12 Oct, 2017
လူေတာ္လူေကာင္းကို သ႐ုပ္ခြဲၾကည့္ျခင္း

ငယ္ငယ္တုန္းက၊ လူႀကီးေတြဆို ဆံုးမၾကတယ္။ “လူေတာ္လူေကာင္းျဖစ္ ေအာင္ႀကိဳးစားၾက”တဲ့၊ အမွန္တကယ္ေျပာ ရလွ်င္မူလတန္းေက်ာင္းသားကေလးဘဝ မွာလူေတာ္လူေကာင္းဆိုတာ ဘယ္လိုလူ ေတြလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာမသိ႐ိုးအမွန္ ပါ။ အရက္မေသာက္တဲ့သူ၊ မခိုးမဝွက္တဲ့ သူဆိုလွ်င္ လူေတာ္လူေကာင္းလို႔ပဲေတြး ထင္မိတယ္။ ငါးပါးသီလလံုလွ်င္လူ ေတာ္လူေကာင္းေပါ့။ အဲဒီလိုပဲထင္ခဲ့တာ၊ အသက္ေတြႀကီးလာမွ ငါးပါးသီလလံုတဲ့ သူဆိုတာရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔တြက္လွ်င္ ဒသမ ေနာက္က ကိန္းဂဏန္းပဲလို႔ သိလာခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအရြယ္ကေလးဘဝက ဆရာ ဝန္ႀကီးေတြ၊ စစ္ဗိုလ္ႀကီးေတြ၊ အင္ဂ်င္နီ ယာႀကီးေတြကိုပဲ အထင္ႀကီးေလးစား မိတယ္။ အဲဒီဆရာဝန္၊ စစ္ဗိုလ္၊ အင္ဂ်င္နီယာမွန္လွ်င္လူေတာ္လူေကာင္းလို႔ပဲ ယူဆမိတယ္။

Read More
12 Oct, 2017
စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာအရည္အေသြး

 ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျမင့္မားလို သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိ၏စိတ္ခံစားမႈ ဆိုင္ရာအရည္အေသြး (Emotional Intelligence)ကိုလည္းျမင့္မားေအာင္  ႀကိဳးစားအားထုတ္ရပါမည္။ ယေန႔ ေခတ္သည္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပင္းထန္လွ သည့္ေခတ္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္ပြတ္တိုက္မႈမ်ား မ်ားျပားျပင္း ထန္လွသည္ျဖစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားၾကား၌ စိတ္ခံစားမႈ ဆိုင္ရာအရည္အေသြးျမင့္မားစြာျဖင့္ အားထုတ္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမွ  ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားၿပီး မိမိတို႔ ၏ပံုရိပ္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္တည္ ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေဒါသျဖစ္စရာမ်ားရွိလာသည့္အခါ ေဒါသကို စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ အရည္ အေသြးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံ၍ လိုအပ္ သေလာက္သာ အတိုင္းအဆျဖင့္ ေဒါသျဖစ္ပြားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
    စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးဆိုသည္မွာ ...

