17 Aug, 2017
ပင့္အားမဲ့သြားသည့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး

    ၂၀၁၇ ႏွစ္တစ္ဝက္က်ိဳးခ်ိန္၌ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးမ်ားဆက္တိုးတက္ႏိုင္ဖို႔ပင့္အား မရွိေသာၾကားကာလထဲေရာက္ေနသည္ ဟုဆိုၾကသည္။ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ အခ်က္ျပမႈမ်ိဳးစံုေရာေထြးေနသည္။ တင္း က်ပ္မႈတို႔ကိုေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားစတင္ၿပီး ႀကီး မားေသာေရြ႕လ်ားမႈျဖစ္ေအာင္လုပ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္း ေႏွးေကြးသြားျခင္းက ဆက္ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ပင့္အား မရွိေသာကာလစတင္ေနၿပီဟုဆိုျခင္းျဖစ္ ၏။ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေအဂ်င္စီ Moodyသည္ေၾကြးၿမီအဆင့္ျမင့္မားေန ေသာ၊ စီးပြားေရးေႏွးေကြးေနေသာ တ႐ုတ္ ေၾကြးၿမီအဆင့္ကိုေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခဲ့ သည္။ တ႐ုတ္၏ေၾကြးၿမီလ်င္ျမန္စြာျမင့္ တက္ေနသည္ဟု Moodyကယံုၾကည္ သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ စီးပြားေရးအတက္ အက်စက္ဝန္းတစ္ေနရာေရာက္ျခင္းျဖစ္ သလိုေရာေထြးေနသည့္အခ်က္ျပမႈတို႔လည္း ရွိသည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သလို ေၾကြးၿမီတစ္ရပ္၏စိန္ေခၚမႈရင္ဆိုင္ေနရပံု ျဖစ္သည္။ ကြဲျပားေသာဆက္စပ္မႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔လည္းရွိသည္။

Read More
16 Aug, 2017
လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း

လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ေဖာ္ျပပါပံုအ တိုင္း အဓိကဖန္တီးပံုေဖာ္ေပးတဲ့အ ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိပါသည္။ အခ်က္ေတြ ကေတာ့ 
(၁) ဗီဇ
(၂) စ႐ိုက္
တို႔ျဖစ္သည္။ ဗီဇဆိုသည္မွာက လူ တစ္ေယာက္အတြက္ ေမြးရာပါျဖစ္ၿပီး စ႐ိုက္ဆိုသည္ကေတာ့ သူရွင္သန္ႀကီး ျပင္းေပါက္ဖြားလာရာ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းက ပံုေဖာ္ဖန္တီးလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူေကာင္း၊ မေကာင္းကို ဗီဇက ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး လူေတာ္မေတာ္ဆိုသည္ကို စ႐ိုက္ ကဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Read More
16 Aug, 2017
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ခ်စ္ပါ

"အတၲ သမံ ေပမံ နတၳိ"
    "မိမိႏွင့္တူမွ်သည့္ ခ်စ္သူသည္ မရွိ" ဟူ၍ ဗုဒၶစာေပမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ လူတိုင္းသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ခ်စ္ၾက သည္ခ်ည္းသာျဖစ္ပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ခ်စ္ဖို႔ တိုက္တြန္းစရာလိုေသးသလားဟု ထင္ေကာင္းထင္ပါလိမ့္မည္။ ဆိုလိုရင္းအ ဓိပၸာယ္အျပည့္အစံုမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မွန္ကန္စြာ ခ်စ္ပါဟု ဆိုရပါမည္။ မိမိကိုယ္ မိမိမွန္ကန္စြာခ်စ္ဖို႔ဆိုသည္မွာလြယ္ကူလွ ေသာကိစၥေတာ့မဟုတ္ပါ။
    လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအဖို႔ မိမိကိုယ္ မိမိ မွန္ကန္စြာ မခ်စ္တတ္ၾကသျဖင့္ မိမိ အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း  ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ေနၾကသလို ျဖစ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိခ်စ္ဖို႔ တိုက္ တြန္းျခင္းသည္ စင္စစ္တစ္ကိုယ္ေကာင္း  ဆန္ဆန္ က်င့္သံုးဖို႔ တိုက္တြန္းေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ မိမိကိုယ္မိမိ မွန္ကန္စြာ ခ်စ္ တတ္သူမ်ားသည္လည္း တစ္ကိုယ္ေကာင္းသမားမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ မိမိကိုယ္မိမိ မွန္ကန္စြာ မခ်စ္တတ္သူ၊ တစ္ေဇာက္ကန္းသမားမ်ားသာလွ်င္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းသမားစင္စစ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

Read More
15 Aug, 2017
SMART ျဖစ္ရဲ႕လား

စာေရးသူတို႕ရဲ႕ ဘဝမွာရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကိုယ္စီရွိေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကအဲဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြဆီကို အေရာက္သြားႏိုင္ေပမယ့္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ မေရာက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ကခက္ခက္ခဲခဲနဲ႕ေရာက္ရွိသြားၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကအလြယ္တကူနဲ႕ေရာက္ရွိၾကတယ္။ ေအာင္ျမင္သူေတြနဲ႕ မေအာင္ျမင္သူေတြၾကားမွာကြာျခားခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ပံ့ပိုးမႈ၊ အသက္အရြယ္နဲ႕ အခြင့္အေရးရရွိပံုခ်င္း မတူညီၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ရည္ရြယ္ထားတဲ့ပန္းတိုင္က SMART ျဖစ္တာနဲ႕မျဖစ္တာပါပဲ။ ဒါျဖင့္ SMART ဆိုတာဘာလဲ။ သူ႕သေဘာသဘာဝေတြကဘာလဲဆိုတာကိုေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Read More
15 Aug, 2017
ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ စြန္႔လႊတ္ရမွာေတြ

ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာ လြယ္လြယ္ကူကူရလာတတ္တဲ့ အရာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဆုိ ေအာင္ျမင္မႈက ဘယ္သူေတြနဲ႔ ထုိက္တန္သလဲ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာ လူတုိင္းရႏုိင္တဲ့အရာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈဆုိတာ ႀကိဳးစားသူ၊ ဇြဲလုံလ၀ိရီယရွိသူေတြသာ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္တဲ့အရာျဖစ္ေနတာပါ။ ေအာင္ျမင္မႈေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ သူတုိ႔ေတြ ဘာေတြကုိစြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကသလဲ။ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈေတြမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈကုိမပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ ဘာေတြကုိ စြန္႔လႊတ္ရမလဲ။ ဒီအခ်က္ေတြကုိေတာ့ စြန္႔လႊတ္ရပါလိမ့္မယ္။

Read More
07 Aug, 2017
ရဲရဲ စြန္႕စားပါ..သို႕ေသာ္ 

ယေန႕ေခတ္ကဲ့သို႕ကမၻာဆန္လာခ်ိန္တြင္ လိုအင္ေတြပိုမ်ားလာသလို ၿပိဳင္ဆိုင္ရမည့္ကြင္းကလည္း ဧရိယာအကန္႕အသက္မဲ့လို႕လာသည္။ နည္းပညာကေနရာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ကြာျခားခ်က္တံတိုင္းေတြကို ၿဖိဳခ်ကာ လူတိုင္းကိုတူညီစြာတာလႊတ္လိုက္သည္မို႕ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကအျမင့္ဆံုး။ ဆိုရလွ်င္ေဒသတြင္းျပိဳင္ဆိုင္မူ (localization) ကေန globalization ကမၻာလံုးဆိုင္ရာျပိဳင္ရသည္အထိျဖစ္လို႕လာသည္။ ဒီအေျခအေနတြင္သမားရိုးက်နည္းဟန္ေတြက ယခင္ကလိုေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အမာခံလက္နက္မဟုတ္ေတာ့။ ဒါေၾကာင့္လည္းလူတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းကမိမိတို႕ရပ္တည္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အသစ္အသစ္ေသာနည္းနာႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားကို သုေတသနျပဳေဖာ္ထုတ္လို႕လာၾကသည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သူ႕ထက္ငါအလွ်င္အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရင္း ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအရုပ္ၾကိဳးျပတ္ဗံုးဗံုးလဲက်မသြားရေအာင္ ကာကြယ္ၾကရသည္။

Read More
07 Aug, 2017
အခက္အခဲေတြ႕တုိင္း လုပ္ငန္းခြင္ကုိစြန္႔ခြာမလား

အလုပ္မွာအခက္အခဲေလးနည္းနည္းေလာက္ေတြ႕လိုက္တာနဲ႔ အလုပ္မသြားေတာ့ဘူး၊ အလုပ္ထြက္လိုက္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ေနာက္အလုပ္တစ္ခုေလွ်ာက္တယ္။ ေနာက္အလုပ္မွာလည္း ဒီလိုအခက္အခဲ ေလးနည္းနည္းေတြ႕လိုက္တာနဲ႔ ထြက္မယ္ ဆိုတာပဲျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ အနစ္နာဆံုးက ကိုယ္ပဲဆိုတာကို လူငယ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာမဆို အကြ်မ္း တဝင္မရွိခင္ အလုပ္ကထြက္လိုက္တယ္၊ ဟိုအလုပ္မွာက ႏွစ္လ၊ ဒီအလုပ္မွာ သံုးလနဲ႔ ဘယ္အလုပ္မွာမွ ကြ်မ္းကြ်မ္းဝင္ ဝင္မရွိဘူး။ အလုပ္ေတြေတာ့ ခဏခဏ ေျပာင္းေနတယ္။ ဒီလိုလူငယ္ေတြမၾကာ ခဏေတြ႕ေနရပါတယ္။ 

Read More
25 Apr, 2017
သင့္စိတ္သေဘာထားကို ျပဳျပင္လိုက္ပါ အရာအားလံုးေျပာင္းလဲလာပါလိမ့္မယ္

ဘြတ္ကား-တီ-ဝါရွင္တန္ကို ၾကည့္ပါဦး။သူသည္ကပၸလီကြ်န္ မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားလာသူ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းေနစဥ္ကအလုပ္ကို  ပင္ပင္ ပန္းပန္းလုပ္ရင္း ပညာသင္ယူခဲ့ ရရွာ ပါသည္။အသက္ ၂၀ ႏွင့္ ၃၀ ၾကား တြင္ေတာ့အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ ေက်ာင္းႀကီးတစ္ ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ထူေထာင္၍ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

Read More