05 Feb, 2019
အင္တာဗ်ဴးမွာ ေနာက္ငါးႏွစ္မွာဘယ္ေနရာမွာေတြ႕ႏိုင္မလဲေမးရင္ ဒီလိုေျဖပါ

    ဒီေမးခြန္းကို အလုပ္အင္တာဗ်ဴး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေမးတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ငါးႏွစ္ေနရင္ သင့္ကိုဘယ္ေနရာမွာ ျမင္ရမလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းပါ။ ဒီေမးခြန္းက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲတဲ့အေျဖ၊ ဒါမွမဟုတ္ ယံုၾကည္မႈနည္းပါးတဲ့အေျဖ၊ ေခတ္အခါနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ့အေျဖ စတဲ့အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးရလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းရဲ႕အေျဖကိုၾကည့္ၿပီးလည္း ကိုယ့္ ရဲ႕အတြင္းစိတ္ကို အင္တာဗ်ဴးသူေတြက အကဲခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအေျဖကိုၾကည့္ၿပီး အလုပ္ေလွ်ာက္သူက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံု ၾကည္မႈရွိသူလား၊ အားနည္းသူတစ္ ေယာက္လားဆိုတာကို အကဲခတ္ႏိုင္ပါ တယ္။ ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳး ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္အင္ တာဗ်ဴးမွာ ေမးလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုေျဖ ပါ။
ယုတိၲရွိတဲ့အေျဖျဖစ္ပါေစ
    ကိုယ့္ရဲ႕အေျဖက အရမ္းကိုစိတ္ကူး ယဥ္ဆန္လြန္းေနတာမ်ိဳး၊ လက္ရွိအျဖစ္နဲ႔ အရမ္းကိုေဝးကြာလြန္းေနတာမ်ိဳးျဖစ္လို႔မရ ပါဘူး။ ဥပမာ က်ေနာ္ကေတာ့ေနာက္ငါး ႏွစ္မွာ ဒီကုမၸဏီရဲ႕ စီအီးအိုျဖစ္ေနမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျဖမ်ိဳးက ျမန္မာ ျပည္အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ရယ္ခ်င္စရာ၊ ၿပံဳး ခ်င္စရာေကာင္းၿပီး မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျဖမ်ိဳးပါ ပဲ။ ျမန္မာျပည္က ကုမၸဏီေတြက ႏိုင္ငံ ျခားကုမၸဏီေတြလိုမဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြက ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က ေနာက္ဆယ္ႏွစ္အၾကာမွာ စီအီးအိုျဖစ္ ႏိုင္ေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ဒီလိုမရႏိုင္ပါ ဘူး။ ဝန္ထမ္းက စီအီးအိုျဖစ္ဖို႔ အိပ္မက္ မက္ခြင့္မရွိပါဘူး။ 
    ေနာက္အေျဖတစ္မ်ိဳးကေတာ့ က်ေနာ္ကေတာ့ ေနာက္ငါးႏွစ္မွာ ဒီ ကုမၸဏီရဲ႕မန္ေနဂ်ာျဖစ္ေနမယ္လို႔ယံုၾကည္ပါ တယ္ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ ဒီအေျဖအတြက္ေတာ့ လက္ရွိကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ေနရာနဲ႔ ခ်ိန္ဆ ၿပီးေျဖရမယ္ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ကုမၸဏီအမ်ားစုက အရည္အခ်င္းဆိုတာ ထက္ ေနရာတစ္ခုကို ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းလာတာရွိသလို၊ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း လူယံုလူရင္းျဖစ္လို႔ေနရာေပး ထားတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရည္အခ်င္း ကိုၾကည့္ၿပီး သူနဲ႔ထိုက္တန္ တဲ့ေနရာေပးတဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္း မရွိဘူး မဟုတ္ဘူး ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ျမန္မာျပည္ မွာေတာ့ အလြန္ကိုနည္းေနပါေသးတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္က စီအီးအိုျဖစ္ခြင့္ အိပ္မက္မက္ဖို႔ ျမန္မာျပည္မွာကအလွမ္း ေဝးလြန္ေနပါေသးတယ္။