Read More
10 Oct, 2017
ဦးစားေပးျပႆနာမ်ားႏွင့္ကူညီပါ

   ေဖာက္သည္ဦးစားေပးမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါတို႔ကို သင္ ၾကားႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္
- "က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေရနံခ်က္စက္႐ံုမီးေလာင္ ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အရင္းအ ႏွီးကုန္က်စရိတ္ေတြအားလံုးဟာ ဒီႏွစ္မွာ ျပန္လည္ၿပီးအသစ္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေန ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားထံမွ႐ံုးသံုး ကိရိယာအသစ္တစ္စံုတစ္ရာ က်ေနာ္တို႔ ဝယ္ယူဦးမွာမဟုတ္ပါဘူး"
- "က်ေနာ္က အတြင္းေရးမွဴးသစ္ကို ခန္႔ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တစ္စံု တစ္ရာကို ၾကည့္ဖို႔က်ေနာ့္မွာ အခ်ိန္မရွိပါ ဘူး"
- "က်ေနာ္က စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြၾကည့္ဖို႔ မနက္ျဖန္ မၾကည့္ႏိုင္ပါဘူး" ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဒုဥကၠဌက က်ေနာ္ တို႔ရဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာ ႐ံုးခန္းကိုလာလည္မွာ မို႔လို႔ပါ"
    ေဖာက္သည္တစ္ဦးသည္ ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ဦးစားေပးမႈေတြေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ကိုမျပဳလုပ္ေသာအခါသူ၏ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား သည္ခ်ိန္ခြင့္လွ်ာ၏အျပင္သို႔ေရာက္ေန သည္။ ေအာက္ပါအေျဖႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ သည္။
(၁) ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳစားပါ။
(၂) ဦးစားေပးျပႆနာမ်ားဝန္းက်င္တြင္ အေျဖတစ္ခုကိုရွာေဖြပါ။
    အကယ္၍ သင္သည္နံပါတ္ (၁)ကို ေရြးခဲ့လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ သူ႕ေရြးခ်ယ္မႈ မ်ား၏ တန္ဖိုး(ကုန္က်စရိတ္ - အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းမႈ) ကိုေဖာက္သည္နားလည္ရန္ကူညီ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ေဖာက္သည္။ ။ "က်ေနာ္ အားလပ္ရက္ သြားရမွာမို႔ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ သံုးပတ္ၾကာ ၿပီးက်ေနာ္ျပန္လာတဲ့တိုင္ေအာင္ ခင္ဗ်ား အလိုရွိတဲ့ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြ က်ေနာ္မေပး ႏိုင္ဘူး"
သင္။ ။ (ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အားလပ္ရက္ကို ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္)

Read More
10 Oct, 2017
အလုပ္ရွင္မဲ့အလုပ္သမားေတြကိစၥ

    "ေမေဒး" လို႔ေခၚတဲ့ အလုပ္ သမားေန႔ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္။ "ခ်ီကာဂို" ကစခဲ့တဲ့ "အလုပ္သမား ေန႔"ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ "ေရနံ ေျမ"ကစခဲ့ရတယ္။ ျမန္မာအလုပ္သ မားေန႔အေၾကာင္းေျပာၾကမယ္ဆိုလွ်င္  ေရနံေျမေဒသျဖစ္တဲ့ ေရနံေခ်ာင္းက "ေလဘာယူနီယံ"လို႔ေခၚတဲ့ ေရနံေျမ အလုပ္သမားေတြရဲ႕လႈပ္ရွား ေရနံေျမ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္းက အစပ်ိဳးခဲ့တဲ့ "၁၃၀ဝျပည့္အေရးေတာ္ပံု"ေတြ အ ေၾကာင္းကို မေျပာလို႔မရဘူး။ ေျပာၾက ဆိုၾက၊ ေရးသားအမႊမ္းတင္ၾကနဲ႔ အ လုပ္သမားမ်ားရဲ႕ တိုက္ပြဲစိတ္ဓာတ္ ေတြကို မေမ့မေလ်ာ့ေဖာ္က်ဴးတယ္။
    ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆို အလုပ္သမား ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အလုပ္သမားအခြင့္အ ေရးေတြကို အလုပ္ရွင္မ်ားဆီက ရေအာင္ေတာင္းယူၾကရတဲ့ အျဖစ္အ ပ်က္ေတြရွိတယ္။ အလုပ္ရွင္တိုင္းဟာ အလုပ္သမားေတြအေပၚမွာ ႀကံတစ္ ေခ်ာင္းက ႀကံရည္ကို အစြမ္းကုန္ညႇစ္ယူသလိုညႇစ္ယူေလ့ရွိၾကတယ္။ ဒီ ေတာ့အလုပ္သမားဆိုေတာ့ ႀကံဖတ္ဘဝလိုပဲ ေသြ႕ေျခာက္ေနၾကရတာ မ်ားတယ္။ ဘဝမွာ ရပ္တည္ရွင္သန္ ႏိုင္ေရးအတြက္အံခဲ႐ုန္းကန္ၾကရတယ္။

