20 Mar, 2018
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကိုျမင့္မားေစ၍မိမိပံုရိပ္ကိုတည္ေဆာက္ျမႇင့္တင္ျခင္း

ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားလုိ သူတစ္ဦးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ ကိုင္ႏုိင္မည့္ ထိေရာက္သည့္ အႀကံျပဳ ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို တင္ျပေပးလုိက္ပါ သည္။
(၁) မိမိအင္ပါယာကို မိမိဘာသာ မိမိတည္ေဆာက္ပါ
    လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လို ေနရာ၊ ဘယ္လုိအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ပဲေမြးဖြားရွင္သန္ႀကီးျပင္းလာသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ မိမိအင္ပါယာ သို႔မဟုတ္ မိမိဘ၀ သို႔မဟုတ္ မိမိလိုခ်င္သည့္ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြးကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဖန္တီးပံုေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ မိမိအင္ပါ ယာကို မိမိကိုယ္တုိင္တည္ေဆာက္ ႏိုင္ပါသည္။

Read More
19 Mar, 2018
ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္ ေဘာ့စ္

 ေနရာတစ္ခုမွာ အလြယ္တကူေန သားက်ဖို႔ဆိုတာ သိပ္ေတာ့လြယ္ကူတဲ့ကိစၥ တစ္ခုမွမဟုတ္တာပဲ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြ၊ ကုမၸဏီကတာဝန္ရွိသူေတြ ေနာက္ ၿပီးအလုပ္သမားေတြအားလံုးနဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ပါမွ အဲဒီေနရာမွာ ေနသားက်ဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘဝဆိုတာကိုက အရာ အားလံုးကိုအဆင္ေျပခြင့္ေပးမထားပါဘူး။ဒီေတာ့တစ္ေနရာမွာမဟုတ္လွ်င္ တျခား တစ္ေနရာမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္ ခ်က္ေတြ ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ မ ေျပလည္ျခင္းေတြကိုေျပလည္ေအာင္ညႇိ ယူရင္းက်ေနာ္တို႔ရဲ႕ဘဝေတြကို ခရီးျပင္း ႏွင္ေနၾကရတာမဟုတ္ပါလား။

Read More
19 Mar, 2018
အလုပ္ရွာနည္း

အလုပ္ေတြရွာတယ္။အလုပ္ေတြေလွ်ာက္ၾကတယ္။ေက်ာင္းၿပီးခါစ၊လုပ္သက္အေတြ႔အႀကံဳမရွိသူေတြအလုပ္စရွာ၊အလုပ္စေလွ်ာက္ေတာ့ကုမၸဏီႀကီးကုမၸဏီေကာင္းေတြ။ခက္တာကလည္းကုမၸဏီႀကီးေတြကုမၸဏီေကာင္းေတြကအလုပ္စေခၚကတည္းကလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူေတြကစေခၚခ်င္ၾကတာ။

Read More
19 Mar, 2018
ဆိုးတဲ့အလုပ္ရွင္ေတြကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲ

 ဝန္ထမ္းတိုင္းကေတာ့ ကံမေကာင္းတတ္ၾကပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ေတြအလုပ္ရွင္ ေကာင္းနဲ႔ဆံုစည္းရတယ္။ ဒါေပမဲ့ကံဆိုးတဲ့ သူေတြကေတာ့ အလုပ္ရွင္ဆိုးေတြနဲ႔ႀကံဳ ၾကရပါတယ္။ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ဆိုးလို႔ေခၚၾကပါသလဲ။ ဒီလို အခ်က္ေတြေၾကာင့္လို႔ ေယဘုယ်သတ္ မွတ္လို႔ရပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္တာ၊ တရားမွ်တမႈမရွိတာ၊ အာဏာရွင္ဆန္တာစတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ဆိုးလို႔သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

Read More
19 Mar, 2018
ထန္းေရအုိးနဲ႔ တရားေဟာ

““စိပ္ပုတီးနဲ႔ မုသားေျပာ၊ ထန္းေရအိုး နဲ႔တရားေဟာ””ဆိုတဲ့စကားကို ၾကားဖူးနား ၀ရွိၾကပါလိမ့္မယ္။ အေျပာနဲ႔ အလုပ္လက္ ေတြ႕မက်တဲ့သူေတြကို ရည္ၫႊန္းတဲ့စကား ပါ။ သီလၿမဲသေယာင္ ပုတီးလက္ကမခ် ေပမဲ့ငါးပါးသီလထဲမွာ တစ္ပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္တဲ့မမွန္မကန္တဲ့ မုသားစကားကုိ အၿမဲ လိုလိုေျပာေနတတ္တဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ သူရာ ေမရိယသိက္ၡာပုဒ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ဆို တဲ့တရားကုိ ထန္ေရအိုးေရွ႕မွာခ်ရင္း ေဟာ ေျပာေနသည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကို ေတာအႏွံ႔ ေတာင္အႏွံ႔ေတြ႕ေနရတဲ့ ကာလျဖစ္လို႔ အဲဒီလိုလူေတြကို ေရွာင္ႏုိင္ေစဖို႔ ေစတနာ ျဖဴစင္စြာနဲ႔ေျပာရတာပါ။

Read More
14 Mar, 2018
HR လားေဟ့ ခဏေနပါ

ဆရာမင္းေခါင္ရဲ႕ "HR လားေဟ့၊ ဝင္ခဲ့ေလကြယ္" ကပဲ စရမွာပဲ။ ဒီဆရာေရးလိုက္ေတာ့မွ ဝင္လာလိုက္တဲ့ လူေတြ၊ HR ေလာက ဘယ္လို ျဖစ္သြားမွန္းကို မသိေတာ့ဘူး။ ဝင္လာလိုက္ၾကတာမွ အလႊာသုံးလႊာနဲ႔ ေျပာမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။
ေအာက္ေျခ Operation အလႊာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံမရွိ၊ HR လူသစ္ဘ၀ကို ရဖို႔အတြက္ သင္တန္း ေတြတက္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က လက္မွတ္ရ႐ုံတက္ၾကတယ္။

Read More
14 Mar, 2018
၀န္ထမ္းအင္အား ေလွ်ာ့ခ်ေတာ့မလို့လား

ဝန္ထမ္းအင္အားေလၽွာ႔ခ်ျခင္းသည္ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက မလိုလားအပ္ ေသာဝန္ထမ္းစရိတ္မ်ားေလၽွာ႔ခ်သြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါကလည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ 

Read More
14 Mar, 2018
ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေဆးခန္းျပခြင့္

ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီး (လူမႈဖူလုံေရး အာမခံထားေသာအမ်ိဳးသမီး) တစ္ဦးသည္ အဆိုပါ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ပါ ပုဒ္မ(၂၅) အပိုဒ္(င)ပါအရ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလ အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေဆးခန္းျပခြင့္ကို တစ္ႀကိမ္လၽွင္တစ္ရက္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆုံး(၇)ႀကိမ္အထိ လုပ္ခအျပည့္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။

Read More