25 Feb, 2019
ေခ်ာင္ထိုးခံရတဲ့ ဝန္ထမ္းမျဖစ္ပါေစနဲ႔

    ခုေနာက္ပိုင္း ဝန္ထမ္းေတြၾကားမွာ ၾကားသိလာရတဲ့စကားေတြက အလုပ္ရွင္ ေတြက ေနာက္မွဝင္လာတဲ့ဝန္ထမ္းကို အေရးေပးတယ္။ အရင္သစၥာရွိရွိလုပ္လာ တဲ့လူေဟာင္းေတြကိုက်ေတာ့ အသိအ မွတ္မျပဳေတာ့ဘူး။ အခြင့္အေရးဆိုရင္ လည္း လူသစ္ေတြကိုပဲေပးေတာ့တယ္ဆို တာမ်ိဳးေတြပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာကိုယ္က အေရးပါ အရာေရာက္တဲ့သူတစ္ေယာက္ လား။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ကိုယ္က ေခ်ာင္ထိုးခံရတဲ့ ဝန္ထမ္းျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ လာမွာအေသအခ်ာပါပဲ။
    အလုပ္ရွင္ဆိုတာမ်ိဳးက လူသစ္ရယ္၊ လူေဟာင္းရယ္သတ္သတ္မွတ္မွတ္ခြဲထား တာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ သူတို႔မွာ သူတို႔အတြက္ အသံုးဝင္မယ့္၊ အသံုးက်မယ့္ဝန္ထမ္းနဲ႔ သူတို႔အတြက္သိပ္ၿပီး အသံုးမဝင္တဲ့ဝန္ ထမ္း ဒီလိုမ်ိဳးပဲခြဲျခားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အလုပ္ရွင္တိုင္းက ဒီလူကေတာ့ ကိုယ့္ အလုပ္အတြက္ဘယ္ေလာက္အထိတန္ဖိုး ရွိတယ္၊ ဒီလူကေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ဘယ္ ေလာက္အားကိုးရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးပဲၾကည့္ၾက ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအေဟာင္းျဖစ္လို႔ ပိုၿပီး ဦးစားေပးတာမ်ိဳး၊ အခြင့္အေရးေပးတာမ်ိဳး မရွိဘဲ သူတို႔အတြက္အသံုးဝင္မယ့္ဝန္ထမ္း မ်ိဳးကိုပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကပါတယ္။ 
    ဒီေနရာမွာဝန္ထမ္းေတြအေပၚမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔အနည္းငယ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္ က ကိုယ့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းကိုအလုပ္ခြင္မွာပိုမို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာေတြ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္၊ ဘယ္သူကေတာ့အ လားအလာရွိတယ္။ ဘယ္သင္တန္းမ်ိဳး ထားရင္ေတာ့အဆင္ေျပတယ္ဆိုတာမ်ိဳး အၿမဲစဥ္းစားေနေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဝန္ထမ္း ကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းက ေအာင္ျမင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ တကယ္ ေတာ့ဝန္ထမ္းကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာက ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းကလည္း ဒီထက္ပိုၿပီးကြ်မ္းက်င္မႈ ေတြျပည့္လာတယ္။ အလုပ္ရွင္ဘက္က လည္းအလုပ္မွာအရင္ကထက္ပိုၿပီးအဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႕လာတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းက ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းျဖစ္လာတယ္။ ဒါက ဝန္ထမ္းေတြကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့အခါရရွိလာ မယ့္အက်ိဳးေက်းဇူးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
    ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ကဘယ္လို အေျခအေနမွာ ေခ်ာင္ထိုးခံရႏိုင္သလဲ။ အလုပ္မွာမေတာ္ေတာ့ရင္လား၊ အလုပ္မွာ သူ႔အတြက္ေနရာမရွိေတာ့ရင္လား၊ အလုပ္ အတြက္ အသံုးမတည့္ေတာ့ရင္လား၊ အလုပ္အတြက္လိုအပ္တဲ့အရည္အခ်င္းေတြ မရွိေတာ့ရင္လားစတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား စြာရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဘယ္လို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေခ်ာင္ထိုး ခံရတဲ့အျဖစ္ကို မေရာက္ေစဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုမေရာက္ေစဖို႔ ကိုယ့္ဘက္ကဘာေတြ လုပ္ႏိုင္မလဲ။ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုသ လဲ။
နည္းပညာကိုအမီလိုက္ပါ
    တစ္ခုသတိျပဳရမွာက အခုေနာက္ ပိုင္းမွာ နည္းပညာေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕အလုပ္အကိုင္ေတြက အလုပ္အကိုင္ ေဈးကြက္မွာတျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ဆံုးလာ ပါတယ္။ ဒါကိုလည္းသတိျပဳမိဖို႔လိုပါ တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္ကေနာက္ငါးႏွစ္မွာ ပိုမိုတြင္က်ယ္လာမယ့္အလုပ္အကိုင္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ငါးႏွစ္မွာတျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားမယ့္အလုပ္အကိုင္လားဆို တာကို ေလ့လာထားရပါမယ္။ နည္းပညာ အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ အလုပ္အ ကိုင္ေတြလည္း အနည္းနဲ႔အမ်ားေျပာင္းလဲ လာပါတယ္။ အရင္ကမရွိတဲ့အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြေပၚလာသလို၊ ရွိၿပီးသားအလုပ္အကိုင္အေဟာင္းေတြက လည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားတာေတြ႕ရမွာပါ။ 