Read More
09 Oct, 2017
“ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမဟုတ္ဘူးလုိ႔ သိႏုိင္တဲ့အခ်က္မ်ား”

တစ္ေန႔မွာ ရွစ္နာရီနီးပါးအခ်ိန္ျဖဳန္းရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ကုိယ့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းရပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ေအာက္ မွာ ကုိယ့္ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကုိကုန္လြန္ျဖတ္သန္းရမယ့္အစား ေခါင္းေဆာင္မပီသတဲ့၊ အႀကီးအကဲမပီသတဲ့ လူေတြလက္ေအာက္မွာ ျဖတ္သန္းရဖုိ႔ဆုိတာ ေတြးၾကည့္႐ုံနဲ႔အလြန္မလြယ္တဲ့ကိစၥပါ။ ဒီေနရာမွာ ကံေကာင္းသူေတြက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး၊ ေခါင္းေဆာင္မပီသသူေတြနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ရသူေတြ ကေတာ့ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္း ႀကံဳေတြ႕ရတယ္လုိ႔ မွတ္ယူၾကရင္ျဖင့္ ကုိယ့္အတြက္ အ႐ႈံးမရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

ဘယ္လုိအခ်က္ေတြက အလုပ္ရွင္ဆုိးလုိ႔မွတ္ယူႏုိင္မလဲ။ ဘယ္လုိအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကုိယ္ကေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမပီသသူရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ေရာက္ရွိေနတယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္မလဲ။ ဒီေနရာမွာကုိယ္က ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ အခုေဖာ္ျပမယ့္အခ်က္ေတြထဲက အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ အခ်က္အားလုံးနဲ႔ျဖစ္ေစ ကုိက္ညီေနပါက ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္အျမန္ဆုံးဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ပီသသူတစ္ဦးအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ေနာက္မက်ႏုိင္ေသးပါဘူး။

Read More
09 Oct, 2017
ျပန္လည္ႏိုးထအသက္ဝင္ၾကရေအာင္

တစ္ေလာက ဆရာသူရထိုက္ေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ေလးတစ္ခုကိုသေဘာက်မိပါတယ္။ "႐ံႈးနိမ့္ျခင္းေတြမခိုေအာင္း ေစနဲ႔"ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေလးပါ။ မွန္ပါတယ္၊ ဘဝဆိုတာပန္းခင္းလမ္းတစ္ခုမဟုတ္ပါ ဘူး။ နိမ့္တဲ့အခါနိမ့္သြားလိုက္၊ျမင့္တဲ့ေနရာ ကိုေရာက္တဲ့အခါ ေရာက္လိုက္နဲ႔ေပါ့။တစ္ ခုပဲရွိပါတယ္။ကုသိုလ္ကံအက်ိဳးေပးေၾကာင့္ ေရႊဘံုေပၚစံျမန္းေနရတဲ့အခိုက္အတန္႔ေတြမွာပလႊားျခင္း၊ မာနႀကီးျခင္းနဲ႔ေအာက္ ေျခလြတ္ဘဝင္ျမင့္ျခင္းေတြမျဖစ္ေစဖို႔ဂ႐ုျပဳသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ၊ နိမ့္က်တဲ့ဘဝကို ေရာက္ရွိသြားတဲ့အေျခအေနေတြမွာလည္း က်ေနာ္တို႔ရဲ႕စိတ္ေတြ မီးမမွိတ္သြားဖို႔လိုပါတယ္။ စိတ္ရဲ႕ေစစားရာေနာက္လမ္းေလွ်ာက္ေနရတဲ့ဘဝမွာ စိတ္ေၾကာင့္လမ္း မေပ်ာက္ဖို႔လိုပါတယ္။
ေနာက္ထပ္မေမ့မေလ်ာ့က်င့္ႀကံသင့္ တဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့အဆိုးထဲကေနအ ေကာင္းျမင္ႏိုင္စြမ္းပါပဲ။ ဆိုးတဲ့အရာေတြ ႀကံဳေတြ႕ရေပမဲ့စိတ္ပ်က္အားငယ္မေနဘဲ ယူစရာရွိတဲ့သင္ခန္းစာေတြယူၿပီး ဘဝကို ျပန္လည္နိုးထအသက္ဝင္လာေအာင္ႀကိဳး စားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္လွ်င္ေတာ့ ဘဝဟာရွင္လ်က္နဲ႔ေသေနရတာနဲ႔တူေနမွာျဖစ္ၿပီး အိပ္မက္ဆိုးနဲ႔လမိုက္ညေတြထဲ တဝဲဝဲလည္ေနကာ ေရာင္နီျဖာတဲ့မနက္ ခင္းေတြနဲ႔ ေဝးကြာေနဦးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Read More
03 Oct, 2017
ဝန္ထမ္းေတြကို ထြက္ခြာသြားေစႏိုင္တဲ့  အထက္လူႀကီးေတြရဲ႕အက်င့္ဆိုးမ်ား

နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ အထက္လူႀကီး ေတြဆိုတာ ဒုတိယမိဘေတြလိုပါပဲ။ မိမိရဲ႕ တပည့္လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအေပၚ ကာကြယ္ေပးရမယ္၊ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ ေပးရမယ္၊ ေတာ္လွ်င္ေတာ္သလို ခ်ီးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားေပးရမယ္။ ႏႈတ္၏ေစာင္မျခင္း၊ ကိုယ္၏ေစာင္မျခင္းတို႔နဲ႔လည္း အေထာက္ အပံ့လုပ္ေပးရမယ္။ မိမိရဲ႕လက္ေအာက္ ငယ္သားေတြဆီကႀကိဳးစားခ်င္စိတ္၊ အ ႐ံႈးမေပးတတ္တဲ့စိတ္၊ ဇြဲမေလွ်ာ့တဲ့စိတ္ စတဲ့ေကာင္းတဲ့လကၡဏာရပ္ေတြကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေပးရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဌာနတစ္ခုတည္းကေန ဝန္ထမ္းေတြဝင္ ခ်ည္ထြက္ခ်ည္မ်ားျပားေနၿပီဆိုလွ်င္အ ခ်ိန္မီအကဲခတ္သင့္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Read More
03 Oct, 2017
စိတ္ေလ့က်င့္ခန္း

    အလင္းေရာင္အနည္းငယ္သာရွိေသာ အခန္းတြင္းသို႔ဝင္၍ ပက္လက္ကု လားထိုင္ေပၚသို႔ သက္ေသာင့္သက္သာ စြာထိုင္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ျပင္ပေလာကရွိ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ျဖတ္ၿပီး စိတ္ေအးလက္ေအး စိတ္ ႏွလံုးၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အနားယူလိုက္ပါ။
    ထို႔ေနာက္ မိမိထိုင္ေနေသာေနရာ၏  လက္တစ္လွမ္းအကြာနံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ဂ်ပ္စကၠဴအျဖဴေပၚရွိ ျပားေစ့ခန္႔အရြယ္ အနက္ေရာင္ စက္ဝိုင္းတစ္ခုကို မိမိမ်က္လံုးႏွင့္ တစ္ေျပးညီစြာ ျပဳလုပ္ထားပါ။ 
    ၿပီးလွ်င္ အနက္စက္ဝိုင္းကို စူးစူးစိုက္စိုက္ၾကည့္ပါ။ မ်က္ေတာင္မခတ္ဘဲၾကည့္ပါ။ မိမိ၏ စိတ္အာ႐ံုကို အနက္စက္ဝိုင္းမွ တစ္ပါး အျခားမည္သည့္ဆီမွ မေရာက္ပါေစႏွင့္။  ၎ ေနာက္စက္ဝိုင္းကို မ်က္ေတာင္ မခတ္ဘဲၾကည့္ကာ ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ားကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ တိုးတိုးရြတ္ဆိုပါ။ 

Read More