04 Sep, 2017
ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ျပင္ဆင္ျခယ္သမႈ

 ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သတိမ ျပဳမိၾကတဲ့အရာရွိပါတယ္။ စာေရးသူတို႔အ ေနနဲ႔နယ္ပယ္တစ္ခုခုမွာ ေအာင္ျမင္ခ်င္ တယ္ဆိုပါစို႔။ ဒါျဖင့္အဲဒီနယ္ပယ္နဲ႔ပတ္ သက္တာေတြကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ လို႕ႀကိဳးစားရတယ္ဆိုတာကေတာ့ေျပာစရာ မလိုေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္တစ္ ခုကိုေရာသတိထားမိပါေသးလား။ ႀကိဳးစား ေနၾကသူခ်င္းအတူတူ၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ တာခ်င္းအတူတူကို တခ်ိဳ႕သူေတြက ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲ။ ဘယ္အခ်က္ေၾကာင့္ သူတို႕အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ၾကရတာလဲ။ ဒါကိုအေလးထားၿပီး စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္တယ္။ သင္လည္း ေအာင္ျမင္ခ်င္ တယ္ဆိုလွ်င္ေပါ့။ 
    သြင္ျပင္တစ္ခုက စကားလံုးေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာတန္တယ္ (A picture is worth a thousand words)ဆိုတဲ့ စကားကိုေတာ့ တရင္းတႏွီးရွိေနမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္၊ သင့္ရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္တဲ့ပံုစံ၊ ျပင္ဆင္ျခယ္သမႈ၊ ကိုယ္ဟန္အေနအထားနဲ႔ ျပဳမူေျပာဆို ဆက္ဆံတဲ့ပံုစံေတြကသင့္ရဲ႕ကိုယ္ရည္ကိုယ္ ေသြးကိုေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဆိုလိုတာ ကေတာ့ အဲဒီအခ်က္ေတြကိုၾကည့္ျပီး သင္ဟာဘယ္လိုလူစားမ်ိဳးလဲဆိုတာကို တစ္ဖက္လူကေန ေကာက္ခ်က္ခ်တတ္ လို႕ပါ။ ဒါက သင့္ရဲ႕ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို သင္ဘယ္ေလာက္ထိထိန္းသိမ္းႏိုင္တယ္၊ မြမ္းမံႏိုင္တယ္ဆိုတာနဲ႕ ပတ္သက္ေနပါ တယ္။ ဒီမွာေတာ့ သင့္လုပ္ငန္းေတြေအာင္ ျမင္ေစဖို႕၊ သင့္ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေတြ တိုးတက္ေစဖို႕နဲ႔တစ္ဖက္လူကသင့္ကို အထင္ႀကီးေလးစားတာကိုရေစဖို႔စတာ ေတြအတြက္ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ေလး ေတြကိုအၾကံျပဳေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

Read More
01 Sep, 2017
Overtime (OT) ေခၚၾကတဲ့အခါ

စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားဟာ ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္ (၈)နာရီအတြင္း ထုပ္လုပ္တဲ့ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဟာ ပမာဏ Products ကိုျမႇင့္တင္ခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္အပိုင္းအျခားအတြင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ Target မရႏိုင္တာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္အခ်ိန္ပိုလုပ္ကိုင္ျခင္း Overtime(OT) ကိုမျဖစ္မေနေခၚယူၾကရပါတယ္။
ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္တာပဲဆိုၿပီး အခ်ိန္ပို OT ကိုမိမိသေဘာမိမိဆႏၵ အတိုင္းေခၚလို႔မရပါဘူး။ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန Factory and General Labour Laws Inspection Department (FGLLID) ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွာသာ OT ကို ေခၚယူခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ိန္ပိုေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္ OT permit (၃)မ်ိဳးသတ္မွတ္ထားၿပီး သူ႕အမ်ိဳး အစားအလိုက္လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမယ့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
OT Permit က (၃)မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြက

Read More
01 Sep, 2017
EC စာခ်ဳပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

