27 Nov, 2018
မ်က္ေမွာက္ေခတ္အတြက္ ပိုမိုအေရးပါလာေသာ SWOT Analysis

SWOT Analysis ကို TOWS လို႔လည္းေခၚၾကပါတယ္။
သူ႔ကိုအသံုးျပဳရျခင္းရဲ႕အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ မဟာ
ဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္ေတြခ်မွတ္နိုင္ဖို႔နဲ႔ Business Review ေရးသားနိုင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။လုပ္ငန္းတစ္ခု စီးပြားေရးတစ္ခု စတင္မလုပ္ေဆာင္မီမွာ မိမိလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ --
- အားသာခ်က္ (Strength)
- အားနည္းခ်က္ (Weakness)
- အခြင့္အလမ္း (Opportunity)
- ၿခိမ္းေျခာက္မွဳ (Threats) စတာေတြကိုစစ္တမ္းေကာက္ေလ့လာေဖာ္ျပထားလို႔ SWOT Analysis လို႔ေခၚပါတယ္။
SWOT Analysis ဆိုတာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကိုရည္ရြယ္တာမဟုတ္ပဲ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုလံုးရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳ Effortကိုရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဆရာတစ္ေယာက္ေျပာဖူးတာက SWOT Analysis လုပ္ၿပီး ဝန္ထမ္းေတြဆီကေန Review ေတာင္းၾကည့္ရင္ Weakness မ်ားတတ္ၿပီး Strength နည္းနည္းပဲ ပါတတ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိမိတို႔ထုတ္ကုန္ရဲ႕ Strength ကိုလည္း အခ်က္က်က်ရွာေဖြတတ္ပါမွ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးမွာ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းမွာျဖစ္လို႔ မိမိတို႔ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ Weakness ေတြအျပင္ Strength ကိုလည္း ရွာေဖြတတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
SWOT Analysis ကို စတင္အသံုးျပဳခဲ့သူကေတာ့ အဲလ္ဘတ္ဟန္ဖေရးဆိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၀ နဲ႔ ၁၉၇၀ ၾကားမွာ စတန္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ထိပ္တန္းကုမၸဏီေတြကို သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အစီအစဥ္ကေန စတင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းရဲ႕အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဟာ သူ႔ရဲ႕ခ်မွတ္ထားတဲ့လမ္းစဥ္ေပၚမွာေလ်ွာက္လွမ္းလ်က္သားနဲ႔ ဘာေၾကာင့္က်ရွံဳးရတာလဲဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အထက္ပါသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းရဲ႕အေျဖအရ လုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိကေသာ့ခ်က္ေနရာေတြ/ အသံုးျပဳမယ့္ပစၥည္းနဲ႔ လမ္းစဥ္ေတြကို စူးစမ္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားလို႔ SOFT Analysis လို႔ေခၚပါတယ္။ဟန္ဖေရးနဲ႔သူ႔ရဲ႕သုေတသနအဖြဲ႕သားေတြဟာ
- လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အရာေတြထဲမွာ ဘာက ယံုၾကည္မွဳဆုိတဲ့အရာကို ေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးသလဲဆိုတဲ့ Satisfactory
- အနာဂတ္မွာ ဘယ္လိုပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြဖန္တီးယူရမလဲဆိုတဲ့ Opportunity
- လက္ရွိအခ်ိန္ မိမိရဲ႕အဖြဲ႕ထဲမွာ ဘာေတြက မိမိတို႔ကို ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ေနေစရတာလဲဆိုတဲ့ Fault
- အနာဂတ္မွာ မိမိတို႔လုပ္ငန္းအတြက္ ဘာေတြကမ်ား အတားအဆီးအေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရတာလဲဆိုတဲ့ Threats စတဲ့သံုးသပ္ခ်က္ေတြကိုခ်ျပေပးနိုင္ခဲ့လို႔ SOFT Analysis လို႔ေခၚပါတယ္။အဓိကကေတာ့ ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္ကို နွဳိင္းယွဥ္သံုးသပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၆၄ ခုနွစ္မွာေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မ်က္နွာစံုညီအစည္းအေဝးတစ္ခုမွာေတာ့ Fault ကို Weakness ဆိုၿပီးေျပာင္းလဲမယ္ဆိုတဲ့သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ SOWT Analysis ဆိုၿပီးျဖစ္လာပါတယ္။ ၁၉၆၅ ခုနွစ္မွာေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္ စတင္ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါတယ္။
အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးပါလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
မိမိထုတ္ကုန္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္/မိမိအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္စတာေတြကို ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိအားသာခ်က္ကိုသိမွ ဘယ္လိုေနရာမွာ အသံုးခ်ရမလဲ သိလာမယ္။
မိမိအားနည္းခ်က္ကိုသိမွ ဘယ္လိုျပင္ဆင္အားထုတ္ရမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ မိမိဟာအေရာင္းဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုပါစို႔။ မိမိထုတ္ကုန္ရဲ႕အားသာခ်က္ကိုသိပါမွ Customer ကိုဆြဲေဆာင္တဲ့အခါမွာ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ရွင္းျပနိုင္မယ္။ မိမိကုန္ပစၥည္းရဲ႕အားနည္းခ်က္ကိုသိပါမွ Customer ကေထာက္ျပေျပာဆိုလာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ျခားထုတ္ကုန္တူၿပိဳင္ဖက္ေတြနဲ႔ႏွဳိင္းယွဥ္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖရွင္းနိုင္မယ့္နည္းလမ္းကို စဥ္းစားနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုးေခ်ပ တံု႔ျပန္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ
မဟုတ္ရင္ေတာ့ မိမိထုတ္ကုန္ရဲ႕အနာဂတ္ဟာ ေကာင္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အခုဆိုရင္ တစ္ခ်ိဳ႕အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ သင့္ရဲ႕အားသာခ်က္ကဘာလဲ။ သင့္ရဲ႕အားနည္းခ်က္က ဘာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြကိုေတာင္ ေတြ႕လာေနရဟန္ရွိပါတယ္။
SWOT Analysis နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Internal Issue နွစ္ခုကိုအရင္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မိမိ Product ရဲ႕အားသာ
ခ်က္ Strength နဲ႔အားနည္းခ်က္ Weakness ေတြကို အရင္စစ္တမ္းေကာက္ယူရမွာပါ။ ဥပမာ မိမိရဲ႕ထုတ္ကုန္
ဟာ ေခါင္းေလ်ွာ္ရည္တစ္ခုဆိုပါစို႔။ မိမိ product ဟာ အရည္အေသြးလည္းေကာင္းတယ္။ အေရအတြက္အေန နဲ႔လည္း ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမွဳကို အခ်ိန္မီျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္တယ္။ ထုတ္ပိုးမွဳပံုစံကလည္း အျပစ္ေျပာစရာ နည္းေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မွဳရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစ်းကြက္မွာ  ဘာျဖစ္လို႔ေရာင္းအား မေကာင္းဘူးျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတဲ့ အားနည္းခ်က္ကိုရွာရေတာ့မယ္။ အဲဒီအခါ ေစ်းကြက္ကို စူးစမ္းေလ့လာရေတာ့မယ္။ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ထုတ္ကုန္တူၿပိဳင္ဖက္ေတြက ေခါင္းေလ်ွာ္ရည္ပမာဏ တစ္ခုေလာက္ ဒါမွမဟုတ္ လက္ကိုင္ပုဝါလိုမ်ိဳးပစၥည္းေလးေတြ အပိုထည့္ေပးထားၾကတယ္။ မိမိမွာ ဒီအခ်က္မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မိမိထုတ္ကုန္ကိုလည္း အေရာင္းသြက္လက္ေရး လုပ္ရေတာ့မယ္။ မိမိအေနနဲ႔ အပိုလက္ေဆာင္လည္းထည့္ေပးမယ္။ ေစ်းနွဳန္းလည္း အနည္းငယ္ေလာက္ေလ်ာ့ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္မ်ိဳး ေတြးရပါမယ္။ မိမိရဲ႕အစီအစဥ္ဟာ တစ္ျခားသူေတြထက္ အနည္းငယ္ေလာက္ေလး ထူးျခားေနပါမွ ေစ်းကြက္မွာလူသိမ်ားေအာင္ ထိုးေဖာက္လာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕နယ္ေဝးေဒသေတြ
