လိပ်စာ- အမှတ် (၈/၁၂) ၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဆင်ရေတွင်းနှင့် ဘူတာရုံမှတ်တိုင်ကြား။

ကားအရောင်းဝန်ထမ်း

လိပ်စာ- အမှတ် (၈/၁၂) ၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဆင်ရေတွင်းနှင့် ဘူတာရုံမှတ်တိုင်ကြား။
Hlaing

Job Description


ကားအရောင်းဝန်ထမ်း

-

Job Vacancy


5 female


Job Requirements


- ပညာအရည်အချင်း - ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရ မည်။ - အသက်ကန့်သတ်ချက်-အသက် (၂၃-၃၀) နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - စကားပြောစွမ်းရည်ကောင်းမွန်ပြီးဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ရမည်။ -ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိပြီးသွက်လက်တက်<က စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည်CV/passport size ၊ ဓါတ်ပုံ (၁) ပုံ ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ ၊ ရပ်ကွက် ထောက်ခံစာမိတ္တူ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာ ရင်း မိတ္တူ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ လေဘာကဒ်မိတ္တူ တို့နှင့်တကွ (၁၂-၁-၂၀၂၁) နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက်လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။

Employer Contact


myintmyatmaung246@gmail.com

09-785145313, 09-422205552


Address


လိပ်စာ- အမှတ် (၈/၁၂) ၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဆင်ရေတွင်းနှင့် ဘူတာရုံမှတ်တိုင်ကြား။