05 Feb, 2019
ေမတၲာ၊ အမိန္႔နဲ႔ ကိုယ္က်ိဳး 

(၁)လူေတြတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္၊ ဘယ္လိုဆက္ဆံၾကသလဲ၊ အထူးသျဖင့္ လူမႈအဝန္းအဝိုင္းမွာ ဘယ္လိုေနၾကသလဲ။ လူတခ်ိဳ႕ေလာက္ပဲ တစ္ခါတေလ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္၊ ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ကိုယ္ ေနတယ္ဆိုတာေလး ရွိတတ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ တျခားသူေတြက လံႈ႔ေဆာ္တာ၊ တံု့ျပန္တာေတြခံရ၊ ခံယူၾကရ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခံၾကရတာပါ။ တျခား လူေတြနဲ႔ဆက္ဆံရာကေန ယဥ္ေက်းမႈ ေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြ၊ Óဏ္ပညာေတြ၊ ကိုယ္က်င့္တရားေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ ဟုတ္တာေပါ့။ လူေတြဟာ အထီးက်န္ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ မထင္မရွားျဖစ္သြား တဲ့အခ်ိန္၊ တျခားလူေတြနဲ႔ ကင္းကြာသြား တဲ့ အခါမ်ိဳးဆိုရင္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘဝရဲ႕အဆိုးဆံုးအေျခအေနေတြနဲ႔ ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္ၾကရ၊ ခံစားၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လူေတြကို အထီးက်န္သူ တစ္ေယာက္လိုမၾကည့္ဘဲ လူမႈေရး သတၲဝါလိုၾကည့္ၾကတာပါ။ တစ္နည္းေျပာရ ရင္ေတာ့ လူေတြဟာ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ခံယူၾကရတဲ့သူ ေတြလို႔ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ဟာ အျခားသူေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈေတြ၊ ေရရွည္ရစ္ပတ္ေႏွာင္တြယ္ မႈေတြရွိတာကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ ကိုယ္ဟာ ဘယ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကလူလို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈခံယူခ်င္တယ္။ အဲဒီပိုင္ ဆိုင္မႈကို ျပသခ်င္တယ္။ အဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုလည္းခံယူတယ္။ ဒီလိုေနရတာကို ေက်နပ္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အမွတ္အသားသေကၤတလည္းျဖစ္တယ္။ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈကိုလည္း ရေစတယ္။ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ဆက္ဆံရင္း တစ္ကိုယ္ ေကာင္းစိတ္ေတြ၊ အခြင့္အေရးသမားျဖစ္ ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြကို ခ်ိဳးႏွိမ္ႏိုင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အုပ္စု၊ ကိုယ့္အုပ္စုေတြ ရယ္လို႔ ျပတ္သားသြားၿပီဆိုရင္၊ အုပ္စု အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ၾကၿပီဆိုရင္ ေရရွည္စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။
 ဒါျဖင့္ လူေတြဟာ ဘာေၾကာင့္သူမ်ား ေတြအတြက္လုပ္ေပးၾကတာလဲ၊ ဘယ္ အရာေတြကလူေတြကို လံႈေဆာ္သလဲ။
(၂) အေျခခံအေနနဲ႔ေတာ့ လူေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ျပဳမူလႈပ္ရွားၾက တာေပါ့။ သူတို႔တစ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ဆႏၵေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ဘယ္နည္းနဲ႔မဆို ႀကိဳးစားၾကတယ္။ အဲသလို ႀကိဳးစားရာမွာ တျခားသူေတြရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ဆႏၵေတြကို ထိခိုက္ခ်င္လည္း ထိခိုက္ မယ္။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈကိုေျဖရွင္းဖို႔ သစ္ပင္စိုက္မယ္၊ ဝယ္မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ခိုးမယ္။ ခိုးတဲ့အခါ ဘာေတြေတြ႕ႀကံဳရ သလဲဆိုေတာ့ အထိခိုက္အဆံုးအ႐ံႈး ႀကီးမားတဲ့ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေစတယ္။ မခိုးဘဲ ႐ိုး႐ိုးသားသား လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြေလာက္ စိတ္မ ခ်မ္းသာၾကရဘူး။ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ မ်ားတယ္ဆိုတာ သိလာၾကတယ္။ ခိုးတာ လိုပဲ အလားတူအလကားရဖို႔ ေခ်ာင္းေန တဲ့ သူေတြကို၊ ဘယ္လိုထိန္းၾကမလဲ၊
