ေရႊပလႅင္

ေရႊပလႅင္

Food Establishment

Address

အမှတ် (၃၇)၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်

Kamayut


Postal Code - employer-0fc9c9d9


Contact

employer-0fc9c9d9@24jobs.com.mm

451187779