    ဒါေၾကာင့္ဒီေမးခြန္းမွာကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ယံုၾကည္မႈလြန္ကဲတဲ့အေျဖေတြက အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အေျဖေတြ ကေတာ့ လက္ရွိအရည္အခ်င္းထက္ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြပိုင္ဆိုင္ေန ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္ဌာနမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေပးႏိုင္ တဲ့အရည္အခ်င္းမ်ိဳးရွိေအာင္ အခုကတည္း ကႀကိဳးစားေနပါတယ္ဆိုတာမ်ိဳး၊ က်ေနာ္ ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ ခ်င္ပါတယ္၊ အဲဒီအတြက္လည္းေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္မွာရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ၊ စိတ္ေနသေဘာထား ေတြ၊ အေတြးအျမင္ေတြကို အခုကတည္း ကသင္ယူေလ့လာေနပါတယ္။ က်ေနာ့္ရဲ႕ စံျပပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ဘယ္သူျဖစ္ပါတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေျဖရပါမယ္။ ဒီအေျဖကကိုယ္က စိတ္ကူးယဥ္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လက္ ေတြ႕လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ပါဝင္ေနတာျဖစ္ဖို႔ ယုတၲိရွိတဲ့အေျဖတစ္ ခုျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အေျဖကဒီလိုမ်ိဳး ယုတၲိရွိတဲ့အေျဖမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ 
ကိုယ့္ရဲ႕ပန္းတိုင္က လက္ေတြ႕နဲ႔ကိုက္ညီ တဲ့ ပန္းတိုင္ျဖစ္ဖို႔လို
    အေပၚမွာေျပာခဲ့သလို က်ေနာ္က ေတာ့ စီအီးအိုျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးက ေတာ့ဒါက လက္ေတြ႕နဲ႔မကိုက္ညီတဲ့စကား တစ္ခုပါ။ ဒီလိုပန္းတိုင္အစား လက္ေတြ႕နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ပန္းတိုင္ေတြကို စာရင္းျပဳစုပါ။ အဲဒီအထဲကမွ အလုပ္နဲ႔ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ပန္း တိုင္ေတြကိုပဲ အင္တာဗ်ဴးသူေတြကိုေျပာ ပါ။ ကိုယ္ေလွ်ာက္တဲ့ရာထူးနဲ႔ ကိုယ္ေရာက္ ႏိုင္မယ့္ေနရာကို လက္ေတြ႕က်က်ေျပာဆို တတ္ဖို႔ကလိုပါတယ္။  ဥပမာကိုယ္က အခုမွမားကက္တင္းစေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ငါးႏွစ္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ေနရာက  မားကက္တင္းမန္ေနဂ်ာလို႔ေျဖမယ္ဆိုပါစို႔။ အဲဒီအခါမွာ အင္တာဗ်ဴးေမးသူက သင့္ ကိုေမးခြန္းထပ္ေမးပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုရာ ထူးမ်ိဳးရဖို႔ သင့္ဘက္က ဘယ္လိုႀကိဳးစား မလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းပါ။ အဲဒီမွာကိုယ့္ဘက္က  တကယ္တမ္းေရေရရာရာအစီအစဥ္မရွိ စိတ္ကူးတည့္ရာေျဖလိုက္တာဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းက ကိုယ့္အတြက္ ေထာင္ေခ်ာက္ေမးခြန္းပါ။ ဒီေမးခြန္းကို မေျဖတတ္ရင္ သင့္ကိုပန္းတိုင္မရွိတဲ့သူတစ္ ေယာက္လို႔သတ္မွတ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ လူတိုင္းမွာ၊ ဝန္ထမ္းတိုင္းမွာ ေရရွည္ပန္း တိုင္၊ ေရတိုပန္းတိုင္ေတြရွိသင့္ပါတယ္။
