အင္ဂ်င္နီယာ-(8) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 13-Mar-2019
  • Close date: 31-Mar-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Engineering/Technical
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee: Employees 501 to 1000 +
Job Requirements

BE (or) AGTI (Mechanical)  ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႕အၾကံဳ     (1~2 )နွစ္ ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

Company Summary

How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ဓာတ္ပံု (၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္ မိတၱဴ (သို႕) ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံခ်က္မိတၱဴ ၊ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ေၾကာ္ျငာပါသည့္ရက္မွစ၍(၁၄)ရက္အတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း လူကိုယ္တိုင္(သို႕မဟုတ္) ကိုယ္စားလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ Email ႏွင့္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ပါသည္။

Myanmar Zarla Distribution Co., Ltd

အေဆာင္အမွတ္ (၃) ၊ ပထမထပ္ ၊ အခန္း (၇) ၊ MICTPark ၊ သံလမ္းမွတ္တိုင္အနီး ၊လိႈင္ျမိဳ႕နယ္၊

Email :zarlahrho@zarladistribution.com

ဆက္သြယ္ရန္ - 09977218804 , 09795220736, 01-507160, 507045

Apply Now! Save Job!