    သေဘာတရားအရ လူေတြတျခား သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္၊ ေဆာင္ရြက္ေစမယ့္နည္းလမ္း ၃ ခုရွိတယ္ လို႔ ပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။
(က) တျခားလူေတြအေပၚေမတၲာထားလို႔၊ ခ်စ္ခင္လို႔၊ စည္းလံုးညီၫႊတ္လို႔၊ ပရဟိတ စိတ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးရွိလို႔
(ခ) အမိန္႔ေပးလို႔၊ ၿခိမ္းေျခာက္လို႔
(ဂ) ကိုယ့္သေဘာ၊ ကိုယ့္ဆႏၵအေလ်ာက္ (အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရင္ ကိုယ့္အက်ိဳး ေအာင္မယ္လို႔ယံုၾကည္လို႔) (ကိုယ့္အက်ိဳး အတြက္)
 ပထမနည္းလမ္းက မိသားစုလို အုပ္စု ငယ္ေလးေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ဆိုရင္ အဆင္ေျပတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳခံရ တယ္။ ဂုဏ္ရွိတယ္။ အုပ္စုေလးဆိုေတာ့ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ညႇိႏိႈင္းေနစရာ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေနစရာမလိုဘဲ ကိုယ္က်ရာ က်ရာ၊ သန္ရာသန္ရာကို အလုပ္တာဝန္ခြဲ ေဝ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တယ္။ အုပ္စုငယ္ ေလးေတြ ရွင္သန္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက ဒီအခ်က္ပဲ။ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္တာ၊ တျခားသူေတြကို ေမတၲာထားတာဟာ၊ မြန္ျမတ္တယ္။ ခ်ီးက်ဴးထိုက္တယ္ဆိုတဲ့ ဗီဇစိတ္ေၾကာင့္ အုပ္စုငယ္ေလးေတြ၊ လူမ်ိဳးစုလူနည္းစုေတြ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၾကတာပါ။
 အုပ္စုငယ္ေလးေတြမွာ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းတစ္ေယာက္သိၾကတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္စာနာမႈ၊ ၾကင္နာမႈရွိၾကေတာ့ အဆင္ေျပတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေခတ္လို စက္မႈလက္မႈ ေခတ္၊ လူမႈဆက္သြယ္ေရးေခတ္မွာ ေစာေစာက ေျပာတဲ့ အက်င့္ေကာင္းေတြကို ဘာလို႔လႊဲ ေျပာင္းမရသလဲ၊ ႏိုင္ငံ ဆိုတာ မိသားစု ေတြနဲ႔တူတာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္ေရာင္းတဲ့ သူေတြဟာ ပရဟိတအတြက္ အခမဲ့ေပးတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုၾကျပန္တယ္။ သူတို႔ ေျပာတာေတြ အားလံုးမွန္ပါတယ္။ သူစိမ္း တစ္ရံဆံေတြနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့အခါ ေမတၲာ မဟုတ္၊ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ မဟုတ္တဲ့ တျခားအေၾကာင္းတရားေတြ လိုအပ္ပါ တယ္။
 ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္က ထြင္ခဲ့တဲ့ ]လုပ္ႏိုင္ သေလာက္-လုပ္၊ လိုအပ္သေလာက္-ယူ} ဆိုတဲ့ ေျြကးေၾကာ္သံဟာလည္း ေနာက္ဆံုး မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆီကို ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ တာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ လူေတြကို ပရဟိတ သမားေတြအျဖစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာ မေအာင္ျမင္လို႔ေပါ့။ ဒီလိုဆိုရင္ လူေတြကို အတင္းအၾကပ္တိုက္ တြန္းရမွာလား၊ ဘယ္နည္းနဲ႔ပဲေရြးေရြး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အတြက္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူေတြဟာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းက သတ္မွတ္တဲ့ စံခ်ိန္စံၫႊန္း အတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိသူ ေတြကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ဖို႔ အာဏာရယူ လာၾက တာမဟုတ္လား။ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မွာ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစမႈနဲ႔ အေၾကာက္တရားဟာ သူမ်ားအတြက္ လူေတြအလုပ္လုပ္ေစဖို႔ အဓိကတြန္းအား တစ္ခုျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြကို ဖံုးကြယ္ထားၾကတယ္။ တာဝန္ေရွာင္ ၾကတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာလည္း တျခားသူေတြကို ညီညီၫြတ္ၫြတ္ဆက္ဆံ ဖို႔ ပညာေပးတာနဲ႔ ဆုေတာင္းတာကို အသံုးျပဳတယ္။ အုပ္စုငယ္ေလးေတြ အတြက္ေတာ့ ဒီနည္းက အဆင္ေျပသ ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ႀကီးမားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ေတြက်ေတာ့ စုစည္းညီၫြတ္မႈ ေတြေလ်ာ့ က်၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အလွမ္း ကြာလာၾကၿပီး ထိုက္သင့္တဲ့လူေနမႈအဆင့္ အတန္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ ခဲ့ပါဘူး။
