အမှတ်-၂၅၊ အခန်း(၉၀၁-၉၀၂)၊ ယုဇနစီးပွားရေး တာဝါ၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ မြေနီကုန်း(ဂမုန်းပွင့်)မှတ်တို

အမှတ်-၂၅၊ အခန်း(၉၀၁-၉၀၂)၊ ယုဇနစီးပွားရေး တာဝါ၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ မြေနီကုန်း(ဂမုန်းပွင့်)မှတ်တို

Other

About

-


Address

အမှတ်-၂၅၊ အခန်း(၉၀၁-၉၀၂)၊ ယုဇနစီးပွားရေး တာဝါ၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ မြေနီကုန်း(ဂမုန်းပွင့်)မှတ်တို

Sanchaung


Postal Code - employer-c2c0d653


Contact

hrmanager@bright.com.mm

01 516989