07 Jan, 2019
အလုပ္ရွင္က ျပန္လည္ေလးစားရေသာ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းမ်ား

လူမွဳကြန္ရက္တစ္ခုမွာအလုပ္ရွင္ကျပန္ျပီးေအာက္က်ဳိ႕ရတဲ့ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းမ်ားရွိပါသလားဆုိျပီး အေမးတစ္ခုလက္ခံရရွိပါတယ္။ ေအာက္က်ဳိ႕ဆုိတဲ့စကားကအနည္းငယ္ေဒါသသင့္တာေၾကာင့္ ျပန္လွန္ေလးစားဆုိတဲ့စကားကုိအသံုးျပဳျပီးေရးသားေျဖဆုိလုိက္ရပါတယ္။

လူျဖစ္လာကတည္းကေလးစားျခင္းခံလုိၾကတာဓမၼတာပါ။ ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္ ရာထူးအဆင့္အတန္းကြာျခားေစကာမူ၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမွဳကြာျခားေနၾကေစကာမူအျပန္အလွန္ေလးစားခံခ်င္ၾကတာပါ။တရားမွ်တပါတယ္။

အမွန္တရားျမတ္နုိးသူ၊ ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္သူ ၊စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံသူ၊သီလသမာဓိရွိသူ ၊တရားရွိသူအစရွိသူေတြကေတာ့ လူအမ်ားရဲ႕ ေလးစားခ်စ္ခင္မွဳ ရရွိၾကပါတယ္။ေလးစားတာနဲ႕အမွ် သူ႕တုိ႕စကားသူတုိ႕အျပဳအမူသူတုိ႕လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားဟာ လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္စရာမ်ားျဖစ္လာၾကပါေတာ့တယ္။ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြလည္းျဖစ္လာၾကပါတယ္။

မိမိတတ္ကၽြမ္းသည့္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္လည္း အလုပ္ခြင္တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္နည္းပါးျပီး တာ၀န္ေပးေစခုိင္းတာကုိသာ ျပီးျပတ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရေစကာမူအလုပ္ရွင္မွ တန္ဘုိးထား ျပန္လည္ေလးစားရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားရွိပါတယ္။၄င္းတုိ႕ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းအမ်ဳိးအစားအၾကမ္းဖ်ဥ္းခြဲျခားနုိင္ပါတယ္။

(၁)အလုပ္တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား

ေပးအပ္ေသာတာ၀န္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ ဘာတာ၀န္ေပးမည္ကုိ အဆင္သင့္ေစာင့္ေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ဳိးျဖစ္တယ္။မသိမတတ္ နားမလည္လွ်င္ မသိမတတ္ နားမလည္ေၾကာင္းပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိတတ္ျပီးလုိအပ္ေသာသြန္သင္ဆံုးမမွဳမ်ားခံယူကာ တာ၀န္ကုိထမ္းေဆာင္တတ္သူျဖစ္တယ္။ပုိသိပုိတတ္လာေအာင္ အဆက္မျပတ္သင္ယူေလ့လာေနသူေတြျဖစ္တယ္။အလုပ္လုပ္ျပီဆုိရင္လဲ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းေဆာင္ရြက္တတ္သူမဟုတ္ပဲ Work Quality ကုိဦးစားေပးတယ္။Finished ဆုိေသာစကားထက္ Achieved ဆုိေသာစကားကုိ ျမတ္နုိးသူျဖစ္တယ္။ရပုိင္ခြင့္ထက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိေမ်ွာ္ကုိးတယ္။ အေပးအယူမွ်ေအာင္ေနတယ္။ရံဖန္ အေပးကိုသာဦးစားေပးတတ္တယ္။အဲလုိ၀န္ထမ္းမ်ဳိးကုိအလုပ္ရွင္မ်ားကအျမတ္တနုိးတန္ဖုိးထားတတ္ၾကတယ္။ ေလးစားၾကသည္။အလုပ္မွ ႏွုတ္ထြက္သြားမွာကုိအလြန္ပင္စုိးရိမ္ၾကတယ္။