မွာ မိမိကအပိုအေနနဲ႔ထည့္ေပးထားတဲ့လက္ေဆာင္ကို ေစ်းနွဳန္းတစ္ခုနဲ႔ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနတာမ်ိဳးေတြလည္း ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ မိမိရဲ႕ပံုရိပ္ကိုလည္း ထိခိုက္မွဳေတြရွိလာနိုင္တဲ့ Threats ပါပဲ။ ဒါေတြကိုလည္း သတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ရွဳေထာင့္တစ္ခုအေနနဲ႔ထပ္ေျပာမယ္ဆိုရင္ SWOT Analysis ဆိုတာက လုပ္ငန္းအတြင္း ပတ္သတ္ဆက္ႏြယ္ ေနတဲ့ကိစၥရပ္မ်ား ( Internal Issues ) ဖက္အပိုင္းမွာ အားသာခ်က္ ( S-Strength ) ၊ အားနည္းခ်က္ ( W-Weaknesses ) စသည္႔အခ်က္ ၂ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းျပင္ပကိစၥရပ္မ်ား( External Issues ) အတြက္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ( O-Opportunities ) ႏွင့္ ခ်ိန္းေျခာက္မွဳ ( T-Threats ) တို႔ကို အသံုးခ် လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။Analysisလုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ မိမိ Organization ၏ Business Objective ကိုၾကည့္ျပီး မိမိလုပ္ငန္းအတြင္းတြင္ရွိတဲ့ အားသာခ်က္ ၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Product ၊ Price ၊ Promotion ၊ Place ၊ Personnel, finance, manufacturing စသည္႔အခ်က္မ်ား ၊ လုပ္ငန္းေနရာမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ေတာ့ မျဖစ္မေနလုပ္ ေဆာင္သင့္ပါတယ္။
ျပင္ပမွ သက္ေရာက္မွဳမ်ားအပိုင္းမွာ နိုင္ငံစီးပြားေရး ၊ နည္းပညာအေျပာင္းအလဲမ်ား ၊ ဥပေဒအေျပာင္းအလဲမ်ား ၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးပံုစံမ်ားကိုလည္းထည့္သြင္း စဥ္းစားေရးသားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
SWOT Analysis က ဘယ္လိုအသံုး၀င္ပါသလဲ? ေနရာတိုင္းအတြက္ အသံုး၀င္တယ္လို႔ပဲ ေျပာပါရေစ။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအေရးၾကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ခ်မွတ္ရာမွာလည္းေကာင္း ၊ မိမိလုပ္ငန္းအား က်ဆင္း မသြားေရး အကာအကြယ္ေပးေသာ Tools တခုအျဖစ္လည္းေကာင္း ၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမွဳ နည္းနည္းျဖင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ားျပန္လည္ရရွိနိုင္ေရး Business Plan မ်ားေရးဆြဲရာမွာလည္းေကာင္း ၊ေရရွည္မွာ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား ရရွိေစနိုင္ေသာပံုစံေကာင္းမ်ားအား ၾကိဳတင္ေရးဆြဲစီမံနိုင္ ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း အသံုးခ်နိုင္ပါတယ္။
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ Business Planning ကို SWOT Analysis ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုကို ဥပမာႏွင့္တကြ တင္္ျပလိုက္ပါတယ္။Construction ပိုင္းအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူတိုင္းက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ထို႔အျပင္ SWOT Analysis လုပ္ေဆာင္ရ ျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းအရင္းဟာ ဘာလဲဆိုတာကို လူတိုင္းသိ ဖို႔လိုပါတယ္။ Business Plan ေရးဆြဲရန္ ၊လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ ၿပီးစီးနိုင္ရန္/ ေဆာက္လုပ္ၿပီးအခန္းေတြ ကိုေရာင္းခ်တယ္ဆိုရင္လည္းအေရာင္းတတ္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၊အျခားၿပိဳင္ဖက္ေတြထက္ ေစ်းကြက္ကို ပိုမိုထိုးေဖာက္ရန္ စသျဖင့္ေပ့ါ။ အေျခခံအခ်က္အေနနဲ႔က ေတာ့ နိဒါန္းတုန္းကေျပာခဲ့သလို Team တခုလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးတတ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းပဲျဖစ္ပါ
တယ္။
