အေရာင္းစာေရးလက္ေရးစာရင္းကိုင္-(1) Posts

 • Salary : ( ) Login to view salary.
 • Gender: Female
 • Region : Yangon
 • Posted date: 19-Mar-2020
 • Close date: 20-Apr-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry:
No of Employee:
Job Requirements
 • ဆယ္တန္းေအာင္ရမည္
 • လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမလိုပါ
 • လက္ေရးလက္သားေကာင္းရမည္
 • စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္နီးသူဦးစားေပးမည္
 • အေ၀းသင္ေက်ာင္းကိစၥခြင့္ေပးမည္

Time - 7:00AM to 7:00PM

Holiday - တစ္ပတ္တစ္ရက္ပိတ္မည္။

Salary - ၀င္၀င္ခ်င္း ၁၅၀၀၀၀ / လုပ္ငန္းက်ြမ္းက်င္မွု ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ ၁၈၀၀၀၀

Company Summary
How to apply

CVကို ေအာက္ပါ viberႏွင့္mailလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ပါ

 • 09-694403561 (Viber)
 • ayechannmoe24jobs.com@gmail.com
Apply Now! Save Job!