(၂) ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းနုိင္ျပီး မူ၀ါဒေကာင္းေကာင္းခ်မွတ္ေပးနုိ္င္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ား

ပညာရွင္ပုိင္းမွာပါ၀င္တယ္။လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားတယ္။အေကာင္းအဆုိးကုိ ဆင္ျခင္သံုးသပ္နုိင္စြမ္းျမင့္သည္သာမကလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရး၊ေရရွည္ရပ္တည္နုိင္ေရးအတြက္ ၾကိဳတင္တြက္ဆတတ္သူျဖစ္တယ္။ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား၊ဗ်ဴဟာမ်ားကုိခ်မွတ္ရာတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတတ္သူျဖစ္တယ္။အမွားကုိ တာ၀န္ယူနုိင္စြမ္းျမင့္တယ္။မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိေကာင္းစြာသိျမင္နုိင္ျပီး တာ၀န္ယူျပဳျပင္ေပးတတ္သူျဖစ္တယ္။လုပ္ငန္ရွင္အတြက္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္သာမကပဲ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အၾကံေပးအျဖစ္ပါတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ထုိ၀န္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္ရွင္ကအလြန္ပင္တန္ဘုိးထားတယ္။

(၃) သစၥာေစာင့္သိေသာ၀န္ထမ္းမ်ား

လုပ္ငန္းစတင္စဥ္ကတည္းက အတူပါလာတတ္တယ္။က်ရွံဳးေနသည္ျဖစ္ေစ၊ရပ္တန္႕ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ေအာင္ျမင္လာသည္ျဖစ္ေစ အလုပ္ရွင္အေပၚသစၥာေစာင့္သိျပီးအလုပ္မွ မခြဲခြာသူျဖစ္တယ္။လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မွဳ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းနုိင္မွဳ တာ၀န္ယူနုိင္မွဳ အားနည္ေနနုိင္ေသာ္လည္းမည္သည့္အခါမွ် အလုပ္ရွင္မေကာင္းေၾကာင္းမေျပာ၊အလုပ္ရွင္ထိခုိက္ေအာင္မလုပ္၊အလုပ္ရွင္ အက်ဳိးပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းဘယ္ေသာအခါမွမလုပ္။ ဟန္ေဆာင္၀မ္းနည္းျခင္းမရွိ။ဟန္ေဆာင္၀မ္းသာျခင္းမရွိ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အတူခရီးရွည္ျဖတ္သန္းသူမ်ားျဖစ္တယ္။အဲလုိ၀န္ထမ္းမ်ဳိးေတြကုိလည္းအလုပ္ရွင္ကသက္ဆံုးတုိင္လက္တြဲသြားတတ္တယ္။

(၄) အလုပ္ရွင္၏အားနည္းခ်က္ကုိသိရွိျပီးအလုပ္ရွင္အား ထိန္းေက်ာင္းနုိင္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ား

