စက္ဘီးစီး (အျမန္ေခ်ာပို႔)-(30) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 14-May-2020
  • Close date: 31-May-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Driver/Security/Cleaning
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee: Employees 501 to 1000 +
Job Requirements

အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္တက္ေရာက္ဖူးသူျဖစ္ရမည္။သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူဦးစားေပးမည္။အေတြ႕ အၾကံဳမရွိသူမ်ားလဲေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။အျမန္ေခ်ာပို႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္တာန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ စက္ဘီး ျဖင္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ႔ကၽြမ္းက်င္စြာ သြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။အင္းစိန္၊လိႈင္၊ကမာရြက္၊ပန္းပဲတန္း၊ပုဇြန္ေတာင္၊ေဒါပံု ေတာင္ဥကၠလာပ၊ တာေမြႏွင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Company Summary

How to apply

သက္မွတ္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီေသာ ေလွ်ာက္လြာမ်ားအား ထည္းသြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

 

Myanmar Zarla Distribution Co.,Ltd.

အေဆာင္(၃)၊ပထမထပ္၊အခန္း(၇)၊ MICT Park၊ သံလမ္းမွတ္တိုင္ အနီး၊လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္။

Email: zarlahrho@zarladistribution.com,aungthuhein@zarladistribution.com

ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၉-၇၇၇၀၀၄၃၇၅ , ၀၉-၉၇၇၂၁၈၈၀၄

  •  
Apply Now! Save Job!