27 Feb, 2019
ေလ့က်င့္ယူလို႕ရႏိုင္သည့္ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္

ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္ဟာေမြးရာပါျဖစ္တယ္လို႕လူအခ်ိဳ႕ကဆိုၾကတယ္။အခ်ိဳ႕ကေတာ့သင္ယူလို႕ရတ့ဲစြမ္းရည္တခုသာျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုၾကတယ္။ ဒီအဆိုႏွစ္ခုအေပၚမွာတစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ျငင္းခုန္ခ့ဲၾကတာဟာအခ်ိန္တခုၾကာျမင့္ခ့ဲျပီျဖစ္ပါတယ္။အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ဒီအျငင္းအခုန္ကိုေျဖရွင္းႏိုင္ျပီလို႕ေျပာလို႕ရပါတယ္။ Fortune မွဦးေဆာင္ျပီးေတာ့စီမံခန္႕ခြဲမွဳလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကအရြယ္စုံ၊အမ်ိဳးအစားစုံအဖြဲ႕အစည္းေတြကိုႏွစ္စဥ္ေလ့လာခ့ဲတ့ဲအခါမွာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရအခ်ိဳ႕လူေတြအတြက္ေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္ဟာေမြးရာပါျဖစ္ျပီးေတာ့ေမြးရာပါေခါင္းေဆာင္မွဳစြမ္းရည္မပိုင္ဆိုင္ထားတ့ဲလူအမ်ားစုအတြက္ထူးခြ်န္တ့ဲေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖုိ႕ ေလ့က်င့္သင္ယူလို႕ရေၾကာင္းသက္ေသျပသႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။ဒါေပမ့ဲအ့ဲဒီလိုသက္ေသျပသခ့ဲတ့ဲအခ်ိန္မွာပဲေမးခြန္းထုတ္စရာရွိလာပါတယ္။ “ ထူးခြ်န္တ့ဲေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာဖို႕ဘယ္လိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလို႕ရမလဲ”ဆိုတာပါပဲ။

ဒီေမးခြန္းအေပၚမွာHR Department အမ်ားစုအတြက္အေျဖကေတာ့စာသင္ခန္းအတြင္းသင္ၾကားျခင္းေတြအမ်ားအျပားပါ၀င္ထားတ့ဲသင္ရိုးေတြကိုသင္ၾကားေပးျခင္းပါပဲ။ဒါေပမ့ဲအ့ဲဒီလိုသင္ၾကားေပးျခင္းကေနလည္းေျပာပေလာက္ေအာင္အရမ္းၾကီးေကာင္းမြန္တိုးတက္လာတာမေတြ႕ရတ့ဲအေၾကာင္း Harvard Business Review ကေနေထာက္ျပထားပါတယ္။အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစိတ္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ Martin Lanikကေတာ့ျပသနာျဖစ္ေနတ့ဲအခ်က္က“စာသင္ခန္းတြင္းသင္ၾကားျခင္းေတြဟာသင္တန္းသား၀န္ထမ္းေတြကိုဗဟုသုတ (Knowledge) ေတြကိုပဲေပးလိုက္ႏိုင္ျပီးေတာ့သင္တန္းသားေတြကိုစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္လာဖို႕လိုအပ္တ့ဲအရည္အေသြး(Skills)ေတြကိုသင္မေပးႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနပါတယ္” လို႕ဆိုပါတယ္။ေနာက္ျပီးေတာ့ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ“သင္တန္းေတြကလူသားေတြရဲ႕အမူအက်င့္(Behaviors)ေတြေပၚမွာသက္ေရာက္မွဳရွိတ့ဲေန႕စဥ္အေလ့အထ(Habits)ေတြရဲ႕အခန္းက႑ကိုသတိမျပဳမိျခင္းေၾကာင့္” လို႕လည္းဆိုပါတယ္။ဆိုလိုတာက Leadershipသင္ရိုးေတြကအလုပ္ကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ဖို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကုိတြန္းအားေပးႏိုင္ခ့ဲရင္ေတာင္မွကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕အမူအက်င္႕ေတြအရကိုယ့္ရဲ႕အေျပာင္းအလဲကိုေရတိုပဲေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ေကာင္းမြန္တ့ဲအေျပာင္းအလဲကိုေရရွည္ထိန္းႏိုင္တ့ဲလူမ်ိဳးဟာအေတာ္ေလးရွားပါးလွပါတယ္။ဒီလိုျဖစ္ရတာကကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုသင္တန္းေတြေပးေနစဥ္နဲ႕သင္တန္းေပးျပီးခါစအခ်ိန္ေတြမွာေတာင္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကိုေရရွည္ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ဖို႕ၾကိဳးစားတာမ်ိဳးမျပဳလုပ္တတ္တ့ဲအေလ့အထေတြပိုင္ဆိုင္ထားၾကလို႕ပါ။အ့ဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႕လို႕အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလိုအပ္တ့ဲေခါင္းေဆာင္မွဳသင္ရိုး (Leadership Courses) ေတြေပးေနေပမ့ဲမိမိတို႕ေမွ်ာ္မွန္းထားတ့ဲစီးပြားေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မွဳကိုရရွိမလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