    ေရရွည္ပန္းတိုင္ဆိုတာကေတာ့ ေနာက္ငါးႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္အတြင္းသတ္မွတ္ ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေရတိုပန္းတိုင္ကေတာ့ ေျခာက္လအတြင္း၊ တစ္ႏွစ္အတြင္းစတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထားၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ရည္ မွန္းခ်က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါ တယ္။
ကိုယ့္ရဲ႕ျပင္းျပထက္သန္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္ ေတြကိုျမင္သာေအာင္ေျပာပါ
    ကိုယ္ကဒီကုမၸဏီမွာႏွစ္ရွည္လမ်ား လုပ္ဖို႔ေသခ်ာေနၿပီ။ ဒီကုမၸဏီကေပးတဲ့ လစာ၊ အျခားခံစားခြင့္၊ အလုပ္ကရရွိတဲ့ အခြင့္အေရးစတာေတြကိုသေဘာက်ၿပီ ဒီအလုပ္မွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားလုပ္ဖို႔ေသခ်ာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ျပင္းျပထက္သန္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုသူတို႔ျမင္ေအာင္ေျပာ ႏိုင္ရပါမယ္။ ကိုယ္ကအေရာင္းဌာနအ တြက္အလုပ္ေလွ်ာက္တာဆိုရင္ အေရာင္း ပမာဏဘယ္ေလာက္ထိတိုးလာေအာင္ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ကိုယ့္ရဲ႕ ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ကိုထုတ္ ေဖာ္ျပသပါ။ လူတိုင္းမွာရည္မွန္းခ်က္ အိပ္မက္ေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက အေရာင္းသမားျဖစ္ဖို႔ ေမြးဖြားလာတာမ်ိဳး၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း မားကက္တင္းလုပ္ဖို႔ ေမြးဖြားလာတာမ်ိဳးေတြပါ။ ဒီအလုပ္နဲ႔သူတို႔ ကကိုက္ညီၿပီး တကယ္လည္းအလုပ္အ ေပၚမွာ႐ူးသြပ္ၾကတဲ့သူေတြပါ။ အလုပ္အင္ တာဗ်ဴးမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ျပင္းျပတဲ့ထက္သန္မႈ ေတြကိုအလုပ္အင္တာဗ်ဴးသူေတြျမင္သာ ထင္သာေအာင္ ေျပာသင့္ပါတယ္။ 
    အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ေနာက္ငါးႏွစ္ မွာဘာျဖစ္မလဲဆိုတဲ့အေျဖကို တိတိက်က် ႀကီးဘယ္သူမွ ေျဖလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ့္ ရဲ႕အေျဖက ယံုၾကည္မႈမလြန္ကဲဖို႔ရယ္၊ လက္ေတြ႕နဲ႔အရမ္းကင္းကြာတဲ့အေျဖျဖစ္ မေနေစဖို႔ရယ္အဓိကဂ႐ုစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။  လက္ေတြ႕က်တဲ့အေျဖကေတာ့ အခု ေရာက္ေနတဲ့ရာထူးေနရာထက္ပိုမိုေကာင္း မြန္တဲ့ရာထူးေနရာမွာေရာက္ေနမယ္ဆိုတာ ရယ္၊ အခုရွိေနတဲ့အသိပညာေတြထက္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔တဲ့အသိပညာေတြရရွိေနမယ္ဆို တာမ်ိဳးေျဖသင့္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕မက်တဲ့ အေျဖေတြထက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ယုတၲိ ဆန္တဲ့အေျဖေတြကို အင္တာဗ်ဴးသူေတြ ကပိုမိုလိုခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါကိုသတိထား သင့္ပါတယ္။ 


ေက်ာ့ေကခိုင္

Previous Next