17 Dec, 2018
၀န္ထမ္းေတြကုိ သီးသီးသန္႕သန္႕ထားသင့္ပါသလား

Job Design and Organizational Design တုိ႕အရ ၀န္ထမ္းေတြကုိ သီးသီးသန္႕သန္႕ထားၾကပါတယ္။ဌာနတစ္ခုနဲ႕တစ္ခုေရာေရာေႏွာေႏွာ ရင္းရင္းႏွီးနွီးဆက္ဆံၾကတာမ်ဳိးကုိအလုိမရွိၾကဘူး။အခ်ဳိ႕က Job Functions မ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊လုပ္ငန္းရံုးခြဲမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း ၀န္ထမ္းေတြကုိ ပုိျပီးသီးသန္႕ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ေကာင္းက်ဳိးလည္းရွိနုိင္သလုိဆုိးက်ဳိးလည္းရွိပါတယ္။

ဥပမာအေရာင္းဌာနကလူေတြနဲ႕ ထုတ္လုပ္ေရးဌာနကလူေတြကုိတစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္သာေတြ႕ဆံုေစျခင္း၊ ရံုးခန္းမ်ားခြဲျခားထားျခင္းအစရွိေသာဌာနမ်ားအလုိက္ သီးျခားခြဲျခားထားျခင္းသည္ ျမန္မာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္ေတြ႕ေနၾကရေသာ သေဘာသဘာ၀မ်ားျဖစ္တယ္။အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားဟာညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာအျမင္ဖလွယ္ျခင္းတုိ႕၏ ေရရွည္အက်ဳိးကုိမျမင္နုိင္ၾကေသးတာလဲ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ Individualism ကုိပုိျပီးအားထားၾကေသာလူ႕ေဘာင္စရုိက္တစ္မ်ဳိးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္တူသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သကဲ့သုိ႕ အျမင္မတူသူမ်ားအေတြးအေခၚမတူသူမ်ားေနာက္ခံျဖတ္သန္းခဲ့ရာလမ္းေၾကာင္းမတူသူမ်ား၊ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရေသာပညာရပ္ဆုိင္ရာမတူသူမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆြးေႏြးညွိနွဳိင္းေဆာင္ရြက္ ရျခင္းသည္ ျပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာအက်ဳိးခံစားရတတ္တာကုိသတိမထားမိၾကတာလဲျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာကုမၸဏီအမ်ားစုကေတာ့ အေရာင္းဌာန၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြဖန္တီးေရးဌာန၊စီမံဌာန၊၀န္ထမ္းေရးရာဌာန၊ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရး ဌာန၊ေငြစာရင္းဌာန၊စာရင္းစစ္ဌာန၊ေငြကုိင္ဌာန၊၀န္ေဆာင္မွဳဌာန၊အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ကြန္ျပဴတာဌာန၊စတုိစသည္ျဖင့္ သီးျခားအုပ္စုေလးေတြခြဲျခားထားတတ္ၾကပါတယ္။ဌာနအၾကီးအကဲေတြ တာ၀န္ေပးခန္႕အပ္ျပီးမိမိဌာန မိမိတာ၀န္ယူ ဆုိေသာအယူအဆမ်ားကိုရုိက္သြင္းမိတတ္ၾကပါတယ္။၀န္ထမ္းေတြကုိ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတစ္ဌာနႏွင့္တစ္ဌာနခြဲျခားဆက္ဆံခုိင္းလုိက္သလုိကန္႕သတ္လုိက္တဲ့ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သြားတာေပ့ါ။

တစ္ဌာနရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မွဳေတြကုိအျခားဌာနေတြကမသိနုိင္ မျမင္နုိင္ျဖစ္သြားတယ္။ရည္ရြယ္ခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ေတြ မသိနုိင္ေတာ့ဘူး။အတြင္းသတင္း၊အတြင္းစကားေတြကုိမေပါက္ၾကားေစလုိတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ အျခားဌာနက၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ နီးနီးကပ္ကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳကုိတားျမစ္လုိက္သလုိျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။တစ္ဌာနနဲ႕ တစ္ဌာန ၊၀န္ထမ္းတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ခြဲျခားထားလုိက္ျခင္းဟာမသမာမွဳမ်ားဘက္လုိက္မွဳမ်ားကုိလက္ရပ္ေခၚသလုိ ျဖစ္လာနုိင္သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းက်ဆံုးျခင္းကုိပင္ ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါတယ္။

