18 Jul, 2019
ဆက္ဆံေရးအေနအထားမ်ားမွအင္အားကိုရွာပါ

သင့္အေနအထားကဘာလဲဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသတ္မွတ္ၿပီးမွသာ အေနအထားတစ္ခုကိုအားျဖည့္ျခင္းလုပ္ ေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။ အားျဖည့္ျခင္းဆိုတာ တေရြ႕ေရြ႕သြားတဲ့နည္းစဥ္းတစ္ရပ္ပဲ။ ၀ုန္းဒိုင္းလုပ္လို႔မရပါ။
အေနအထားအားျဖည့္ပံုႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး စာေရးဆရာ Gerald Michael-son ရဲ႕ လုပ္ကိုင္ပံုကိုနည္းနာယူႏုိင္ပါ တယ္။ သူကိုယ္တိုင္ေျပာျပပံုက ဒီလိုပါ။

Read More
17 Jul, 2019
JD မွာေတြ႕ရတတ္တဲ့ အမွားမ်ား

အလုပ္တာဝန္ေဖာ္ျပခ်က္လို႔ေခၚ ၾကတဲ့ JD (Job Description)နဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးမွားေလ့ရွိၾကတဲ့အမွားေတြကိုေဖာ္ ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္တာဝန္ေဖာ္ျပ ခ်က္ေတြေရးၾကတဲ့အခါမွာ အၿမဲလိုလိုမွား တတ္တဲ့အမွားေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။ ဘယ္အခ်က္ေတြကိုသတိထားသင့္သလဲ ဆိုတာမွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

Read More
17 Jul, 2019
စိန္ေခၚမႈေတြက အခြင့္အလမ္းျဖစ္တယ္-၁၃

မိမိကိုယ္မိမိခ်မ္းသာျြကယ္ဝတဲ့ပံုရိပ္ကို မဖန္တီးႏိုင္ဘဲ ဘယ္ေတာ့မွခ်မ္းသာ ျြကယ္ဝလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
ခ်မ္းသာျြကယ္ဝလိုသူမွန္သမွ် ဒီ စကားလံုးေတြရဲ႕ခြန္အားကို အျပန္အလွန္ ေလ့လာဖို႔လိုပါတယ္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ မွာပဲေက်နပ္ေနသူအဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွအ ထက္ဆင့္ကိုတက္လွမ္းႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ ပါ။

Read More
15 Jul, 2019
HR က ေငြမ႐ွာရဘဲ ဘာလို႔အေရးႀကီးတာလဲ

ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ဟာ ဝန္ထမ္းခ်င္းၿပိဳင္တဲ့ေခတ္ကို ေရာက္ၿပီလို႔ က်ေနာ္ ရည္ၫြန္းခဲ့တာေပါ့။ တကယ္ေတာ့ ဝန္ထမ္းခ်င္းၿပိဳင္တယ္ဆိုတာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းၾကား ၿပိဳင္ခိုင္းတာကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူးဗ်။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္တဲ့ ဒီေန႔လိုေခတ္မွာ ၿပိဳင္ဘက္ေတြထက္ သာလြန္ၿပီး ေရရွည္ေအာင္ျမင္တိုးတက္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းဟာ မိမိလုပ္ငန္းမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့၀န္ထမ္းေတြကို Talented Workforce ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ထားနိုင္ျခင္း၊ မထားနိုင္ျခင္းနွင့္ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ေနမွာျဖစ္လို႔ မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ႐ွိရဲ႕လားဆိုတာကို ရည္ၫႊန္းတာပါ။

Read More
08 Jul, 2019
ေရွာင္လြဲႏိုင္တာေရွာင္ပါ

ေရွာင္လြဲလို႔ရတာကိုေရွာင္ျခင္းဆို တဲ့နည္းစဥ္မွာဒီလိုအသိမ်ိဳးရွိထားဖို႔လို တယ္။ ႐ုပ္ဝတၴဳဆိုင္ရာေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ဆိုတာကေဖာ္ထုတ္ခြဲျခားႏိုင္တဲ့အတားအ ဆီးမ်ားပဲျဖစ္တယ္။ ယင္းတို႔အတြက္သီး သန္႔စီမံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္။ ယင္းရဲ႕ဆန္႔က်င္ ဘက္ကေတာ့လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ပတ္သက္တာကို ေတာ့လံုးဝခန္႔မွန္းလို႔မရျခင္းပဲ။

Read More
08 Jul, 2019
ကုမၸဏီေတြမွာ ဝန္ထမ္းၿမဲေစဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးတာလဲ

ဝန္ထမ္းေတြအလုပ္ထြက္ၾကၿပီဆို ရင္ဘယ္အခ်က္ေတြေၾကာင့္ အထြက္မ်ား သလဲဆိုတာေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ဒီအ ခ်က္ေတြကိုေတြ႕ရပါတယ္။ The Work Institute ရဲ႕ေလ့လာခ်က္ေတြအရ ဝန္ ထမ္းေပါင္း ၂၃၄၀ဝ၀ ကိုအလုပ္ထြက္အင္ တာဗ်ဴးလုပ္ၾကည့္တဲ့ အခါဒီအခ်က္ ေတြေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္ၾကပါသတဲ့။

Read More
08 Jul, 2019
ဝန္ထမ္းေတြကို ေပ်ာ္ေအာင္ထားခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္

အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္နဲ႔အလုပ္လုပ္ ႏိုင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔ အေလးသာပါတယ္။ အသင္းအဖြဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔အလုပ္လုပ္ၾကတာမို႔ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈႏႈန္းဟာလည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ နဲ႔ျဖစ္ၿပီး ခရီးလည္းပိုေရာက္ပါတယ္။
ယေန႔ေခတ္အလုပ္ေခၚစာေတြမွာ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္နဲ႔အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရ မည္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို တပ္မက္စြာ ေတာင္းဆိုလာၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။

Read More
08 Jul, 2019
ေငြေၾကးစစ္ပြဲသို႔

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တုန္းက ယူ႐ိုဇုန္မွာ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေျြကးအက်ပ္အတည္းနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္မွာ ယူ႐ိုေငြရဲ႕ ေဈးႏႈန္းဟာ ၁ ဒသမ ၄၅ ေဒၚလာကေန ၁ ဒသမ ၁၉ ေဒၚလာအထိက်သြားခဲ့တယ္။ သိပ္ မၾကာမီမွာပဲ အေမရိကန္ဘဏ္က ဒုတိယ အေက်ာ့ေဈးကြက္ထဲကို ေငြေတြထည့္မယ္ လို႔လုပ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာကို လူအေတာ္မ်ားမ်ားက တိုက္ဆိုင္မႈလို႔ မျမင္ၾကပါဘူး။ ေဒၚလာေငြ ထပ္ၿပီး ေဈးက်ေအာင္လုပ္တာလို႔ပဲ ျမင္ၾကတယ္။

Read More