ကိုရီးယားက်န္းမာေရးစင္တာတြင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္း-(1) Posts

Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements

- အသက္၂၅မွ၃၅
- စကားေျပာေျပျပစ္ၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ သူျဖစ္ရမည္။
- လစာ+ေဘာနပ္စ္

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ CV Form၊ ဓာတ္ပံု ၁ပံုႏွင့္အတူ  ေဖာ္ျပပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!