မိမိဌာနသာအေရးပါအရာေရာက္တယ္လုိ႕ျမင္ေအာင္ ေသြးထုိးေပးတတ္တဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရွိပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ တစ္ဌာနနဲ႕တစ္ဌာနလုပ္ငန္းသေဘာမွလြဲျပီးမေျပာနုိင္မေခၚနုိင္ မျပံဳးနုိင္ မရယ္နုိင္နဲ႕ Employee Relation ,Team Spirit ေပ်ာက္ဆံုးလာျပီးေနာက္ဆံုး Productivity က်ဆင္းလာၾကရပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ားေပ်ာက္ဆံုးသြားျပီး ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕စိတ္ဓါတ္ေရးရာမ်ား ပ်က္ဆီးသြားတတ္တာကုိမ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။

Job functions မ်ားအရ တာ၀န္တစ္ခုေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္အခါတြင္လည္း အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကျပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္ျမန္ခ်၊အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။Efficient မျဖစ္တဲ့ Result ေတြသာထြက္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။စိတ္ပါလက္ပါ ေဆြးေႏြးၾကတာမ်ဳိး၊အသိအျမင္ဖလွယ္ၾကတာမ်ဳိး၊ အျပန္အလွန္ျငင္းခုန္ၾကတာမ်ဳိး၊BrainStromingလုပ္ၾကတာမ်ဳိး၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကတာမ်ဳိး၊အမ်ားသေဘာတူလက္ခံၾကတာမ်ဳိးမရွိေတာ့ပဲ ျမန္ျမန္ျပီးျပတ္ေအာင္သာသေဘာတူလုိက္ၾကျပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကလုိ႕ အသက္မပါေသာေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမွဳ တစ္ခုသာျဖစ္သြားၾကတယ္။Job Done ျဖစ္ေပမယ့္ Accomplished မျဖစ္။

၀န္ထမ္းခ်င္းအေစးမကပ္သည့္အျပင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္လည္းအခ်င္းခ်င္းအေစးမကပ္ၾကေတာ့။Business Communication line ေတြပ်က္၊Misinformation ေတြျဖစ္၊Wrong Decision ေတြခ်၊Weak Operation ေတြနဲ႕ၾကံဳ၊Bad Results ေတြရ။ ႏွာတဖ်ားသာျခင္းေတြ ဆံုးရွံဳး။ေနာက္ဆံုးလုပ္ငန္းေရာ ၀န္ထမ္းေရာ စိတ္ဓါတ္ေရးရာမ်ားပ်က္စီး။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ေပ်ာက္။ လက္ေျမွာက္အရွံဳးေပးသြားၾကတယ္။

လုပ္ငန္းဌာနမ်ားသီးျခားခြဲျခားထားရျခင္းသည္ ေဆာင္ရြက္မွဳျမန္ဆန္ေစရန္ႏွင့္ တိက်ေအာင္ျမင္ေစရန္သာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ခြဲျခားေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ဖုိ႕မျဖစ္သင့္ပါ။ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာဆန္လြန္းလွပါတယ္။ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ လုပ္ငန္းတစ္ခုပေရာဂ်က္တစ္ခုေဆာင္ရြက္ရေတာ့မယ့္အခါမ်ဳိးမွာ ကၽြမ္းက်င္ပုိင္နုိင္မွဳ အမ်ဳိးမ်ဳိးလုိအပ္ပါတယ္။သီးျခားစီရွိေနတဲ့ ကၽြမ္းက်င္ပုိင္နုိင္မွဳေတြကုိစုစည္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ေဆာင္ရြက္မယ့္ ပေရာဂ်က္အေၾကာင္းကုိအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကေ၀ဖန္ၾကျပီးအေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ဌာနအသီးသီးက ၀န္ထမ္းအသီးသီးကုိ ေႏြးေထြးစြာဆက္ဆံလုိ႕ရမယ့္ အသုိင္းအ၀န္းတစ္ခုဖန္တီးေပးထားျပီး သတင္းအခ်က္အလက္ အကန္႕အသတ္မဲ့ ရယူနုိင္တဲ့အေနအထားတစ္ခုကုိလည္းေဆာင္ရြက္ေပးထားရပါမယ္။Line of command တစ္ခုတည္ထားေပးျပီး ျပီးစီးေဆာင္ရြက္မွဳအေနအထားအားလံုးကို အဖြဲ႕၀င္အခ်င္းခ်င္း အဆက္မျပတ္ သိရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းပုိ႕ေဆာင္ရြက္မွဳ လမ္းေၾကာင္းမျပတ္ေတာက္ရေအာင္လည္းသတိထားရပါ့မယ္။ ညႊန္ၾကားခ်က္အားလံုးကို အဖြဲ႕၀င္အားလံုးက သိရွိေနမယ္ဆုိရင္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႕ အလြန္နီးစပ္ပါတယ္။ ဒါဥပမာတစ္ခုပါ။

