Golden Family အထည်ဆိုင်

အရောင်းဝန်ထမ်း

Golden Family အထည်ဆိုင်
Yangon

Job Description


အရောင်းဝန်ထမ်း

-

Job Vacancy


2 female


Job Requirements


- ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရောင်းနိုင်ရမည်။ - စကားပြောကောင်းရမည်။ - Customer Service ကောင်းရမည်။ - အထက်တန်းအောင်ရမည်။ - ရိုးသားကြိုးစားရမည်။ - အတွေ့အကြုံရှိရမည်။

How To Apply


လျှောက်ထားလိုသူများသည်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊အောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊မျတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ၊ရပ်ကွက်ထောက်ခံချက်တို့နှင့်အတူ (၄.၅.၂၀၂၁)နောက်ဆုံးထား၍လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Employer Contact


minminoo17878@gmail.com

796600003


Address


-