30 Aug, 2017
၀ယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေက်ာ္လႊားပါ

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ေဖာက္သည္ မ်ားသည္သင့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းကို မဝယ္ယူရန္သက္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုကိုေဖာ္ျပလိမ့္မည္။ ဥပမာအား ျဖင့္"လူႀကီးမင္းရဲ႕ အခ်ိန္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ထံမွ၁၅ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္း ၿပီးဒီပစၥည္းကိုရႏိုင္ပါတယ္" "ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္မႈအတြက္ သံုးလက်ေနာ္ တို႔မေစာင့္ႏိုင္ဘူး။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္က(၁၀)ရက္အတြင္းပို႔ေပး လိမ့္မယ္""သင့္ပစၥည္းကိုဝယ္ယူျခင္း ဟာသင္တန္းေပးျခင္းမွာထပ္မံရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုလိုအပ္လိမ့္မယ္"

ကံအေၾကာင္းသင့္ေလေတာ့၊ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈ သည္ေဖာက္သည္ အေနျဖင့္မ်ား ေသာအားျဖင့္ သင့္ကုန္ပစၥည္းကို ဝယ္ယူမည္မဟုတ္ေသာတစ္ခုတည္း ေသာအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ကႏွစ္ သက္ေက်နပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ မိမိဘက္ကေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ ခဲ့လွ်င္ဝယ္ယူျခင္းကို သင္စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီးအေရာင္းျဖစ္ ေျမာက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ တြင္ႏွစ္သက္ေက်နပ္ေအာင္ျပဳလုပ္မႈ (satisfy)) ႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႈ (eliminate) ၏ကြာျခားခ်က္ကိုသတိျပဳပါ။

Read More
29 Aug, 2017
မိမိအထက္လူၾကီးအား စီမံခန္႔ခြဲနည္း

 လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဆီက အၿမဲၾကားေနရတာက မိမိအထက္လူႀကီးနဲ႔ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ စိတ္ညစ္ရ ေၾကာင္း၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ရေနရတာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ထြက္ ခ်င္ေၾကာင္း၊ မိမိမွေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း အထက္လူႀကီး ထံမွအသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါ တယ္။ အင္တာဗ်ဴးေတြလုပ္တဲ့အခါတိုင္း ဘာေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္ခ်င္တာလဲေမး လွ်င္အထက္လူႀကီးနဲ႔အဆင္မေျပလို႔ ထြက္ခ်င္တယ္လို႔ေျဖဆိုၾကသူေတြအမ်ား စုရွိပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြဟာ အလုပ္ထြက္ ၾကတဲ့အခါအဖြဲ႔အစည္းကိုစြန္႔ခြာတာ မဟုတ္ဘဲသူတို႔ရဲ႕အထက္လူႀကီးကို စြန္႔ခြာၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ခု တစ္ေလာကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြကို အၿမဲေျပာျဖစ္ေနတာကအထက္လူႀကီးက ကိုယ့္ကိုစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တာတင္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ကလည္းကိုယ့္လူႀကီးကိုျပန္ၿပီးစီမံခန္႔ ခြဲသင့္ပါတယ္။ ဒါမွအထက္ကေျပာသလို အလုပ္ထြက္ရတဲ့အထိစိတ္ညစ္စရာေတြနဲ႔ ႀကံဳရတာေလ်ာ့ပါးႏိုင္ပါတယ္။

Read More
29 Aug, 2017
အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္တတ္ၿပီလား

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုရရင္ Entry Level ကေနစဝင္ၾကမယ့္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကိုဘယ္လို ျဖည့္မလဲ၊ ဘယ္အခ်က္ေတြကေတာ့ မျဖစ္ မေနျဖည့္သင့္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကေလး ေလာက္ေတာ့ သိေအာင္ေလ့လာထား သင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ့္အလုပ္ေနရာ၊ ရာထူးစတာေတြကိုျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖည့္ပါ။ ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္မျဖည့္ဘဲ သင့္ေတာ္ရာအလုပ္ေနရာဆိုတာမ်ိဳးျဖည့္တာကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။
    လူတိုင္းမွာကြ်မ္းက်င္မႈတစ္ခုေတြ၊ ပါရမီေတြပါလာၿပီးသားပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ယံုၾကည္ခ်က္ထားပါ။ ဒီအခ်က္က ကိုယ့္အတြက္ပထမေအာင္ျမင္မႈပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အလုပ္ေခၚတဲ့ရာထူး ေနရာေတြကိုေလ့လာပါ။ ကိုယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုရာထူးေနရာမ်ိဳးနဲ႔ကိုက္ညီမလဲဆိုတာ ရွာေဖြပါ။ ကိုယ္ဘယ္လိုေနရာ၊ ဘယ္လို ဌာန၊ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးမွာ အလုပ္လုပ္ ခ်င္တယ္ဆိုတာေသခ်ာသိမွ အလုပ္ေလွ်ာက္ၾကေစလိုပါတယ္။

