အမှတ်(၃၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ မင်းရဲကျော်စွာကွန်ဒို(ဗဟိုအမျိုးသမီး)ဆေးရုံရှေ့၊ အလုံမြို့နယ်။

လုံခြုံရေး

အမှတ်(၃၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ မင်းရဲကျော်စွာကွန်ဒို(ဗဟိုအမျိုးသမီး)ဆေးရုံရှေ့၊ အလုံမြို့နယ်။
Ahlon

Job Description


လုံခြုံရေး

-

Job Vacancy


1 male


Job Requirements


အသက် (၃၅)နှစ်မှ(၄၅)နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရ မည်။ - နေ့^ည တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကိုဦးစားပေးမည်။ (အသောက်အစားကင်းရှင်းသူဖြစ်ရပါမည်။)

How To Apply


လျှောက်ထားမည့်သူသည်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အချက် အလက်နှင့်တကွမျှော်မှန်းလစာဖော်ပြပေးပါရန် သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ ရဲ စခန်းထောက်ခံစာနှင့်တကွတစ်လအတွင်းရိုက်ထား သောဓာတ်ပုံ ဏဃ ှငဖန (၁)ပုံနှင့်အတူ (၁၉-၁-၂၀၂၁) နောက်ဆုံးထား၍လျှောက်ထားနိုင်ပါ သည်။ နံနက် ၈း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ အတွင်းစုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Employer Contact


minyekyawswarno.39@gmail.com

09 962699998


Address


အမှတ်(၃၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ မင်းရဲကျော်စွာကွန်ဒို(ဗဟိုအမျိုးသမီး)ဆေးရုံရှေ့၊ အလုံမြို့နယ်။