ဂိုေဒါင္မွဴး-(1) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 18-Sep-2020
  • Close date: 25-Sep-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements

- တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိသူျဖစ္ရမည္။ ဂိုေဒါင္ မွဴးအေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး၃ႏွစ္ရွိရမည္။
- ပစၥည္းအဝင္/အထြက္ အထားအသိုကိုတိက် မွန္ကန္စြာစစ္ေဆးႏိုင္ရမည္။
-ကုန္ပစၥည္း(အဝင္အထြက္)လခ်ဳပ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္း မ်ားကိုေရးဆြဲႏိုင္ရမည္။
- အသက္၄၀မွ၅၅ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
- အလုပ္ခ်ိန္ 7:00 Am to 6:00 Pm
- လစာညႇိႏိႈင္း

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ရမည္။ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ရမည္။ အလုပ္အေပၚတာ၀န္ယူႏုိင္ရမည္။ CV ႏွင့္အတူ ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံစာမ်ားစံုလင္စြာျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းလစာေဖာ္ျပ၍ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ပါသည္။

Apply Now! Save Job!