 တတိယအေၾကာင္းတရားကေတာ့ ကိုယ္က်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ အတၲဟိတပါ။ ေဈးကြက္ထဲမွာ အေရာင္းအဝယ္ေတြ၊ အလဲအလွယ္ေတြ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနတာဟာ အတၲဟိတေၾကာင့္ ေပါ့။
 လူေတြဟာ၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဖလွယ္ၾက တယ္။ ကူညီၾကတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တျခားသူေတြ ဘာေတြေပးစရာ၊ ေရာင္း စရာေတြ ရွိၾကသလဲသိခ်င္လို႔။ ဆရာဝန္က ညႀကီးအခ်ိန္မေတာ္ထၿပီး ေနမေကာင္းတဲ့ ကေလးကိုေဆးကုရတာဟာ ေငြေၾကး ေၾကာင့္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုအတၲရဲ႕ ေဘးထြက္ေကာင္းက်ိဳးအေနနဲ႔ ကေလးရဲ႕ ေဝဒနာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတယ္။ မိသားစုထဲမွာ စည္းလံုးညီၫြတ္ရမယ္လို႔ သင္ယူလာခဲ့တဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ လူစိမ္းေတြအလယ္မွာ လူေတြဟာ သူတို႔အက်ိဳးရွိမယ့္အလုပ္ေတြလုပ္ၾက၊ ေငြရွာၾကတယ္ဆိုတာ သိသြားေတာ့ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ ကြၽမ္းက်င္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့ သူေတြဟာ၊ တျခားသူရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို တကယ္ ဂ႐ုမစိုက္၊ ကိုယ့္အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ရင္းနဲ႔ သူမ်ားအက်ိဳးေတြ ျဖစ္လာ ၾကတယ္။ အခုလိုလုပ္တာကိုပဲ မျမင္ရတဲ့ လက္ႀကီးရဲ႕ ေစစားမႈေၾကာင့္လို႔ တင္စားၾကတာပါ။
    လက္ေတြ႕ေလာကမွာ ေဈးကြက္ ယႏၱရားထဲက မျမင္ရတဲ့လက္ႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ တစ္စံုတစ္ရာလုပ္ေပး ၾကရတယ္။ ဥပမာ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ အရည္အေသြးကို စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္ မွတ္ၾကရတယ္။ ကိုယ္က်ိဳးကိုေက်ာ္လြန္တဲ့၊ ေရရွည္ဆက္ဆံရာမွာ နာမည္မပ်က္၊ နာမည္ေကာင္းရေစဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရတယ္။
 လူေတြဟာ မိမိရဲ႕ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အမ်ားအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကၿပီး ရလာတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးကို သူတို႔ကိုပဲ ခံစားခြင့္ျပဳမွ အလုပ္လုပ္ၾကတာ။ သူတို႔ ႀကိဳးစားပမ္းစားလုပ္လာတာကို တျခားသူ ေတြနဲ႔ ဇြတ္အတင္းေဝခိုင္းလို႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ကိုယ့္လုပ္ အားကို ကိုယ့္သေဘာအတိုင္း အသံုးျပဳခြင့္ ဆိုတာေတြ လိုအပ္လာတာေပါ့။ ကိုယ့္ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တျခားသူမတရားရယူ ပိုင္ခြင့္မရွိ၊ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ အသံုးခ် ခြင့္ေတြရွိရမယ္။ ဒီလိုမွမရွိရင္ တျခားသူေတြလိုအပ္တဲ့ ကုန္စည္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ထုတ္လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ လူေတြရဲ႕ေခါင္းထဲက Óဏ္ပညာေတြကို တျခားလူေတြအ တြက္ အသံုးခ်ဖို႔ဆိုတာ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အာမခံတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္း ေတြရွိရပါတယ္။
 ယူဂန္ဒါက မာ့ခစ္ဝါဒီေဟာင္း ျပည္တြင္း စစ္ရပ္ စီးပြားေရးဦးေမာ့ေအာင္ လုပ္ေပး ခဲ့တဲ့ သမၼတကေတာ့ ]စုေပါင္း စနစ္ဆိုတာ မွားယြင္းတဲ့မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္တယ္။ ျပတ္ေနတဲ့ပစၥည္းေတြကို ပရဟိတ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ထုတ္ခိုင္းလို႔ရမလား။ သူတို႔မွာ အလွ်ံပယ္ရွိေနတဲ့ အတၲဟိတကို အသံုးခ် ၿပီးထုတ္ခိုင္းမလား}တဲ့။
ၫႊန္း- Institutional Economics


ခင္ေမာင္ညိဳ

Previous Next