ကုမၸဏီ၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံတစ္ခုမွာ ဝန္ထမ္းလုပ္သားအသစ္တစ္ဦးကို အတည္ျပဳခန္႔ထားျခင္း Performance Appointment ျပဳလုပ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူခ်က္စာခ်ဳပ္ Employment Contract (EC) ကို မျဖစ္မေနခ်ဳပ္ဆိုရပါေတာ့မယ္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒမတိုင္ခင္တုန္းကေတာ့ မိမိကို လုပ္ငန္းသဘာ၀အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿပီး အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ သမားနဲ႔ အ .လ .ည ႐ုံးတို႔ (၃)ဦး (၃)ဘက္သေဘာတူညီထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆို ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုက တေသြမတိမ္းတူညီၾကတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခခံေခါင္းစဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းသဘာ၀၊ အလုပ္ရွင္၏တာဝန္၊ အလုပ္သမား၏တာဝန္၊ လုပ္သားမ်ားလိုက္နာမည့္ စည္းကမ္း၊ မလိုက္နာမည့္ စည္းကမ္းအေပၚ သတ္မွတ္ျပစ္ဒဏ္စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ငယ္ေတြပါရွိသလို ေနာက္ဆုံးပိတ္မွာ အေထြေထြက႑နဲ႔ အဆုံးသတ္ပိတ္ထားၾကတာမ်ားပါတယ္။
လုပ္ငန္းသဘာ၀ကြဲျပားတဲ့အတြက္ ဥပမာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ Garment Factory ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး Construction ၊ စားေသာက္ကုန္စက္႐ုံ Food Industrial စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ ကေတာ့ မတူညီတဲ့သေဘာေတာ့ရွိပါတယ္။

Read More
01 Sep, 2017
ေကာင္းမြန္ေသာ Performance Appraisal တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုရင္

Performance Appraisal ဆိုတာ ႐ုံးတိုင္း ပုံမွန္ထပ္တူက်သုံးလို႔ရတဲ့အရာမဟုတ္ပါဘူး။ တျခား႐ုံး တစ္ခုမွာသုံးေနတဲ့ခြင့္ေဖာင္လိုမ်ိဳး အလြယ္တကူလိုက္သုံးစြဲလို႔ရတဲ့အရာလည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ မိမိအဖြဲ႕အစည္း ရဲ႕သေဘာသဘာ၀ကို ေသခ်ာစြာသိေအာင္လုပ္ရပါမယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ က မိမိအဖြဲ႕အစည္းကေနလိုခ်င္တဲ့တန္ဖိုး၊ ပန္းတိုင္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုရဲ႕ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ဒါေတြကိုခြဲျခားတိုင္းတာရမယ့္အရာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းမွာေတာင္အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔ ႐ုံးဝန္ ထမ္းကိုတိုင္းတာရမယ့္Performance KPI ေတြမတူပါဘူး။ Technical Skill ပိုၿပီးလိုအပ္တဲ့ ဝန္ထမ္းကို Performance Appraisal မွာ Technical Skill ပိုင္းကိုပိုၿပီးအေလးေပးၿပီး Evalution လုပ္ရမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး သူလိုအပ္မယ့္အရည္အခ်င္းေတြကိုလည္း တိုင္းတာသတ္မွတ္ရမွာပါ။ ေနာက္တစ္ခုကလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းမွာဌာနတူတာေတာင္ကိုင္တြယ္ရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ရာထူးအေျခအေနေတြကြဲျပားရင္လည္း ပုံေသသတ္မွတ္ၿပီး Permonance Appraisal လုပ္လို႔မရပါဘူး။ 

Read More
01 Sep, 2017
Public HR နဲ႔ Private HR တို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပုံ ဘာေတြကြာျခားၾကသလဲ

ေမး။ ။ ဆရာမဂၤလာပါ။ အခုလိုေျပာင္းလဲလာတဲ့ေခတ္အေျခအေနမွာကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ HR သမားေတြအဓိကေနရာရလာၿပီး လုပ္ငန္းေတြလည္ပတ္ေနတာေတြ႕ေနရၿပီး Public Administration ပိုင္းမွာက်ေတာ့ Admin သမားေတြပဲ မ်ားေနၿပီး HR နဲ႔ပတ္သက္တာသိပ္မေတြ႕ရပါဘူး။ Public Adminstration ပိုင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာမွာလို HRသမားေတြေပါင္းကူးလုပ္လို႔ရမယ့္ ကိစၥရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး HR သမားေတြအေနနဲ႔ေရာ HRအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ပါဘာေတြပံ့ပိုးေပးဖို႔လိုမလဲဆိုတာဆရာ့အေနနဲ႔သုံးသပ္ေျပာျပေပးဆရာ။

Read More
30 Aug, 2017
၀ယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားပါ

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ေဖာက္သည္ မ်ားသည္သင့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို မဝယ္ယူရန္သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုကိုေဖာ္ျပလိမ့္မည္။ ဥပမာအား ျဖင့္"လူႀကီးမင္းရဲ႕ အခ်ိန္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ထံမွ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္း ၿပီးဒီပစၥည္းကိုရႏိုင္ပါတယ္" "ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္မႈအတြက္ သံုးလက်ေနာ္ တို႔မေစာင့္ႏိုင္ဘူး။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္က(၁၀)ရက္အတြင္းပို႔ေပး လိမ့္မယ္""သင့္ပစၥည္းကိုဝယ္ယူျခင္း ဟာသင္တန္းေပးျခင္းမွာထပ္မံရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုလိုအပ္လိမ့္မယ္"

ကံအေၾကာင္းသင့္ေလေတာ့၊ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈ သည္ေဖာက္သည္ အေနျဖင့္မ်ား ေသာအားျဖင့္ သင့္ကုန္ပစၥည္းကို ဝယ္ယူမည္မဟုတ္ေသာတစ္ခုတည္း ေသာအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ကႏွစ္ သက္ေက်နပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ မိမိဘက္ကေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ ခဲ့လွ်င္ဝယ္ယူျခင္းကို သင္စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီးအေရာင္းျဖစ္ ေျမာက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ တြင္ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေအာင္ျပဳလုပ္မႈ (satisfy)) ႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈ (eliminate) ၏ကြာျခားခ်က္ကိုသတိျပဳပါ။

Read More
29 Aug, 2017
မိမိအထက္လူၾကီးအား စီမံခန္႔ခြဲနည္း

 လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆီက အၿမဲၾကားေနရတာက မိမိအထက္လူႀကီးနဲ႔ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ စိတ္ညစ္ရ ေၾကာင္း၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ရေနရတာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ထြက္ ခ်င္ေၾကာင္း၊ မိမိမွေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း အထက္လူႀကီး ထံမွအသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါ တယ္။ အင္တာဗ်ဴးေတြလုပ္တဲ့အခါတိုင္း ဘာေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္ခ်င္တာလဲေမး လွ်င္အထက္လူႀကီးနဲ႔အဆင္မေျပလို႔ ထြက္ခ်င္တယ္လို႔ေျဖဆိုၾကသူေတြအမ်ား စုရွိပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြဟာ အလုပ္ထြက္ ၾကတဲ့အခါအဖြဲ႔အစည္းကိုစြန္႔ခြာတာ မဟုတ္ဘဲသူတို႔ရဲ႕အထက္လူႀကီးကို စြန္႔ခြာၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ခု တစ္ေလာကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြကို အၿမဲေျပာျဖစ္ေနတာကအထက္လူႀကီးက ကိုယ့္ကိုစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တာတင္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ကလည္းကိုယ့္လူႀကီးကိုျပန္ၿပီးစီမံခန္႔ ခြဲသင့္ပါတယ္။ ဒါမွအထက္ကေျပာသလို အလုပ္ထြက္ရတဲ့အထိစိတ္ညစ္စရာေတြနဲ႔ ႀကံဳရတာေလ်ာ့ပါးႏိုင္ပါတယ္။

Read More
29 Aug, 2017
အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္တတ္ၿပီလား

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရရင္ Entry Level ကေနစဝင္ၾကမယ့္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကိုဘယ္လို ျဖည့္မလဲ၊ ဘယ္အခ်က္ေတြကေတာ့ မျဖစ္ မေနျဖည့္သင့္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကေလး ေလာက္ေတာ့ သိေအာင္ေလ့လာထား သင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ့္အလုပ္ေနရာ၊ ရာထူးစတာေတြကိုျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖည့္ပါ။ ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္မျဖည့္ဘဲ သင့္ေတာ္ရာအလုပ္ေနရာဆိုတာမ်ိဳးျဖည့္တာကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။
    လူတိုင္းမွာကြ်မ္းက်င္မႈတစ္ခုေတြ၊ ပါရမီေတြပါလာၿပီးသားပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ယံုၾကည္ခ်က္ထားပါ။ ဒီအခ်က္က ကိုယ့္အတြက္ပထမေအာင္ျမင္မႈပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အလုပ္ေခၚတဲ့ရာထူး ေနရာေတြကိုေလ့လာပါ။ ကိုယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုရာထူးေနရာမ်ိဳးနဲ႔ကိုက္ညီမလဲဆိုတာ ရွာေဖြပါ။ ကိုယ္ဘယ္လိုေနရာ၊ ဘယ္လို ဌာန၊ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးမွာ အလုပ္လုပ္ ခ်င္တယ္ဆိုတာေသခ်ာသိမွ အလုပ္ေလွ်ာက္ၾကေစလိုပါတယ္။

Read More