ရွှေမြန်မာမြ

ရွှေမြန်မာမြ

Construction

About

-


Address

အမှတ်(၁၁/ဃ)၊ ပဏ္ဍိတလမ်းသွယ်၊ သံလမ်းမှတ်တိုင်အနီး၊ လှိုင်မြို့နယ်။

Hlaing


Postal Code - employer-e3b3c1e0


Contact

employer-e3b3c1e0@24jobs.com.mm

09 967788838? 09420186553