မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်လီမိတက်

ရုံးအကူ (ကျား)၊ သန့်ရှင်းရေး (မ)

မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်လီမိတက်
Botataung

Job Description


ရုံးအကူ (ကျား)၊ သန့်ရှင်းရေး (မ)

-

Job Vacancy


1 male & female


Job Requirements


- အနည်းဆုံးအခြေခံပညာ အလယ်တန်း (၈) တန်းအောင်မြင်ရမည် (၁၀တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ မဖြစ်ရ)။ - အသက်(၂၀)နှစ်မှ(၂၅)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်၊ အရပ် (5'2") အထက်ရှိရမည်။ - ဘဏ်နှင့်(၂)နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရမည်။ - ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည်။

How To Apply


မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်လီမိတက်မှ ဘဏ်ခွဲ(၁၀၂) ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု အကောင်းဆုံးဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်(ရုံးချုပ်)ဌာနအသီးသီးနှင့် အသစ်ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်မည့် ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲများတွင်တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရန်အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ထမ်းများအလိုရှိ သည်။ လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း အပြည့်အစုံ၊ ဓါတ်ပုံ(၁)ပုံ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ (မူရင်း/မိတ္တူ)၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ (မူရင်း/မိတ္တူ)၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(မူရင်း/မိတ္တူ)၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း(မိတ္တူ)နှင့်အတူ ၁၂-၁-၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။ Email ဖြင့်လျှောက်ထားလိုသူများသည် CV Form တွင် မိမိတို့၏ ဓါတ်ပုံထည့်သွင်း၍ လျှောက်ထားကြပါရန်။

Employer Contact


employer-ab11c51b@24jobs.com.mm

-


Address


အမှတ်(၂၀၇)၊ သိမ်ဖြူလမ်း(အလယ်)ဘလောက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။