14 Jan, 2018
၀န္ထမ္းေရးရာ အေမးအေျဖ

ေမး။ ။ ကၽြန္မတို႔ ကုမၸဏီက တစ္ပတ္မွာ ၅ရက္ဘဲနဲ႔ နာရီ ၄၀ပဲ အလုပ္လုပ္ရပါတယ္ရွင္။ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ကို တစ္ရက္စာ ေနာက္ထပ္ ၁ဆထပ္ေပါင္းၿပီး OT ေၾကးေပးပါတယ္။ Sat & Sun ပိတ္ရက္မွာ OT ဆင္းရင္ ၁နာရီကို ၉၀၀နဲ႔ ေျမႇာက္ေပးရမလား ေနာက္ ထပ္ ၁နာရီစာ ထပ္ေပါင္းေပးရမလား ဘယ္လိုတြက္ေပးရပါမလဲရွင္။ Sun Ot ဆင္းရင္ ရက္အစားအနားျပန္ေပးေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ OT ေၾကးသာ လိုခ်င္ၾကပါသည္။ ႐ုံးပိတ္ရက္ စေနနဲ႔ တနဂၤေႏြရက္မ်ားမွာ OT ဆင္းပါက ဘယ္လိုတြက္ေပးရမလဲဆိုတာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ေျဖၾကား ေပးပါရွင္တဲ့။

Read More
14 Jan, 2018
အလုပ္သမားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ၾကရာ၀ယ္

၁။ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တစ္ခါတရံ၌ အလုပ္သမားမ်ားသည္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသည္။ သပိတ္ ေမွာက္ၾကရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကလၽွင္ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ ရာေရာက္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဥပေဒကေပး သည့္အကာအကြယ္ကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ၾကပါက အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဥပေဒ ကေပးသည့္အကာအကြယ္ကို ရရွိႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။

Read More
14 Jan, 2018
Turnover Rate တဲ့လား

HR သမားေတြအတြက္ Turnover Rate တြက္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အယူအဆ လြဲမွာစိုးလို႔ပါ။ သာမန္အားျဖင့္ ဝန္ထမ္းႏႈတ္ထြက္ႏႈန္းတြက္တဲ့အခါမွာ ေအာက္ပါေဖာ္ျမဴလာနဲ႔တြက္ၾကပါတယ္။
ကာလတစ္ခုအတြင္းမွ ထြက္သြားတဲ့ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကိုတည္ ၿပီး အဲဒီကာလထဲကပ်မ္းမၽွဝန္ထမ္းအေရအတြက္ (အဲဒါက် သတ္မွတ္ ကာလအစမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္နဲ႔ ကာလအဆုံးမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ ႏွစ္ခုေပါင္းႏွစ္နဲ႔စားၿပီးရတဲ့ရလဒ္) နဲ႔ စားၿပီးမွ ၁၀၀နဲ႔ ေျမႇာက္တယ္လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို Crude Labour Trunover Rate လို႔သာ စဥ္းစားပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေလာက္နဲ႔ေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္လဲဆိုတာပဲသိမွာပါ။ သိပ္ၿပီးအသုံးမဝင္ပါဘူး။

Read More
14 Jan, 2018
အလုပ္ရွင္ေတြေရးတဲ့စာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀မွာ စဥ္းစားေတြးေခၚတဲ့အခါ အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္ရွင္ ႏွစ္ဦးယွဥ္လာရင္ အလုပ္သမားဘက္ကေနသာသာထိုးထိုးစဥ္းစားတတ္ပါ တယ္။ ဆင္းရဲသားနင္းျပားတို႔၊ ပစၥည္းမဲ့ ေက်ာမြဲတို႔ကို သနားတတ္တဲ့အ႐ိုး ခံစိတ္လည္းရွိတယ္ေလ။ လက္ဝဲစာေပေတြဖတ္႐ႈေလ့လာမိတဲ့အခါ ပိုၿပီး ေတာ့ ဆိုးလာခဲ့တယ္။ အလုပ္ရွင္မွန္ရင္ ဂုတ္ေသြးစုတ္ အျမတ္ထုတ္သူလို႔ ပဲ ထင္ျမင္ယူဆေနမိတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ လူတန္းစားႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိတယ္။ တစ္ မ်ိဳးက ႏွိပ္စက္ညည္းပန္းခံေနရတဲ့အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ ေသြးစုပ္ေနတဲ့ အရင္းရွင္လူတန္းစားဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးပဲရွိတယ္လို႔ ယူဆမိတယ္။ ကားလ္မာက္စ္ ရဲ႕ "ကမၻာတစ္ဝန္းမွ အလုပ္သမားအေပါင္းတို႔ စည္းလုံးညီၫြတ္ၾကေလာ့၊ သင္တို႔အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာသံႀကိဳးမ်ားမွလြဲ၍ သင္တို႔ထံတြင္ ဆုံး႐ႈံး စရာမရွိေပ"ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံက ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့တဲ့ ေႂကြး ေၾကာ္သံျဖစ္တယ္။

