Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Company

Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Company

Trading

About

-


Address

အမှတ်(B-16/17/18) နောင်ရိုးလမ်း၊ ရိုးကြီးချောင်း အိမ်ယာစီမံကိန်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။

Mayangon


Postal Code - employer-17a8763f


Contact

employer-17a8763f@24jobs.com.mm

09 764595995, 09 795510824