14 Mar, 2018
၀န္ထမ္းအင္အား ေလွ်ာ့ခ်ေတာ့မလို့လား

ဝန္ထမ္းအင္အားေလၽွာ႔ခ်ျခင္းသည္ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက မလိုလားအပ္ ေသာဝန္ထမ္းစရိတ္မ်ားေလၽွာ႔ခ်သြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါကလည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ 

Read More
14 Mar, 2018
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေဆးခန္းျပခြင့္

ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီး (လူမႈဖူလုံေရး အာမခံထားေသာအမ်ိဳးသမီး) တစ္ဦးသည္ အဆိုပါ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ပါ ပုဒ္မ(၂၅) အပိုဒ္(င)ပါအရ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလ အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေဆးခန္းျပခြင့္ကို တစ္ႀကိမ္လၽွင္တစ္ရက္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆုံး(၇)ႀကိမ္အထိ လုပ္ခအျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။

Read More
14 Mar, 2018
လုပ္သက္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

HR သမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ခြင့္ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္စီမံရသည္မွာ နိစၥဓူ၀တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ရေသာ ခြင့္ကိစၥမ်ားအနက္ Earned Leave ေခၚ လုပ္သက္ခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီၿပီး စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား (သို႔မ ဟုတ္) ဝန္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ ေျဖရွင္းေျပာဆိုရမႈအမ်ားဆုံးကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Read More
14 Mar, 2018
JD ကုိေက်ာ္လြန္

ဟိုဟာလဲခိုင္း သည္ဟာလဲခိုင္း ခိုင္းလို႔ရသမၽွခိုင္း ခိုင္းေကာင္းလို႔ခိုင္း၊ အတင္းအဓမၼခိုင္း၊ တန္ေအာင္ ခိုင္း စသည့္အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ထူေထာင္ကာစ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးစ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ႏႈတ္ဖ်ားမွ နားမဆန္႔ေအာင္ ၾကားရတတ္ပါသည္။ ၎ကိစၥမ်ိဳးကို ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ရွိေနတတ္သည္ကို သတိထားမိၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ HR ေလာကသားမ်ားက ပိုၿပီးသတိထားမိၾကပါလိမ့္မည္။

Read More
12 Mar, 2018
“အသိအမွတ္မျပဳတတ္တဲ့သူေဌးကိုဘယ္လိုဆက္ဆံမလဲ”

သင့္အေနနဲ႕အလုပ္ကိုေကာင္းေကာင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာပဲအထက္လူၾကီးဆီကေနအသိအမွတ္ျပဳတာကိုတစ္ခါတစ္ေလရေနတယ္ဆိုရင္ဒါကစိုးရိမ္စရာမဟုတ္ေသးပါဘူး။ဒါေပမယ့္အလုပ္ကိုေကာင္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္တစ္ခါမွအသိအမွတ္ျပဳတာကိုမခံရဘူးဆိုရင္ေတာ့သတိထားရပါေတာ့မယ္။

Read More
12 Mar, 2018
ဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္ထြက္ၾကတဲ့အခါ

ဝန္ထမ္းေတြအလုပ္ကႏုတ္ထြက္ၾကတဲ့အခါ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကပါတယ္။ အမ်ားစုအျမင္ကေတာ့ ကုမၸဏီအေပၚသစၥာမရွိဘူးဆိုတဲ့အျမင္ပါ။ တကယ္လို႔ ဝန္ထမ္းက ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီ တစ္ခုခုကိုေျပာင္းသြားခဲ့ရင္ ပထမဆံုး ေကာက္ခ်က္က အထက္ပါအတိုင္းပဲျဖစ္ပါ တယ္။ သစၥာမရွိဘူး၊ ေက်းဇူးမသိတတ္ဘူး၊ အေတာင္အလက္စံုေတာ့ ေျခစံုကန္သြား ၿပီစတဲ့ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြရွိၾကပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ေစတနာထားတဲ့ အလုပ္ရွင္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လက္ရွိေနရာထက္ေကာင္းတဲ့ေနရာေရာက္ သြားတာ ဝမ္းသာတယ္၊ အကူအညီလိုရင္ အခ်ိန္မေရြးေျပာပါဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လမ္းခြဲ တတ္ၾကပါတယ္။

Read More
12 Mar, 2018
မွ်ေနႏိုင္တဲ့ သမၼတ ေတြကသာ ျပည္သူ႕ဘဝကို ထပ္တူ နားလည္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိဳ႕ကသမၼတျဖစ္မွ စီးပြားပ်က္သြားၾကသတဲ့

 တခ်ိဳ႕လူေတြက သမၼတျဖစ္သြားမွ စီးပြားပ်က္ရတယ္လို႔ၾကားဖူးတယ္။ အဲဒါဟာ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတာပါ။ ဒီအတိုင္းပဲ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ သမၼတျဖစ္မွ စီးပြားျဖစ္လာၾကတဲ့ သူေတြလည္းရွိတတ္ပါ တယ္။ ဒါကို မယံုမရွိပါနဲ႔။ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ မရွာမေဖြရဘဲ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ေနရတဲ့ ကိစၥေတြမို႔  အထူးအဆန္း ကိစၥေတာ့ ဟုတ္မယ္မထင္ဘူး။ လက္ရွိ သမၼတေတြထဲမွာေရာ၊ လက္ေဟာင္း သမၼတေတြကိုပါ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြ ဟာ ကမၻာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ အခုေရာ၊ အရင္ကေရာ ေတြ႔ေနရတဲ့ ကိစၥ ေတြျဖစ္ပါတယ္။

Read More
12 Mar, 2018
ျပည္သူ႕စစ္မႈထမ္းဥပေဒနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ HR မ်ားသိေကာင္းစရာ

ဒီေန႕မနက္ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္း Page ေပၚမွာ၂၀၁၀ကထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ျပည္သူ႕စစ္မႈထမ္းဥပေဒကိုျပန္ Share ထားတာေတြ႕ရတယ္။ဥပေဒက၂၀၁၀ကထြက္ခဲ့တယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္တမ္း Page ေပၚကိုပထမဆံုးအၾကိမ္တင္ခဲ့က၂၀၁၆တုန္းက၊အခု၂၀၁၈ခုနွစ္မတ္လ၊ဒီမနက္မွာအမ်ားျပည္သူသိထားေစခ်င္တဲ့ေစတနာနဲ႕ျပန္Shareေပးထားတာကိုေတြ႕ရေတာ့ဖတ္ထားၾကေစခ်င္လို႕လို႕သေဘာေပါက္ရတာေၾကာင့္ဖတ္ရပါတယ္။

Read More