Read More
29 Aug, 2017
ဝန္ထမ္းေတြေနေပ်ာ္လာေစမယ့္ လုပ္ငန္းအသိုက္အဝန္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္း

    မိမိရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြဆိုတာ မိမိအတြက္ မွန္တစ္ခ်ပ္ကိုၾကည့္ေနရသလိုပါပဲ။ မိမိၿပံဳး ျပလွ်င္မွန္ထဲကပံုရိပ္ကလည္း လိုက္ၿပံဳးျပ မွာျဖစ္ၿပီးမိမိရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟန္ပန္ အမူအရာေတြအတိုင္း မွန္ထဲက႐ုပ္ပံုမွာ ထင္ဟပ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဆီမွာ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြရွားပါးလို႔ေနၿပီလား၊ ေနာက္ၿပီး သင္အားကိုးအားထားျပဳရတဲ့ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ ေယာက္ သင့္ဆီကေနေက်ာခိုင္းထြက္ခြာ သြားၾကၿပီလား။ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဒါေတြအမွန္တကယ္ျဖစ္ေနၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ဘာသိဘာသာသေဘာထား ၿပီးေပါ့ေပါ့ဆဆေနဖို႔မသင့္ေတာ့ပါဘူး။သင့္လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဝန္ထမ္းေတြေနေပ်ာ္ လာေအာင္ ဘာေတြဖန္တီးတည္ေဆာက္ ယူမလဲ၊ ဘာေတြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမလဲ။ဘယ္လိုအေျခအေနေတြနဲ႔ ေႏြးေထြးမႈေတြ ယူေဆာင္လာေပးမလဲစသျဖင့္ ႀကံဆေတြး ေတာအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ေန ပါၿပီ။ သင့္ရဲ႕ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္း ေတြရဲ႕ေနာက္မွာ သင္ျမင္ေနရတဲ့ မွန္ထဲ ကပံုရိပ္ေတြျဖစ္တဲ့သင့္ဝန္ထမ္းေတြ လည္း လိုက္ၿပီးေျပာင္းလဲလာပါလိမ့္မယ္။
ေမတၲာေပးလွ်င္ ေမတၲာျပန္ရမယ္ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဝန္ထမ္းေတြေနေပ်ာ္လာတာနဲ႔အမွ် သူတို႔ဆီကျပန္ရမယ့္ေပးဆပ္မႈလုပ္အား ႏႈန္းေတြကလည္း သင့္အတြက္အက်ိဳး ေက်းဇူးေတြ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာေစပါလိမ့္ မယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္စြာအလုပ္လုပ္ရတဲ့ဝန္ထမ္း ေတြေၾကာင့္ဘာေတြတိုးတက္မႈေတြရလာ ႏိုင္သလဲဆိုတာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။

Read More
24 Aug, 2017
စြမ္းအင္ေလာင္စာကို အေျခခံေနသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအသစ္

 ႐ုရွားစြမ္းအင္ကုမၸဏီတို႔ကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ sanctionအသစ္ကို အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။ ႐ုရွားစီးပြားေရး၌ စြမ္းအင္ က႑သည္ အေရးပါေသာ ေနရာ တြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမွ လြတ္ဖို႔အခြင့္အေရးနည္းေပသည္။ တစ္ဆက္တည္း၌ပင္ ႐ုရွားဘက္မွ အေမရိကန္သံတမန္မ်ား ႐ုရွားတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ေနအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ သိမ္းယူျခင္း၊ သံတမန္အမႈထမ္းအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ တံု႔ျပန္လိုက္သည္။ စြမ္းအင္ေလာင္စာ ေရာင္းခ်မႈသည္႐ုရွားအတြက္အေရးပါ ေသာဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ရရွိရာျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးပိတ္ ဆို႔မႈအသစ္ကို တစ္ႀကိမ္မက ႐ုရွားက လက္တံု႔ျပန္သြားႏိုင္ ၿပီး႐ုရွားအတြက္ စြမ္းအင္ေလာင္စာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ပါဝါတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေပသည္။ ႐ုရွား ၏စြမ္းအင္ တင္ပို႔မႈအေပၚမွီခိုေန ရေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ေမာ္စကိုက ဩဇာလႊမ္းမိုးထားႏိုင္သည္ကိုစဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကို႐ုရွားကေနာက္ထပ္လက္တံု႔ျပန္မည္ဆိုလွ်င္ သူ၏စြမ္းအင္ေထာက္ပံ့မႈအေပၚျဖစ္ႏိုင္ရာ အထူးသျဖင့္သူေရနံပို႔ေပးေနရေသာ ဥေရာပလည္းပါဝင္ေနလ်က္ရွိသည္။