    ဒီေတာ့ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္က အလား အလာေကာင္းတဲ့အလုပ္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့အလုပ္လားဆို တာကိုေလ့လာထားဖို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခ်က္ကေတာ့ နည္းပညာကိုအမီလိုက္ ဖို႔ပါ။ အသစ္အသစ္ေပၚထြက္လာတဲ့ နည္း ပညာေတြကို အလုပ္မွာမ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ေနာက္ ေကာက္က်က်န္ခဲ့မွာပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ေခ်ာင္ထိုးခံရတဲ့ဝန္ထမ္းက ကိုယ့္အလွည့္ ေရာက္လာမွာပါ။
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကိုၾကည့္ပါ
    ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကို ေလ့လာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ရာထူးေနရာရဲ႕အေရးပါမႈ၊ လိုအပ္မႈစတာ ေတြကိုထည့္တြက္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္က ဒီအလုပ္မွာႏွစ္ေတြအၾကာႀကီးလုပ္ခဲ့ေပမဲ့ ဒီၾကားထဲမွာ အသစ္အသစ္ေတြကို ေလ့ လာသင္ယူမႈအားနည္းတဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ္ကအသံုးမဝင္တဲ့လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ ေစပါတယ္။ လူသစ္ေတြဝင္လာတယ္၊ ေနရာေတြရလာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ကိုယ္က ေတာ့ဒီေနရာမွာပဲရပ္တန္႔ေနတယ္ဆိုတာက ကိုယ့္မွာေနာက္ထပ္သင္ယူေလ့လာမႈ၊ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြမရွိလို႔ပါပဲ။ ေလ့ လာသင္ယူမႈရပ္တန္႔ရင္ ရပ္တန္႔သ ေလာက္ ကိုယ့္ရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ခရီးရွည္ကလည္း ရပ္တန္႔ေနမွာပါ။ 
    ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္က ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာ နည္းပညာ ေၾကာင့္တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြား မယ့္အလုပ္ထဲမွာပါေနတယ္ဆိုရင္ အလုပ္ သင့္ဆံုးအလုပ္ကေတာ့ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းေျပာင္းလဲဖို႔ပါ။ ဒါကထင္ သေလာက္မလြယ္ကူေပမဲ့ ႀကိဳးစားရမွာပါ ပဲ။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေျပာင္းတာက မလြယ္ကူဘူးဆိုေပမဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မွာ ကပိုၿပီးခက္ခဲပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အလုပ္ျဖဳတ္ဖို႔ကလည္းခက္၊ အလုပ္အ တြက္လည္းအသံုးမဝင္နဲ႔ ေခ်ာင္ထိုးခံရတဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစမွာအမွန္ပါ ပဲ။
ေလ့လာသင္ယူမႈမရပ္တန္႔ပါနဲ႔
    ေခ်ာင္ထဲမေရာက္ခ်င္ရင္၊ အႀကီးအ ကဲရဲ႕ဦးစားေပးမႈကိုလိုခ်င္ရင္ေတာ့ ေလ့ လာသင္ယူမႈေတြကို ရပ္တန္႔ပစ္လိုက္လို႔ မရပါဘူး။ ဒါက လုပ္ငန္းအားလံုး၊ ဌာန အားလံုးအတြက္ပါပဲ။ ဘယ္ေနရာမွာမဆို ပညာရပ္ဆိုင္ရာေတြ ေလ့လာသင္ယူဖို႔ မဆံုးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ဘယ္ေနရာ ကိုပဲေရာက္ေရာက္ ကိုယ့္ရဲ႕ဝမ္းစာကိုျဖည့္ ဆည္းထားပါ။ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာမ ဆို၊ ဘယ္လိုလူသစ္ပဲဝင္လာဝင္လာယွဥ္ ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ိဳးရွိဖို႔လိုပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ႀကိဳးစားမႈမရပ္တန္႔မ ခ်င္း လုပ္ငန္းခြင္မွာမရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့သူ၊ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ။
    အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရရင္ အလုပ္ရွင္ဆိုတာ သူ႔အတြက္ဘယ္ဝန္ထမ္းကအသံုးဝင္မလဲ၊ ဘယ္ဝန္ထမ္းက အားကိုးရမလဲဆိုတာကို အၿမဲေလ့လာေနတတ္သူပါ။ ကိုယ္ကအ လုပ္လုပ္ခဲ့တာသက္တမ္းၾကာေနလို႔ ကိုယ့္ ကိုေတာ့တျခားသူေတြထက္ပိုၿပီးဦးစားေပး မယ္လို႔ထင္ေနရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။ ဝန္ ထမ္းအသစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝန္ထမ္းအေဟာင္း ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြပါ။ အေဟာင္း ျဖစ္လို႔ပိုဦးစားေပးတယ္၊ အသစ္ျဖစ္လို႔ ပိုဦးစားေပးတယ္ဆိုတာမ်ိဳးမရွိဘဲ ပိုႀကိဳးစား တဲ့သူ၊ ပိုေတာ္တဲ့သူကိုပဲ ေနရာေပးမွာျဖစ္ ပါတယ္။
    


ေက်ာ့ေကခိုင္

Previous Next