ကေတုမတီကုမ္ပဏီ

ကေတုမတီကုမ္ပဏီ

Trading

About

-


Address

အခန်းအမှတ်(၁၁၀၅)၊ ၁၆လွှာ၊ မော်တင်တာဝါ(B)၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် လမ်းသစ်လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။

Lanmadaw


Postal Code - employer-7c058957


Contact

contact@kaytumadi.com

01 8218489, 8218490