Read More
22 Aug, 2017
အတြင္းစိတ္

ကြ်ႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြ ဘာသာျပန္  စာေရးဆရာတစ္ဦးတြင္ ထူးဆန္းေသာ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးရွိ၏။ သူသည္ အိပ္ေပ်ာ္လ်က္က ထ၍လမ္းေလွ်ာက္တတ္သူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနၿပီဆိုလွ်င္  အိပ္ေပ်ာ္လ်က္ကပင္ အခန္းတံခါးကိုဖြင့္ ၍ ဟိုဟိုဒီဒီေလွ်ာက္သြားေတာ့၏။ ညဥ့္ နက္သန္းေခါင္အခ်ိန္ လြန္အခ်ိန္မဲ့ ထင္ရာ ေလွ်ာက္သြားေန၍ သက္ဆိုင္ရာက ထိန္းသိမ္းခံရသည့္အႀကိမ္ကလည္း မနည္းေပ။ သူ၏အက်ႌအိတ္ေထာင္ထဲတြင္ပါေသာစာ ေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕ဝင္ကတ္ျပားေၾကာင့္သာ နာမည္ရစာေရးဆရာတစ္ဦးမွန္းသိ ၍ သက္ဆိုင္ရာက သူတည္းခိုေသာ တည္းခို ခန္းသို႔ ျပန္ပို႔ေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုသို႔ ျဖစ္လွ်င္ မလြယ္ပါ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါရွိသူမ်ိဳးကို ဆမ္နာဘူလစ္ဇင္ (Sonabulism)ဟုေခၚသည္။ အိပ္ေပ်ာ္ ေနခိုက္ လမ္းထေလွ်ာက္တတ္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ အိပ္ေပ်ာ္ေနသူသည္ သူ႔တြင္ အသိစိတ္ႏိုးၾကားမႈမရွိေတာ့ေပ။ သူအိပ္ေပ်ာ္သည္ႏွင့္ အသိစိတ္လည္း  အိပ္ေပ်ာ္သည္သာျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ လူ၏ အတြင္းစိတ္သို႔မဟုတ္မသိစိတ္မွာကား မည္ သည့္အခါမွ် အိပ္စက္ျခင္းမရွိေပ။ ထိုအိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမရွိသည့္ အတြင္းစိတ္၏ တြန္းအားေၾကာင့္ပင္ အဆိုပါေရာဂါရွင္မ်ားသည္ အိပ္ေပ်ာ္ေနလ်က္ လမ္းထေလွ်ာက္ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

Read More
21 Aug, 2017
အလုပ္ရွင္နဲ႔ဝန္ထမ္းဆိုတာ

အလုပ္ရွင္နဲ႔ ဝန္ထမ္းဆိုတာ "ကိုင္း ကြ်န္းမွီ၊ ကြ်န္းကိုင္းမွီ"ဆိုတာကို တခ်ိဳ႕ အလုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ နားလည္သေဘာ ေပါက္ထားဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ပိုက္ဆံရွိ ရင္ဝန္ထမ္းဆိုတာ အခ်ိန္မေရြးခန္႔လို႔ ရတယ္ဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳးကို ေတြးၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပိုက္ဆံရွိတိုင္း ဝန္ထမ္းေတြကို ထပ္ခန္႔ေကာင္းခန္႔လို႔ရႏိုင္ ေပမဲ့ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြကိုေတာ့ ပိုက္ဆံရွိတိုင္းခန္႔လို႔မရႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ေတာ့ေမ့ေလ်ာ့ေနပံုရပါတယ္။

Read More
21 Aug, 2017
“ေခါင္းေဆာင္တဲ့(လူ)ကိုလား၊ (မူ)ကိုလား”

အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့သူတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္သူတို႕ကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းေတြကို ေလးေလးနက္နက္နဲ႕ေတာင္မရွိတတ္ၾကပါဘူး။ “ငါကေခါင္းေဆာင္ပဲ။ ငါခိုင္းတာကိုသူတို႕လုပ္ရမွာေပါ့။ ငါေျပာတာကိုသူတို႕လုပ္ရမွာေပါ့။ သူတို႕ကငါ့ရဲ႕လက္ေအာက္ငယ္သားပဲ။ ငါကဒါဆိုဒါေပါ့။” ဆိုတဲ့ဓေလ့ဆိုးၾကီးကေန လက္ဆင့္ကမ္းေပးလိုက္တဲ့အက်င့္ဆိုးေတြနဲ႕အေတြးဆိုးၾကီးေတြကို အခုကစျပီးေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လုိက္ပါေတာ့။ သူတို႕ကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕အတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္အမိန္႕ေတြနဲ႕ အာဏာေတြကိုမသံုးဘဲ ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းမူေတြကိုေျပာျပပါ။ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္သတိေပးပါ။ ရွင္းျပပါ။ ညွိႏိႈင္းၾကပါ။ စံျပျဖစ္ေအာင္ေနၾကပါ။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ “လူကိုလားမူကိုလား” ဆိုတာကိုေမးရင္ “လူကိုေရာမူကိုပါ” ဆုိျပီးေျဖလာၾကေတာ့မွာပါ။ သင့္ရဲ႕လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကေရာ အဲဒီလိုမ်ိဳးေျဖေနၾကျပီလား။

Read More