အခ်ဳိ႕ေသာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္တရင္းတႏွီးေနတတ္ၾကတယ္။အလုပ္ရွင္၏အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ခေရေစ့တြင္းက် သိထားၾကတယ္။ကုိယ္က်င့္တရားပ်က္ယြင္းေနမွဳမ်ား၊လူမွဳေရးေဖာက္ဖ်က္မွဳမ်ား၊စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွဳမ်ား၊အခြန္အခဆုိင္ရာ မသမာမွဳမ်ား၊ က်င့္၀တ္မလုိက္နာမွဳမ်ားကိုအတြင္းက်က်သိရွိနားလည္ထားၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ အလုပ္ရွင္ကုိအၾကပ္ကုိင္ျခင္း၊ ေငြညွစ္ျခင္း၊အရွက္ခြဲျခင္း၊ အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိျခင္းအစရွိတာမ်ဳိးေတြ မျပဳပဲအလြန္ပင္ ရင့္က်က္စြာျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္တတ္သူ ျဖစ္တယ္။ အလုပ္ရွင္၏အမွားကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေပးထားတတ္ျပီးအေကာင္းဖက္သုိ႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတတ္ေသာလမ္းေၾကာင္းျပန္တည့္ေပးတတ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ဳိးျဖစ္တယ္။အလုပ္ရွင္နဲ႕ အလုပ္ရဲ႕အတြင္းေရးဟူသမွ်ကုိသိရွိထားျပီးအသက္ေပးျပီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တတ္တယ္။အမွားအယြင္းအၾကီးၾကီးျဖစ္ပြားခဲ့တာကုိသူႏွင့္အလုပ္ရွင္သာလွ်င္သိၾကတယ္။ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းျပီးမွသာက်န္သူမ်ားသိရနုိင္သည္အထိေစ့စပ္ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္တတ္သူျဖစ္လုိ႕ အလုပ္ရွင္မွ လက္မလႊတ္နုိင္ျဖစ္ၾကရတယ္။ ထုိ၀န္ထမ္းမ်ဳိးသည္ အလုပ္ရွင္၏ အုပ္ထိန္းသူေနရာတြင္ ေနရသည့္အျပင္ အလုပ္ကုိတကယ္ကၽြမ္းက်င္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ေပါင္းသင္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး ၀န္ထမ္းမ်ားစြာ၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမွဳကုိရရွိပုိင္ဆုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။

(၅) ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား

ရုိးသားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္တယ္။အလုပ္ရွင္၏ ပစၥည္း၊ေငြ၊အခ်ိန္ မည္သည့္အရာတစ္ခုခုကိုမွ် အလြဲသံုးစားမျပဳတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းျဖစ္ၾကတယ္။ရိုးသားျခင္းႏွင့္ ရုိးအျခင္းတုိ႕ဟာအလြန္ပင္ျခားနားတယ္္ ၊ဆင္တူရုိးမွားေတာင္မဟုတ္။ရိုးသားျခင္းသည္ ခ်စ္ျမတ္နုိးဘြယ္ ေကာင္းလြန္းသေလာက္ ရုိးအျခင္းသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာေကာင္းလွသည္။ရုိးသားျခင္းတြင္ ရုိးအျခင္းလံုး၀အေရာမပါ။ေပးသည္ကုိသာယူတယ္။ေပးသည္ထက္ ပုိျပီးတန္ေသာတုန္႕ျပန္မွဳကိုျပဳတယ္။ေစတနာအျပည့္ထည့္တယ္။ထာ၀ရဆုိေသာ စကားကုိအေလးထားတယ္။တင့္တိမ္ေရာင့္ရဲတတ္တယ္။အက်ဳိးအေၾကာင္းမေလ်ာ္ေသာမည္သည့္အျပဳအမွဳမွ် မလုပ္။ကိုယ္ႏွဳတ္စိတ္ သံုးပါးလုံုးေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္နုိင္သူမ်ားျဖစ္တယ္။ထုိ၀န္ထမ္းမ်ဳိးကုိလည္းအလုပ္ရွင္ကအေလးအျမတ္ျပဳတယ္။

အလုပ္ရွင္သည္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္အျပည့္ရွိသူျဖစ္တယ္။ဥပေဒမွ မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းမကန္႕သတ္နုိင္ေသာအခ်က္မ်ားကုိအလုပ္ရွင္မွ ေကာင္းစြာေက်ာ္ျဖတ္နုိင္တယ္။ေက်ာ္လႊားပုိင္ခြင့္လည္းရွိတယ္။ မိမိအလုပ္ငန္းတြက္သင့္ေတာ္သူကုိ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ အလုပ္ခန္႕ပုိင္ခြင့္ရွိသလုိအလုပ္ထုတ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။အျပစ္ေပးအေရးယူခြင့္ရွိသလုိခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဥေပကၡာျပဳခြင့္ရွိသလုိအေရးယူေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္လည္းရွိတယ္။ရွင္းရွင္းဆုိရေသာ္ အလုပ္ရွင္ဟာအလုပ္ခြင္တြင္ ဘုရင္တစ္ပါးပင္ျဖစ္တယ္။အလုပ္သမားေတြဟာအသိပညာအတတ္ပညာမည္မွ်ပင္ရွိေစကာမူအလုပ္ရွင္၏ အဆံုးအျဖတ္ကုိလုိက္နာၾကရတယ္။ အလုပ္သမား၀န္ထမ္းဟာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ဒါမွမဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေတာ့အလုပ္ရွင္အားတရားမွ်တမွဳ မရွိဟုတင္ျပေျပာဆုိခြင့္ရွိေသာ္လည္းအမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္၏ အဆံုးအျဖတ္ကုိလုိက္နာၾကရတယ္။

