

Warehouse/Store Incharge

Choice Yangon Co.,Ltd
Tamwe

Job Description


Warehouse/Store Incharge

-

Job Vacancy


1 male & female


Job Requirements


- ဘွဲ့ရ ၊ အသက်(၃၀)နှစ်အထက် ၊Warehouse & Store လုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ် ရမည်။ Computer ( Microsoft Word, Excel, Power Point ) ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -Convenience Store/Multinational FMCG Field ၏ Warehouse & Store လုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၂)နှစ် ရှိရမည်။

How To Apply


ဖော်ပြပါရာထူးအားလုံးအတွက်လုပ်ငန်းအပေါ် စိတ်ပါဝင်စားမှု၊ ကြိုးစားမှု၊ ရိုးသားမှုပေါ်မူတည်၍ လစာ၊ ရာထူးခံစားခွင့်များရှိမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားလိုသူများသည်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အ ကျဉ်း၊ ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ပညာ အရည်အချင်းထောက်ခံချက်များ၊ ရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်း ထောက်ခံစာများနှင့်အတူ (၁၂-၁-၂၀၂၁) နောက်ဆုံးထား၍အောက်ပါလိပ်စာသို့ပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

Employer Contact


hr@choicemartcompany.con

09 423457755-66-Ext:808


Address


အမှတ်(၅၀)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။