ဝန္ထမ္း (စတို)-(5) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 06-Feb-2020
  • Close date: 29-Feb-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Manufacturing/Warehouse
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee: Employees 501 to 1000 +
Job Requirements

ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။

-သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႔အၾကံဳ (၁) နွစ္ ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။

-ကြန္ပ်ဴတာ ကြ်မ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္လွ်င္ဦးစားေပးမည္။

-လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ ရပါမည္။

-အဆိုင္းဆင္းႏိုင္ရမည္။

Company Summary

How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ဓာတ္ပံု (၂)ပံုနွင့္အတူေၾကာ္ျငာပါသည့္ရက္မွစ၍ (၁၄)ရက္ အတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း လူကိုယ္တိုင္ (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္စား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ Email ႏွင့္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Human Resource Manager

အမွတ္ (၆၉)၊ တြင္းသင္းအတြင္းဝန္ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ စက္မႈဇုန္ (၂) ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။

အမွတ္ (၁၀၄)၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္း၊ ႏြယ္ေခြစံျပေက်းရြာ၊ ေထာက္ၾကန္႕၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္။

Email :  hr@chochoco.biz

Phone:  01-507045, 507160, 09-795220736 (Mon to Sat : 08:00 am- 04:00pm)

Apply Now! Save Job!