သုိ႕ေသာ္ အလုပ္ရွင္သည္လည္းလူသားတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႕အက်ဳိးစီးပြား၊စိတ္၊ကုိယ္ တစ္ခုခုကုိအကာအကြယ္ျပဳေပးနုိင္ေသာ၊ကူညီေဖးမေပးနုိင္ေသာ၊ရပ္တည္ေပးနုိင္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ေလးစားခ်စ္ခင္တတ္ၾကပါတယ္။တန္ဘုိးထားၾကပါတယ္။ ေရရွည္လက္တြဲၾကတယ္။၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားကုိ လက္လႊတ္စပယ္ အလုပ္ထုတ္ျပစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရေသာ အလုပ္ရွင္မ်ားရွိပါတယ္။ေနာင္တရေနေသာအလုပ္ရွင္မ်ားရွိပါတယ္။အခ်ဳိ႕ေသာအလုပ္ရွင္မ်ားဟာငကန္းေသရင္ ငေစြလာလိမ့္မည္ဟုအတိအလင္းေၾကညာထားလင့္ကစားရင္ထဲတြင္ေတာ့ အမွတ္ထင္ထင္ ရွိေနေသာ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားရွိပါတယ္။အဲလုိ၀န္ထမ္းတုိ႕ကုိ အားကုိးသလုိယံုၾကည္တယ္။ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ခြင္ထဲမွာျဖစ္နုိင္ရင္ အျမဲထာ၀ရ တာ၀န္ေပးထားခ်င္ၾကပါတယ္။

အဲလုိပဲအထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္သူမ်ားဟာအလုပ္ခြင္တြင္ အဆင္မေျပမူမ်ားစြာျဖင့္ ေစာစီးစြာထြက္ခြာသြား ၾကရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။အေနအထုိင္မတတ္ေတာ့ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာအလုပ္၊မိမိေမွ်ာ္မွန္းထားေသာအလုပ္ခြင္ျဖစ္ေစဦးေတာ့ ႏွုတ္ဆက္စကားေစာေစာစီးစီးေျပာရတတ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အလုပ္ေကာင္းတစ္ခုရဖုိ႕အလုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႕စပ္ရံုနဲ႕ မရေတာ့ဘူး။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ ၾကည့္တတ္ေရး၊အလုိက္သိနားလည္တတ္ေရး၊အေနအထုိင္တတ္ေရးအစရွိတဲ့ အဌာရႆမ်ားကုိလည္း ကၽြမ္းက်င္ေနဖုိ႕လုိပါတယ္။

အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမား၀န္ထမ္း၏ ျပိဳင္ဖက္မဟုတ္ပါ။ရန္သူမဟုတ္ပါ။ သူ႕အက်ဳိးကုိယ့္အက်ဳိးအျပန္အလွန္မွီတည္ေနေသာမိတ္ေဆြစစ္စစ္သာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေရရွည္လက္တြဲနုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္လွပါတယ္။

အလုပ္ရွင္က ျပန္လည္ေလးစားတန္ဘုိးထားခံရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ဳိးျဖစ္ၾကပါေစ။

မင္းနုိင္ (ေရႊဘုိ)

Previous Next