AAS Air-Con Services

AAS Air-Con Services

Service

About

-


Address

အမှတ်(၁၃၄)၊ မြေညီထပ်၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်။ (သံလမ်းမှတ်တိုင်အနီး၊ တာမွေလေးဂုံးတံတားအဆင်း)

Tamwe


Postal Code - employer-b469cdee


Contact

employer-b469cdee@24jbos.com.mm

09 421013443, 09 5102193