ပထမဆံုးအေနျဖင့္ သင့္အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းတြင္း အားသာခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေရးသားပါ။ ဘာေတြျဖစ္ မလဲ။ ဝင္ေငြနဲ႔ထြက္ေငြပိုင္းမွာ ေငြအ၀င္မ်ားမွန္ကန္မွဳရွိျခင္း ၊ မိမိ Image အား ေကာင္းစြာတည္ေဆာက္ထားရွိနိုင္ျခင္း ၊ အသံုးစရိတ္မ်ားအား ထိေရာက္မွဳရွိရွိ အသံုးခ်နိုင္ျခင္း ၊ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းဝယ္ယူေရး နွင့္အခန္းေရာင္းခ်ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွိျခင္း၊၀န္ေဆာင္မွဳေကာင္းမြန္ျခင္းစသျဖင့္ လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ အားသာခ်က္ရွိသည္မ်ား ကို ေရးသားေဖာ္ျပရပါမယ္။
ဒုတိယအေနျဖင့္ သင့္အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ငန္းတြင္း အားနည္းခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုေရးသားပါ။ ဘာေတြျဖစ္ မလဲ? စီမံခန္႔ခြဲမွဳလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ Information အျပည့္အ၀မရရွိသည္မ်ား ၊ Marketing ပိုင္းဆိုင္ရာ ည့ံဖ်င္းမွဳမ်ား ၊ အေရာင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္မွဳ မရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလုပ္ေဆာင္ေနရျခင္း စသျဖင့္ လုပ္ငန္းအတြင္းစြမ္းေဆာင္ရည္ည့ံဖ်င္းက်ဆင္းေနရသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးသားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေရးသား ေဖာ္ျပရပါမယ္။ နည္းပညာအသစ္မ်ားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရွိရင္းစြဲ လမ္းစဥ္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းလည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ ကုန္က် စရိတ္သက္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ျခင္း (ဥပမာ မဆလာဂ်ိဳးခြာစက္ /ၾကမ္းခင္းအေခ်ာညွိဖို႔အတြက္ ေပါလစ္တင္စက္/ မဆလာေဖ်ာ္စက္မ်ား ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္း) ၊ နိုင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္နိုင္ျခင္း မ်ားစသည္႔ ျပင္ပမွ ရရွိနိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ေရးသားေဖာ္ျပရပါမယ္။
ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ျပင္ပမွ ခ်ိန္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ကိုေရးသားေဖာ္ျပရမည္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားကိုသာ၀ယ္ယူအားေပးမွဳမ်ားျမင့္တတ္လာျခင္း ၊လုပ္ငန္းတူေသာကုမၸဏီမ်ား မ်ားျပားလာျခင္း/အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာလုပ္ခလစာေပးေခ်ရမွဳျမင့္တက္လာျခင္း
စတဲ့ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သံုးသပ္ေတြ႕ရွိတဲ့အခ်က္ေတြအားလံုး ကိုထည့္ေရးရပါမယ္။
နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာရရင္ SWOT Analysis ျပဳလုပ္ၿပီး ရရွိလာတဲ့အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ Business plan ေရးဆြဲျခင္းကိုျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ SWOT Analysis မွာပါတဲ့အခ်က္(၄)ခ်က္ကိုအေျခခံၿပီး အစီအမံေကာင္းေတြခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းကို အျခားသူေတြနဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေစနိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီေနာက္ Business plan အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳကို ထပ္မံၿပီး ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္းေတြလုပ္ေဆာင္ၿပီးမိမိရဲ႕လုပ္ငန္းကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ျမွင့္တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ SWOT Analysis ဆိုတာ အတြင္းစည္းနဲ႔အျပင္စည္း ဒါမွမဟုတ္ ပစၥဳပၸန္နဲ႔အနာဂတ္ကို နွဳိင္းယွဥ္သံုးသပ္ထားတဲ့အစီအမံ တစ္ခုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္လုပ္ငန္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ရာသက္ပန္
(သစၥာပန္းတို႔ လန္းရာေျမ )

Previous Next