အခုေနာက္ပုိင္းကုမၸဏီေတြမွာရံုးခန္းဖြဲ႕စည္းပံုကအစအလံုပိတ္အခန္းမ်ားကာရံျခင္းမျပဳေတာ့ပဲဟင္းလင္းျပင္ရံုးခန္းက်ယ္ အတြင္းမွာဌာနစုမ်ားသတ္မွတ္ကာဖြဲ႕စည္းလာၾကပါျပီ။စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူလူၾကီးမ်ားပါ ထုိရံုးခန္းဖြဲ႕စည္းပံုအတြင္းပါ၀င္ ရံုးထုိင္ၾကပါတယ္။တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ျမင္ေနရျပီးေျပာဆုိေဆြးေႏြးတဲ့စကားမ်ားပါ ၾကားနုိင္တဲ့အေနအထားတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အေလ့အက်င့္တစ္ခုပါ။အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊အေၾကာင္းအရာမ်ားေလွ်ာ့ခ်နုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႕ သင့္ပါျပီ။သုိ႕ေသာ္ စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ေကာင္းေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ရန္ကုိမူအထူးေလ့က်င့္ေပးသည့္ Organizational Culture တစ္ခုေတာ့ အေစာၾကီးကတည္းေမြးျမဴထားရပါ့မယ္။အတူလုပ္ အတူစားအတူသြားအတူေနအစရွိေသာအက်င့္မ်ားကိုလည္းရွိေနေစသင့္ပါတယ္။

စားေသာက္ခန္းမ်ားအတြင္း၊အစည္းအေ၀းခန္းမမ်ားအတြင္း၊ အားကစားခန္းမမ်ားအတြင္း၀န္ထမ္းမ်ားထုိင္ရသည့္ ေနရာမ်ားကိုပင္ ဌာနတူစုဖြဲ႕ထုိင္ျခင္းမ်ဳိးလက္မခံေတာ့ပဲဌာနစံုလူစံုထုိင္ရသည့္စနစ္ကုိဖန္တီးေပးထားသင့္ပါတယ္။ ေႏြးေထြးတဲ့ဆက္ဆံေရးရွိရပါမယ္။လုပ္ငန္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီးသံသယကင္းကင္းနဲ႕ တင္ျပေျပာဆုိရဲတဲ့ သတၱိေမြးေပးထားရပါ့မယ္။အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတဲ့ အက်င့္ကုိလည္းေမြးျမဴေပးထားရပါ့မယ္။ဆင့္ကဲတင္ျပဆံုးျဖတ္ခ်က္ခံယူရတာေကာင္းပါတယ္။လုိအပ္ရင္ အျမင့္ဆံုးလူအထိတုိက္ရုိက္တက္ျပီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခံယူရတာမ်ဳိးကုိလည္းအားေပးထားရပါ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ အကန္႕အသတ္ေတာ့ရွိရမွာေပ့ါ။၀န္ထမ္းတုိင္းဟာ အေသးအမႊားေလးကအစစီအီးအုိအထိတက္ျပီးတင္ျပေနမယ္ဆုိရင္ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ေရွ႕မေရာက္ေတာ့ဘူး။ဒီလုိကိစၥမ်ားကို ၀န္ထမ္းမ်ားကိုတုိင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နုိင္တဲ့အေနအထားတစ္ခုက်င့္ထားေပးရပါ့မယ္။လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားရပါ့မယ္။

ရံုးခန္းေတြအတြင္းမွာ ရွဳပ္ပြေနျခင္းဟာအလုပ္မ်ားေနျခင္းရဲ႕သေကၤတတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ ျပည့္က်ပ္ေနတဲ့ ရံုးခန္းေတြဟာလူသားဆန္ပါတယ္။စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းေတြ ထြက္ရွိရာဘူမိနက္သန္ေနရာလည္းျဖစ္တယ္။ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္ျပီးသီးျခားဆန္တဲ့ရံုးခန္းမ်ားရွိတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ႕ ၀န္ထမ္းမ်ားေျခခ်င္းလိမ္းေနကာရုွပ္ပြ ေပေရေနေသာရံုးခန္းမ်ားရွိတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္မွဳေတြကုိ ႏွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာရာမွာထူးျခားစြာအံ့အားသင့္ဖြယ္ရာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ရွဳပ္ပြေနေသာ စုျပံဳတုိးေ၀းေနရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ရံုးခန္းမ်ားရွိတဲ့ လုပ္ငန္းကပုိျပီးေအာင္ျမင္တာကုိေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မိဘမ်ားကငယ္ငယ္ကသင္ၾကားေပးခဲ့ၾကတဲ့ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ သန္႕သန္႕ရွင္းရွင္းေနဆုိတဲ့ အယူအဆဟာကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းပံုေတြနဲ႕ ဆန္႕က်င္ေနတာကုိေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။လူဆုိတာအရွဳပ္ေတြထဲမွာပဲက်င္လည္က်က္စားတတ္ၾကတာမ်ဳိးပါ။