Martin Lanikကေတာ့ေမွ်ာ္မွန္းတ့ဲတိုးတက္မွဳရရွိလာဖုိ႕ဆိုရင္ေခါင္းေဆာင္မွဳအရည္အေသြး (Skills)ေတြကိုေန႕စဥ္လုပ္ကိုင္ျပဳမူေနတ့ဲအေလ့အထ(Habits) ေတြအျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲေပးမွသာရမယ္လို႕ဆုိပါတယ္။ထိထိေရာက္ေရာက္ဦးေဆာင္မွဳေပးႏိုင္တ့ဲေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႕မရွိမျဖစ္လိုအပ္တ့ဲအရည္အေသြး(Skills)ေတြကိုဦးစားေပးေျပာင္းလဲေပးဖို႕လိုအပ္တယ္လို႕လည္း၄င္းကဆိုထားပါေသးတယ္။အ့ဲဒီမရွိမျဖစ္အရည္အေသြးေတြက ၄င္းရဲ႕ေလ့လာခ်က္အရ၂၂မ်ိဳးေလာက္ရွိျပီးေတာ့အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ “အလုပ္ျပီးေျမာက္ေစသည့္အရည္အေသြးမ်ားအုပ္စု” နဲ႕ “လူသားေတြအေပၚမွာအာရုံစိုက္ရသည့္အရည္အေသြးမ်ားအုပ္စု”ဆိုျပီး၄င္းကအုပ္စု၂ခုခြဲျခားထားပါတယ္။ပထမအုပ္စုမွာဆိုရင္ “ဦးစားေပးအလိုက္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊လုပ္ငန္းအၾကံအစည္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း”တို႕ပါ၀င္ျပီးေတာ့ဒုတိယအုပ္စုမွာေတာ့ “အျခားလူမ်ားအားလႊမ္းမိုးျခင္း၊အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း၊နည္းစနစ္မ်ားသင္ေပးျခင္းႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ဆက္ႏြယ္မွဳျပဳလုပ္ျခင္း” တို႕ပါ၀င္ပါတယ္။ဆိုလိုတာကေတာ့ဒီအရည္အေသြးေတြကိုတိုးတက္လာေအာင္တေန႕ကိုနည္းနည္းစီအခ်ိန္ေပးျပီးလုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္သင္တန္းသားေတြမွာေကာင္းမြန္တ့ဲအေလ့အထေတြပိုင္ဆိုင္လာမွာျဖစ္ျပီး၄င္းတို႕ဟာထိေရာက္မွဳရွိတ့ဲစြမ္းရည္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ Martin Lanikကေတာ့ဒီ့ထက္ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္ထားပါေသးတယ္။တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕စြမ္းရည္ေတြကိုေမးျမန္းစူးစမ္းျပီးဘယ္အရည္အေသြးေတြကသင္တန္းသားေတြအတြက္အက်ိဳးရွိေစဆုံးျဖစ္ျပီးေတာ့ဘယ္အရည္အေသြးေတြကိုေတာ့ျဖင့္အရင္တိုးတက္ေအာင္လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ဖို႕ကိုပါ သူကေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

စိတ္၀င္စားဖို႕ေကာင္းတာကေတာ့စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳသင္တန္းေတြနဲ႕အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ေတြမွာသုံးစြဲခ့ဲရတ့ဲေငြေၾကးေတြဟာဘာေၾကာင့္အခုလိုအနည္းငယ္ပဲအက်ိဳးေက်းဇူးျပန္လည္ရရွိသလဲဆိုတာပါပဲဲ။ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတာကေတာ့စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳနယ္ပယ္ကဦးေဆာင္သူအနည္းငယ္ေလာက္ကပဲသူတို႕ရရွိလာတ့ဲေအာင္ျမင္မွဳဟာစိတ္ရွည္သည္းခံစြာနဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွဳအရည္အေသြးေတြကိုစနစ္တက်ေလ့က်င့္ခ့ဲျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးလို႕ယုံၾကည္ၾကတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ Fortuneရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ကိုယ့္အဖြဲ႕အစည္းကလူေတြကိုသက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူေတြျဖစ္လာဖို႕ ေလ့က်င့္ေပးလို႕ရတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႕အတြက္ တကယ့္ကိုသတင္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Martin Lanikရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မွဳဆိုင္ရာအရည္အေသြး (Skills)ေတြအေပၚမွာအေျခခံျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ လူသားအရင္းအျမစ္ကိုတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုလြယ္ကူလာလိမ့္မယ္လို႕ ယူဆမိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာေမးခြန္းေတြအမ်ားၾကီးေမးျပီးအျခားသူေတြရဲ႕အျမင္ေတြကိုစိတ္ပါလက္ပါနားေထာင္ေနတ့ဲစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳနယ္ပယ္ကလူတစ္ေယာက္ကိုေတြ႕ေနရျပီဆိုရင္ေတာ့သူသို႕မဟုတ္သူမဟာေခါင္းေဆာင္မွဳအေလ့အထကိုတိုးတက္ေအာင္ေလ့က်င့္ေနတ့ဲသူျဖစ္ျပီးစြမ္းရည္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လာမ့ဲသူလို႕ကြ်န္ေတာ္တို႕တထစ္ခ်မွတ္ယူထားႏိုင္လို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြကိုေရြးခ်ယ္ျပီးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခ့ဲမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာကြ်န္ေတာ္တို႕လိုခ်င္တ့ဲစြမ္းရည္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္(Effective Leaders)ေတြရရွိလာမွာျဖစ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ေမွ်ာ္မွန္းထားတ့ဲစီးပြားေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မွဳကိုရရွိလာႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးကား - “Roger Trapp” ၏ “Leadership is A Habit That Requires Practice”

ေနသစ္

Previous Next