15 Nov, 2017
No Go Areas for HR

HR အလုပ္မွာက်င္လည္ခဲ့တယ္...အခုလည္းလုပ္ကိုင္ေနတယ္...ေရွ႕ေလွ်ာက္လည္းတနည္းမဟုတ္တနည္းနဲ႔ေတာ့ ဆက္လုပ္သြားျဖစ္ဦးမယ္ထင္ပါတယ္။

ဘာလို႔လည္း...စဥ္းစားၾကည့္မိေတာ့...အေျဖက HR ကိုခ်စ္တာပဲ...အရမ္းခ်စ္တာ...လုပ္ငန္းေတြမွာတြန္းတြန္းတိုက္တိုက္နဲ႔ ေရွ႕ကေနစီးပြားေတြရွာ၊ ေစ်းကြက္ေတြထြင္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ေပမယ့္...ၾကံၾကံခိုင္ခိုင္နဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းမယိုင္လဲသြားအဓိကေထာင့္တေနရာကေနပံ့ပိုးေနတာေလ...

Image result for I love HR ဒီလုပ္ငန္းကိုအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ talentေတြကိုအျပင္ကရွာသလိုအတြင္းမွာလည္းျပဳစုပ်ိဴးေထာင္းတယ္ဗ်ာ...ဒီ talent ေတြ အသက္ရႉေခ်ာင္ က်န္းမာရွင္သန္ေနႏိုင့္မယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ organization culture ကိုတည္ေဆာင္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနသလို... လုပ္ငန္းကိုဦးေဆာင္မႈေပးၾကမယ့္ ထက္ျမတ္တဲ့ leadership ကို ျပဳစုပ်ိဴးေထာင္တည္ေဆာက္ေနရေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မခ်စ္ပဲေနႏိုင္မွာလဲေလ...

ကိုယ့္လိုမ်ိဳးပဲ HR ကိုမက္မက္ေမာေမာ passionately လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြ...လုပ္ခ်င္လာၾကလို႔ ဝင္လာၾကတဲ့သူေတြ...ဒီသတင္းေတြကိုၾကားၿပီးစတင္ျမည္းစမ္းလာၾကတာေတြကိုေတြ႕ရေတာ့ အတိုင္းမသိဝမ္းသာမိတယ္...

တခါတေလအေမးခံရတယ္ေလ...HR ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္လို႔ ဘယ္လိုေနရမလဲတဲ့...ဒီေမးခြန္းကအေမးလြယ္သေလာက္ အေျဖခက္တယ္ေလ...ေျဖရမွာက က်ယ္ျပန္႔ေလးနက္တာကို...ဆရာေတြမ်ားစြာကလည္းပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ေျဖခဲ့ၾကပါတယ္...ဒီအေျဖေတြေၾကာင့္လည္း ကိုယ္ေတြအတြက္ အားရွိခဲ့ရတာပဲေလ...

ဒီေမးခြန္းကိုကိုယ့္အေနနဲ႔ေျဖရမယ္ဆို ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ အေျဖတစ္ခုေတာ့ ေပးႏိုင္မယ္မထင္ဘူး...ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္အေနနဲ႔ အေရးႀကီးမယ္လို႔ ထင္တဲ့အပိုင္းကိုယ့္ရႈ့ေထာင့္ကာေနေျပာျပခ်င္ပါတယ္...HR ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ရင္ေလ...အဂၢတိတရား (၄) ပါးကိုနားလည္လို႔ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၾကပါလို႔ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္...

ဆႏၵ...ေဒါသ...ဘယ...ေမာဟ...

ဒီအရာေတြဟာ HR သမားအတြက္ အဆိပ္ရည္ေတြပါပဲ...ေသာက္မိသူကိုေသေစႏိုင္သလိုေဘးပတ္ဝန္က်င္ကိုပါ အႏၲရာယ္ေတြျဖစ္ေစတတ္တယ္ေလ...ေရွာင္ရွားၾကပါ...

"ဆႏၵဂတိ" ဟုတ္ပါတယ္...တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္သျဖင့္ အျခားသူေတြကိုထိခိုက္သြားေစတတ္တဲ့ တဘက္သက္စီရင္ျခင္းမ်ိဳးပါပဲ...

 "ေဒါသာဂတိ" လူဆိုတာအမ်က္ေဒါသနဲ႔မကင္းၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ HR ေတြအေနနဲ႔ထိန္းႏိုင္ရမယ္ေလ။ အမ်က္ေဒါသေၾကာင့္ တဘက္သက္စီရင္ျခင္းမ်ိဳးဟာေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္အရာပါပဲ။

"ဘယာဂတိ" ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတာေတြဟာ HR သမားအတြက္ ခံႏိုင္ရည္ရွိရမယ့္အရာတခုပါပဲ။ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရေတာ့ ေၾကာက္တတ္မယ္ဆိုရင္၊ ဒီေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကတဘက္သက္စီရင္ျခင္းေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါတယ္...သတိခ်ပ္ပါ...

"ေမာဟာဂတိ " HR တစ္ေယာက္ဟာအေတြးရွင္းရပါမယ္...ျပတ္သားရပါမယ္...ေတြေဝေငးေမေနဖို႔ အခ်ိန္မရွိပါဘူး...ဒီလိုမ်ားေတြေဝတတ္ၾကၿပီးတဘက္သက္စီရင္တာေတြဟာလည္း ျပင္းထန္တဲ့ အဆိပ္ရည္ပါပဲ...

ဟုတ္ကဲ့...ေျပာခဲ့တာေတြျပန္အႏွစ္ခ်ဳပ္ရရင္ HR ကိုခ်စ္တယ္...HR အလုပ္ကိုလုပ္တယ္...HR ေကာင္း ျဖစ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္စရာအမ်ားႀကီးအထဲမွာဒီ "ဆႏၵ...ေဒါသ...ဘယ...ေမာဟ..." ဆိုတဲ့ အဂၢတိတရား (၄) ပါးအသက္ထက္ဆုံးေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းအားေပးရပါတယ္။

Previous Next