ထုိင္လွ်က္ လက္တုိ႕ျပီး ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အခ်င္းခ်င္းစကားေျပာလုိ႕ရနုိင္ေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားထက္ အခန္းတခါးေခါက္၀င္ကာ တကူးတကသြားေတြ႕ရေသာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားကပုိမုိေလးလံထုိင္းမွဳိင္းေနတာကုိေတြ႕ျမင္နုိင္မွာပါ။ စိတ္ကူးစိတ္သန္းအၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကူးလူးစီးဆင္းေနဖုိ႕ ၾကားခံအရာမ်ားမရွိသင့္ပါ။အဆင့္မ်ားမကာဆီးထားသင့္ပါ။ အတားအဆီးမ်ားဖယ္ရွားေပးရပါမယ္။

စိတ္ပန္းကုိယ္ပန္းျဖစ္သည့္အခါမ်ားတြင္ လူ႕သဘာ၀အရ တစ္ဦးထဲသီးသီးသန္႕သန္႕ေနလုိၾကတာကုိေမ့ေလ်ာ့ထားလုိ႕ မျဖစ္ပါဘူး။ဒါေၾကာင့္လုပ္ငန္းေတြမွာ ၀န္ထမ္းေတြ သီးျခားနားေနနုိင္ဖုိ႕ကိုလည္းစီမံေပးရပါ့မယ္။ အနားယူျပီးလုိ႕ စိတ္လက္ အပန္းေျပကာအလုပ္စားပြဲတြင္ျပန္ထုိင္ပါကလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားရဲ႕ ေႏြးေထြးေသာေျပာဆုိဆက္ဆံမွဳမ်ားကို ျပန္လည္ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။အၾကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းမ်ားလည္းလက္ခံလာရနုိင္ပါတယ္။Google ရဲ႕ AdSense ဟာေဒၚလာဘီလီယံခ်ီျပီးေငြရွာေပးေနပါတယ္။ဒီထုတ္ကုန္တစ္ခုဟာစားရင္းေသာက္ရင္းေဆြးေႏြးၾကရင္းျဖင့္ တစ္ေန႕ထဲအျပီးထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ ထုတ္ကုန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္းသမားမ်ား၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးသမားမ်ား၊ေၾကာ္ျငာသမားမ်ား၊အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊လူမွဳေရးပညာရွင္မ်ား စားပြဲတစ္၀ုိင္းမွာ အတူထုိင္ျပီးစားေသာက္ၾကရင္ အၾကံစိတ္ကူးတစ္ခုကုိအျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကရင္းနဲ႕ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ထုတ္ကုန္တစ္ခုပါ။တစ္ဌာနနဲ႕တစ္ဌာနတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးေလးစားေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာထုိကဲ့သုိ႕ေသာအၾကံဥာဏ္မ်ဳိး ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ဳိး၊ ေထာက္ျပအက်ဳိးျပဳမွုမ်ဳိးအေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳမ်ဳိး ၾကားရ ျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ေလးလံထုိင္းမွဳိင္းေနျပီးတစ္ဦးကုိတစ္ဦးမ်က္ႏွာရိပ္ မ်က္ႏွာကဲၾကည့္ေနရတာနဲ႕တင္ ၀န္ထမ္းဘ၀အခ်ိန္မ်ားကို ကုန္ဆံုးေစျခင္းမျဖစ္သင့္ပါ။ထုိ႕အတူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက်ဆံုးရတာမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။

ကၽြန္ေတာ့္သေဘာအရဆုိရင္ ဌာနမတူလုပ္ငန္းမတူျဖစ္ေစဦးေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးလွမ္းျမင္ေနရတဲ့ေနရာမ်ဳိး ျပည့္က်ပ္ေနတဲ့၀န္ထမ္းေတြနဲ႕ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ရံုးခန္းမ်ဳိးကိုပုိျပီးသေဘာက်ပါတယ္။စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြ ၀မ္းနည္းမွဳေတြ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးကူးလူးစီးဆင္းေနေစခ်င္တာပါ။

 

မင္းနုိင္(ေရႊဘုိ)

Previous Next