Read More
14 Jan, 2018
HR Manager ႏွင့္ ဘက္ ၄ ဘက္

HR Manager တာဝန္ယူရတဲ့သူေတြဟာ မိမိလုပ္ငန္းရွိဝန္ထမ္းလုပ္ သားေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းအေပၚမွာ မွန္ကန္တဲ့ နားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိေအာင္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ရွင္းလင္းအသိေပး:ရပါမယ္။
တစ္ခါတေလမွာ ရွားရွားပါးပါးေမးခြန္းမ်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့ စက္႐ုံအလုပ္ခ်ိန္ (၈)နာရီအတြင္း ေန႔လည္ထမင္းစားရပ္နားခ်ိန္ နာရီဝက္ (သို႔မဟုတ္) တစ္ နာရီကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရမွာမို႔လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြ ေမးတတ္ ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ HR Manager က အလုပ္သမားဥပa’မွာ ပါတာကိုက အ လုပ္ခ်ိန္သည္ တစ္ေန႔ (၈)နာရီအျပည့္လုပ္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထမင္းစား နားခ်ိန္ကို အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ထည့္သြင္းမတြက္ခ်က္ရေၾကာင္း ရွင္းျပရပါ တယ္။

Read More
12 Jan, 2018
အားသစ္ေလာင္း၍ ရည္မွန္းခ်က္ အသစ္ခ်မွတ္ျခင္း

   ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားၿပီး မိမိပံုရိပ္ကို တည္ေဆာက္ျမႇင့္တင္လို သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏွစ္ေဟာင္းတစ္ႏွစ္ ကုန္၍ ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္သို႔ေရာက္ရွိ သည့္အခါအားသစ္ေလာင္း၍ရည္မွန္း ခ်က္အသစ္ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ကံေကာင္းေထာက္မ၍ ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ မေတာ္တဆျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ေအာင္ျမင္မႈဟူ၍မရွိပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျမင့္မားၿပီးေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလိုသူတစ္ ဦးအေနျဖင့္ မိမိျဖစ္ခ်င္၊ ရခ်င္၊ ေရာက္ ခ်င္သည့္ေနရာ၊ အရာမ်ားကိုရွင္းလင္း ထင္ရွားစြာႀကိဳတင္ျမင္ေယာင္ကာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္လိုပါ သည္။ မိမိဘာျဖစ္ခ်င္သည္ကို အ ေသအခ်ာရွင္းလင္းထင္ရွားစြာနား လည္သေဘာေပါက္ၿပီဆိုလွ်င္က်န္ရွိ သည့္အရာမ်ားက ေတာ္ေတာ္ေလးလြယ္ကူသြားၿပီျဖစ္သည္။

Read More
09 Jan, 2018
ယံုၾကည္မႈဆံုး႐ံႈးသြားေသာအခါ နဂိုအတိုင္းျပန္လည္ျဖစ္လာေစျခင္း

 ယံုၾကည္မႈသည္ ဘယ္ေတာ့မွနဂို အတိုင္းျပန္လည္ျဖစ္မလာႏိုင္ဟု လူအခ်ိဳ႕ ကဆိုၾကသည္။ ယံုၾကည္မႈသည္အေကာင္း ဆံုးအေျခအေနတြင္ရွိေနစဥ္ဘယ္ေတာ့မွ မခ်ိဳးေဖာက္ပါႏွင့္။ ထို႔ျပင္မၾကာခဏဆို သလိုယံုၾကည္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္။ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ (ကြ်မ္းက်င္လိမၼာမႈ) ထက္စာ လွ်င္အက်င့္စာရိတၲခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေပၚ တြင္အေျခခံေသာ ယံုၾကည္မႈဆံုး႐ံႈးျခင္းကို ေက်ာ္လႊားရန္ ပိုမိုခက္ခဲလွသည္။ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈကို မၾကာခဏ ဆိုသလိုနဂိုအတိုင္းျပန္လည္ျဖစ္လာေစ ႏိုင္သည္။  Enron ႏွင့္ Worldcom တို႔၏ သိကၡာက်ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပ်က္ၿပီး ေနာက္စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ယံုၾကည္မႈကို (၄၄)ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ျပသခဲ့ သည္ဟု ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ဆိုခဲ့သည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ  (၅၁)ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။

Read More
08 Jan, 2018
Job Advertisment

Facebook လို social media ေတြ တြင္က်ယ္လာတဲ့အခါမွာ အလုပ္ေၾကာ္ျငာေတြျပဳလုပ္ဖို႔ ပိုၿပီး လြယ္ကူလာပါတယ္။ ဒီလို လြယ္ကူလာတာနဲ႔အမွ် အလြယ္တကူ ၿပီးၿပီးေရာ ေရးလာၾကတာမ်ိဳးလဲ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိလာပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ EEO လို႔ေခၚတဲ့ Equal Employment Opportunity လို႔ေခၚတဲ့ တန္းတူ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိႏိုင္ေရးဆိုတဲ့ ဥပေဒေတြမရွိေသးေတာ့ အလြယ္တကူ ၿပီးၿပီးေရာ ေရးလိုက္တဲ့ အလုပ္ေၾကာ္ျငာစာေတြေၾကာင့္ တရားစြဲခံရတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိၾကေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ရဲ႕ ပုံရိပ္၊ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ပုံရိပ္ကို အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္မႈရွိတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Read More